Islamski sanovnik | Snovi na slovo M

Sadržaj

MAČEVANJE

Simbolizira snagu, razjedinjenost, sukob ili borbu sa drugom osobom. Ko sanja da u ruci drži isukan mač – učinit će djelo s kojim će se proslaviti, a ko sanja da u ime Allaha udari čovjeka mačem – steći će ugled kod osobe koju je udario. 1

MAČKA

Simbolizira slugu i čuvara, zlu ženu koja laska i svakog onoga koji kruži oko čovjeka, krade ga, potkrada, koristi mu ili šteti. Sanjanje mačka – bolovanje od godinu dana; divlji mačak – bolest još teža; mirna mačka – godina koja će se provesti u udobnosti i veselju; divlja mačka – teška godina koja podrazumijeva i tegobu i sreću; a koga mačka ujede ili ogrebe – prevarit će ga onaj ko mu služi ili će ga zadesiti bolest. 2

MAĐIONIČAR

Simbolizira druženje sa lošim ljudima. 3

MAĐIONIČARSTVO

Simbolizira varku i smutnju. 4

MAGACIONER

Simbolizira dvoličnjaka kod kojeg se sakuplja i gomila nedozvoljen kapital. 5

MAGARAC

Simbolizira sreću i povećanje imetka. Veliki magarac – postizanje visokog ugleda; magarac koji dobro ide – dunjalučka dobit; lijep magarac – ljepota njegovog vlasnika; bijel – vjera i ugled njegovog vlasnika; mršav – siromaštvo njegovog vlasnika; debeo – mnoštvo imetka; crn – radost, imetak, čast i vlast; zelen – suzdržavanje njegovog vlasnika od harama i njegova dobra vjera.

Smrt magarca – smrt njegovog vlasnika ili nestanak njegovog imetka; a ako to sanja žena – onda će se njen muž razvesti od nje, ili će umrijeti, ili otputovati iz mjesta gdje živi sa njom. 6

MAGAZA

Simbolizira neku nesreću. Ko sanja da ulazi u magazu, zadesit će ga nešto nepoželjno. 7

MAGIJA

Simbolizira smutnju, varanje, razdvajanje muža i žene i nevjerovanje. Ko sanja da čini sihir ili da mu ga neko čini, bit će nepravedno rastavljen od supružnika, a ako sanja da taj sihir dolazi preko džina, onda će još teže posljedice imati. 8

MAGLA

Simbolizira zbrku, smutnju i neodlučnost čovjeka između vjerskih i dunjalučkih stvari. 9

MAHALICA (za muhe)

Simbolizira vrlo dragog čovjeka, koji se ne može smiriti na jednom mjestu. 10

MAHANA

Simbolizira negativne moralne osobine. 11

MAHRAMICA

Simbolizira prijateljstvo, suprugu ili dijete. 12

EL-MAIDE (sura)

Ko bude učio u snu ovu suru bit će autoritet, čvrstog uvjerenja i lijepe pobožnosti. 13

EL-MA’UN (sura)

Ko sanja da uči ovu suru pobijedit će svog oponenta. 14

MAJKA

Simbolizira veći značaj od oca. Ako bolestan sanja da ga je majka rodila, umrijet će; a ako siromašan to sanja, obogatit će se. 15

MAJMUN

Simbolizira spletkara, bolest, sihirbaza, Židova i čovjeka koji je počinio veliki grijeh. Borba s majmunom – bolest, ali će ozdraviti, ako je on pobijedio majmuna; a bolest, ali neće ozdraviti, ako je majmun pobijedio njega.

