DOVA KOJOM SE MOLI ZA ALLAHOVU LJUBAV

Allahumme inni es’eluke hubbek velhubbe men juhibbuk vel- ‘amele llezi jubelliguni hubbek.

Gospodaru, molim Te za Tvoju ljubav i ljubav onih Koji Te vole i za djela kojima ću postići Tvoju ljubav.

Allahova je ljubav težnja svakog vjerničkog srca. Koga Allah zavoli, dovoljno mu je. Koga
zavole i kome teže oni koji Allaha vole, i to je lijep znak i nagrada. Nemoguće je postići Allahovu ljubav bez truda. Zato se ovom dovom i moli za djela koja će nam priskrbiti Allahovu ljubav. Kada Allah zavoli čovjeka, zavole ga i meleki, a zatim se ljubav prema njemu spusti na ljudske duše i ispuni njihova srca.

DOVA KOJOM SE MOLI ZA ALLAHOVU LJUBAV 100 najljepših dova Kur'ana i sunneta Sanin Musa Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Sanin Musa iz knjige “100 najljepših dova Kur+ana i sunneta”.

Vaš komentar