RECENZIJA: MIRISNI RUŽIČNJAK – UZROCI PROSTRANOSTI GRUDI

Hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je blagoslov i spas na najčasnijeg Poslanika, predvodnika (imama) bogobojaznih i uzora svih ljudi, na njegovu porodicu, ashabe i tabiine. Vjerujem da nema drugog boga osim Allaha, Jedinoga, Koji nema druga, Koji je učinio prostranim grudi svojih robova vjernika i pripremio im puteve sreće i blagostanja u dva boravišta (dunjaluk i Ahiret).

Prva molba koju je Musa, alejhissellam, uputio svome Gospodaru bila je:

Gospodaru moj, učini prostranim prsa moja. (Ta Ha, 25)

Allah kaže Musau, neka je na njega i na našega Poslanika najbolji Allahov blagoslov i najčistiji spas:

Idi faraonu jer je u zlu svaku mjeru prevršio! “Gospodaru moj” – reče Musa – “učini prostranim prsa moja.“ (Ta Ha, 24-25)

A našem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili? (El-Inširah, 1)

Istraži svoju dušu! Pretraži svoju skrivenu nutrinu! Zar tvoje grudi nismo učinili prostranim od brige, sjete i uznemirenosti koje doživljavaju materijalisti onog trenutka kada se okrenu od Allahovog jasnog puta i odustanu od la ilahe illallah/nema drugog boga osim Allaha, onoga dana kada se udalje od puta upute na koji je Allah ukazao. Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili je jedna od najvećih blagodati data Poslaniku upute, sallallahu alejhi ve sellem, kao i njegova vedrina. Bio je najširokogrudniji među ljudima i pored briga i tuga sa kojima se borio tokom pozivanja u islam.

dr. Aid el-Karni

RECENZIJA MIRISNI RUŽIČNJAK – UZROCI PROSTRANOSTI GRUDI MIRISNI RUŽIČNJAK – UZROCI PROSTRANOSTI GRUDI dr. Aid el-Karni islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je dr. Aid el – Karni iz knjige “MIRISNI RUŽIČNJAK – UZROCI PROSTRANOSTI GRUDI”.

Vaš komentar