Dobijanje majmuna na dar – pobjeda neprijatelja; konzumiranje majmunskog mesa – zapadanje u tešku brigu ili bolest; uloviti majmuna – dobiti neku korist od sihirbaza; a ko sanja da je majmun ušao u postelju nekog poznatog čovjeka – to znači da će Židov ili neki otpadnik počiniti blud sa ženom tog čovjeka. 16

MAK

Simbolizira prijatan imetak, za onoga ko sanja da ga jede ili posjeduje. 17

MAKAZE

Simboliziraju djelitelja imetka, osobu koja izmiruje druge, nosioca vlasti koji dobro razlikuje istinu od neistine i djecu. Ko sanja da u rukama ima makaze morat će zbog nekog spora izići na sud; a ako mu je majka živa – rodit će mu brata; ako je neoženjen – oženit će se; i ako ima dijete – dobit će još jedno. Ako neko sanja da makazama šiša kosu ili reže vunu – sakupit će ogroman imetak. 18

MALIK

Ko sanja meleka Malika, čuvara Džehennema to simbolizira ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., i prema vjernicima, udaljenost od licemjerstva, ostavljanje grijeha ili susret sa komandirom policije. Ako ga sanja nasmijanog – spasit će se od zatvora; a ako ga sanja bolesnik – bojati se njegovoj smrti. 19

MALO

Simbolizira mnogo, kamatu, globu ili nešto što je zabranjeno. 20

MALTER

Simbolizira čvrstinu vjere i znanja, dobru praksu i dobar glas; izliječenje od bolesti, dobro stanje žene i djece i trajnost ugleda i visokog položaja. 21

MANA22

Simbolizira halal opskrbu. Ko sanja da jede ovu vrstu hrane – bit će opskrbljen bez truda i napora. 23

MANASTIR

Samostan ili manastir u snu ima identično značenje kao i kada se sanja crkva. Uz to, može označavati rješavanje briga, odagnavanje teškoća; a ako je snivač bolestan, može upućivati na njegovu smrt. 24

MANDAL

Simbolizira zamku, ako je otvorena. Otključavanje brave – ženidba (za neoženjenog), oslobađanje zatvora (za zatvorenika), rješavanje spora (za onoga koji je u nekom sporu), bogatstvo (za siromašnu osobu); zabravljena vrata – dobro čuvanje ovosvjetskih dobara; nedostatak mandala ili brave na vratima – loše čuvanje svojih ovosvjetskih dobara; a sanjanje da na kući ima više brava ili mandala – spriječenost i nemoć da se uradi neki planirani posao. 25

MANDALJENJE

Simbolizira pobjedu uz pomoć lukavstva. Ko sanja da je zaključao bravu – oženit će se; ako se nalazi u nekom poslu, a sanja da je zamandalio vrata – trajat će mu posao, a ko sanja da pokušava zatvoriti kućna vrata, ali mu to ne polazi za rukom, odustat će od nekog namjeravanog posla, jer neće biti u mogućnosti da ga obavi. 26

MANDRAGORA27

Simbolizira bolest i zlatnike. Ko sanja da ubire mandragoru žena će mu se razboljeti, a on će dobiti mnogo zlatnika. 28

MANGALA

Simbolizira kuću u kojoj se stanuje, neku kućnu vrijednost, ženu, trudnu ženu, oca, majku ili lahkoću nakon tegobe. Ako neko sanja da pravi peć, zadobit će neko dobro. Ako se vatra u peći razgorila, to simbolizira snivačevu djecu; a ako vidi u snu da u peći ima vatre, to može upućivati da će riješiti neke probleme. 29

MANIFESTIRANJE

Ko sanja da mu se pokazalo ili pojavilo ono što mu je na javi skriveno, to simbolizira društvo nakon usamljenosti ili rađanje djetata nakon izgubljene nade da će to doživjeti. 30

MANTIL

Simbolizira ugled i moć čovjeka. Ko sanja da se ogrnuo ogrtačem i legao – oženit će se; ogrtač od bisera – žena mu je dobra vjernica koja uči Kur’an; ogrtač od lisice ili vjeverice – žena ga obmanjuje i vara sa nekim nasilnikom; a ogrtač od svile ili brokata – upućuje na dobijanje neke vlasti. 31

