Uzimanje i davanje kamate su isto

Pitanje: Dokazali ste, na osnovu Kur’ana i hadisa, da je uzimanje kamate zabranjeno. Da li je zabranjeno i davanje kamate?

Odgovor: Isto kao da ste me pitali: Ako je zabranjeno piti alkohol, da li je zabranjeno prodavati ga? Naravno da jeste. U hadisu koji bilježi Ahmed, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je prokleo deset kategorija ljudi koji imaju posla sa alkoholom. Kad je nešto po Kur’anu zabranjeno koristiti, onda je i stavljanje u promet istog zabranjeno. Isto je i sa kamatom. Ako ste me pratili u toku predavanja, spomenuo sam ajet koji zabranjuje svaki vid poslovanja sa kamatom:

El-Bekare, 275 Uzimanje i davanje kamate su isto Vjera za sva vremena dr. Zakir Naik Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja El Kelimeh

Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: “Kamata je isto što i trgovina.” A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. (El-Bekare, 275)

Ovdje se ne spominje davanje ili uzimanje kamate, već generalno svaki posao sa kamatom.

U hadisu koji bilježi El-Buhari stoji da je Abdullah ibn Mes’ud, r.a., rekao da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prokleo i onoga ko uzima i onoga ko daje kamatu. (Sahihul-Buhari, 3.880).

Odmah u sljedećem hadisu koji prenosi Džabir, r.a., stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prokleo onoga ko uzima kamatu, onoga ko daje kamatu, ko je zapisuje i svjedoke u takvom poslu. (Sahihul-Buhari, 3.881)

Autor teksta “Uzimanje i davanje kamate su isto?” dr. Zakir Naik iz knjige “Vjera za sva vremena.”

Vaš komentar