MANJKAVOST

Simbolizira gubljenje nade i činjenje nekih propusta. Ko sanja da radi neki manjkav posao – to mu simbolizira iščeznuće nade, pravljenje propusta u nekom upravljanju ili rukovođenju. 32

MARELICE

Simbolizira zlatnike u sezoni, a bolest van sezone. Jedenje zelenih kajsija – dijeljenje sadake u zlatu i izlječenje od bolesti; jedenje žutih kajsija – trošenje imetka u bolesti; njihovo ubiranje sa stabla – ženidba bogatom ženom; jedenje kajsija sa stabla – udruživanje sa nekim bogatašem pokvarene vjere, a otkidanje njene grane – snivačev spor s nekom osobom u vezi imetka, ostavljanje namaza ili posta, ili razbacivanje tuđim imetkom. 33

MARLJIVOST

Simbolizira da će nešto vrijedno postići. 34

MARS

Simbolizira vladarevog glavnog vojnog zapovjednika, teškoće, strahote i prolijevanje krvi. Ako bi Mars u snu padao ili gorio, to bi značilo požar, rušenje kuća, puštanje žena ili nasilje. 35

MARŠ(IRANJE)

Simbolizira odlučnost i uspješno organiziranje posla. 36

MASA (ljudi)

Simbolizira rasplamsavanje strasti i skupljanje  imetka. 37

MASLAC

Simbolizira zametak u majčinoj utrobi, skupljeni imetak, zaradu, korist ili olakšanje onoga što se traži. 38

MASLINA

Simbolizira svjetlo vjere, učenje Kur’ana, upućivanje griješnika, imovinu za siromašne i časnu ženu. Maslinovo stablo – plemenit čovjek, koristan svojoj porodici; cijeđenje maslinovog ulja – zadobijanje dobra i berićeta; lišće masline – pridržavanje za Allahovo uže, a također simbolizira dobre ljude; dok plodovi masline upućuju na lahku opskrbu i zadobijanje Allahovih blagodati sa potpunim zadovoljstvom. 39

MASLINOVO ULJE

Simbolizira halal-opskrbu i zaradu i lijek za ono mjesto koje se masira ovim uljem. Ko sanja da pije ovo ulje ili se s njim masira to upućuje na blagoslov, jer je maslina blagoslovljeno drvo, a uz to upućuje na znanje, Uputu, berićet i svjetlo. 40

MASLO

Simbolizira korisno znanje. 41

MAST

Simbolizira neku brigu. Ko sanja da je s mjerom umastio, namirisao ili nauljio svoju kosu – to upućuje na lijep ugled i respekt, a ako sanja da je kosu umastio, namirisao ili nauljio preko mjere – to upućuje na njegov loš ugled i respekt. 42

MASTILO

Simbolizira gospodstvo, podršku, ugled i respekt. 43

MASTIONICA

Simbolizira ženu, imetak, ponos i položaj. Ko sanja da je dobio tintarnicu ili mastionicu, sporit će se sa svojom ili sa tuđom ženom. Ako neko sanja da piše po hartiji, dobit će neko nasljedstvo; a ako sanja neupotrebljenu tintarnicu – ona upućuje na djevicu. 44

MATIČAR

Simbolizira brak neoženjenoga ili neudate, ili razvod onih koji su u bračnoj zajednici. 45

MAZANJE ULJEM

Simbolizira dobar glas i ugled među narodom; loš glas – ukoliko se sanja da se maže pokvarenim uljem, a za one koji se, radeći, umore – mazanje uljem simbolizira odmor, obnovu snage i obnovu nafake. 46

Islamski sanovnik | Snovi na slovo M Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo M Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo M Značenje snova

MAZGA

Jahanje mazge – odlazak na put; jahanje tuđe mazge – vara nekog čovjeka sa njegovom ženom; a jahanje mazge naopačke – nedozvoljena veza sa nekom ženom. 47

MAZGAR

Simbolizira dug život i pogrbljenost. 48

MAZIJA

Simbolizira muško dijete, vlast, opskrbu i znanje. Ko sanja da je svojoj ženi ili ona njemu uručila isukanu sablju, a žena mu je trudna – rodit će mu se sin. Ako je uručio svojoj ženi sablju u koricama, dobit će kćerku. San da se opasao sa četiri sablje: od čelika, olova, bronze i drveta – rodit će mu se četiri sina. Čelična sablja simbolizira hrabrog, olovna ženstvenog, bronzana bogatog, a drvena licemjernog sina. Ako se sanja isukana, ali zahrđana sablja – dijete će se ružno roditi. San da se sablja slomila u koricama – umiranje djeteta u majčinoj utrobi.

Slamanje korica, a isukivanje sablje – majka će umrijeti, a dijete će preživjeti; a slamanje i sablje i korica – smrt i majke i djeteta. Isukati sablju iz korica, kada žena nije trudna je govor. Pa, ako je sablja teška, govorit će teške riječi; a ako je sablja krnjava, neće moći izraziti ono što namjerava. Ko sanja da se opasao sabljom dobit će veliku upravu; sablja teška toliko da se vuče po zemlji – neće imati snage za vođenje uprave. Ako se remen sablje prekine, izgubit će položaj na kojem je bio. 49

MAŽURAN

Simbolizira tjelesno zdravlje, ženidbu i dugotrajan brak. Mirisanje mažurana u snu – tjelesno zdravlje te godine; ženino mirisanje mažurana – rađanje muškog djeteta koje će biti vjernik; a ko posadi mažuran, a bude očekivao dijete – rodit će mu se tjelesno zdravo dijete. 50

EL-ME’ARIDŽ (sura)

Ko sanja da uči ovo sure bit će siguran i potpomognut. 51

MED (u saću)

Simboliziraju halal-nasljedstvo, halal-opskrbu ili lijek od bolesti. Ko sanja da se pred njim nalazi med u saću – on posjeduje veliko znanje i ljudi vole da ga slušaju. Ako ljudima daje med u saću i time ih hrani, on uči Kur’an milozvučnim glasom. Jedenje meda u saću – simbolizira pogibiju u ratu i zadobijanje stepena šehida. 52

MED

Simbolizira Kur’an, liječenje od bolesti, kapital od halal- miraza, imetak od plijena ili od udruživanja sredstava i rada. Za vjernike označava slast imana, učenje Kur’ana i dobra djela, a za ljude ogrezle u dunjaluku zadobijanje plijena bez poteškoće.

Ko sanja da sa neba, umjesto kiše, pada med – njegovo vjerovanje je ispravno; ko sanja da je pred njega stavljeno saće meda – to upućuje da on posjeduje časno znanje; a ko sanja da saće s medom dijeli ljudima – to upućuje da će on milozvučnim glasom na skupovima učiti Kur’an. 53

MEDINA-MUNEVVERA

Grad Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., simbolizira svako dobro i dunjalučko i ahiretsko. Ko sanja da se nalazi pred Poslanikovom, s.a.v.s., džamijom ili pred njegovom sobom – to upućuje na pokajanje i oprost, a neki kažu da to upućuje na šest stvari: sigurnost, oprost, milost, uspjeh, otklanjanje brige i ugodan život. 54

MEDITIRANJE

Simbolizira visok utjecaj, moć i ugled. 55

MEDOKAZ

Simbolizira povjerljivog izaslanika, iskrenog prijatelja i voljenog sagovornika. Također, simbolizira voljenu ženu, koja ne želi drugoga pored svog muža ili žene koje čuvaju tajne, čovjeka sa mnoštvom potomstva, zatim vijest, glasnika i pismo. Bijeli golub ili golubica simbolizira vjeru; zeleni – pobožnost; crni – gospodu među ženama i ljudima; šareni – svakakve osobe; mnoštvo golubova – zadobijanje kapitala i mnogo dobra; gugutanje golubice – kritika žene.

Odvajanje golubice od snivača – razvod braka; mirna ustrijeljena golubica – vijest pristigla iz daleka, a ako to sanja čovjek koji ima trudnu ženu – rodit će mu sina. Ko je, pak, u nekom problemu ili ima nekog odsutnog, a sanja goluba ili golubicu – onda to simbolizira radosnu vijest, izuzev ako je bolestan, a golub mu padne na glavu – onda to upućuje na snivačevu smrt. 56

MEDVJED

Simbolizira čovjeka niske svijesti i preokupacija, varalicu, budalu, izdajicu ili ženu velike tjelesne konstrukcije. Jahanje medvjeda – zadobijanje uprave ili zapadanje u neku vrstu straha i brige. 57

MEDŽLIS

Skup simbolizira položaj na kome se čovjek nalazi, suprugu ili dijete. Ko sanja da drži predavanje, smisleno i mudro, na nekom skupu – oslobodit će se teškoća, bolesti, dugova i siromaštva. Ako to čini a nije kvalificiran, zapast će u teškoće ili će se razboljeti. Ako drži predavanje i uspješno ga privede kraju, uspješno će obaviti započeti posao. A ako se taj skup održava na nekom od mjesta gdje se zikr čini, oživjet će se to mjesto mudrošću. 58

MEHKOPUTOST

Ovaj manir i drugi koji su priličniji ženskim osobama, a sanjaju ih muškarci, simboliziraju neki užas, strah ili žalost. 59

MEHR

Ko ovaj vjenčani dar da u snu nekoj osobi koju ne poznaje, to simbolizira ispunjavanje njegovih vjerskih obaveza, kao što su namaz, post ili hadž. 60

MEJDAN

Junački mejdan simbolizira aktivnost ili pobjedu nad neprijateljem. 61

MEJHANA

Kafana u kojoj se toči i prodaje alkohol simbolizira brige, žalost ili ženu bludnicu. Ko sanja da se nalazi u takvoj kafani, a bude pobožan – bojati se je za njegovu pobožnost od fitneta i iskušenja u koje bi mogao pasti; a ako je bio upućen – bojati se je da ne napusti islam. 62

MEKAMU IBRAHIM

Simbolizira sigurnost, dostizanje visokih pozicija i nasljeđivanje od oca i majke. Ko sanja da je došao do Mekami-Ibrahima ili da je klanjao prema njemu – to upućuje da će onaj koji to sanja obaviti hadž, postići sigurnost i da dosljedno slijedi šerijatske propise. 63

MEKKA

Mekka simbolizira imama ili onoga koji sanja, pa ako nešto fali ili ima viška u Mekki to se odnosi na imama ili onoga koji sanja. Ko se nastanio blizu Mekke – to upućuje na dug životni vijek, a ko sanja da je u Mekki sa umrlima – umrijet će kao šehid. Ulazak u Mekku je za griješnika – opraštanje od grijeha; za nevjernika – primanje islama; za neoženjenog – ženidba, a za nesigurnog – sigurnost. 64

MEKTEB

Simbolizira djecu, beznačajnost, siromaštvo, strah, sažaljenje, ali i visok položaj.65

MELEK

Sanjanje meleka ukazuje na radosne vijesti i događanje lijepih preokreta u životu neke osobe, kao npr: postizanje ugleda, dobijanje snage, pobjede nakon poraza, ozdravljenje nakon bolesti, olakšanje nakon tegobe i sl.

Meleki na ratištu – pobjeda nad neprijateljem; padanje ničice meleka pred onim koji sanja – postizanje ugleda i respekta kod ljudi; san da ga meleki proklinju – slaba vjera; ako su meleki digli galamu – srušit će se kuća ili stan gdje stanuje; a ako se sanjaju meleki u likovima žena – on će iznositi laž na Uzvišenog Allaha.66

MELEK SMRTI

Ko sanja ovog meleka dugo će živjeti; ko ga sanja nasmijanog umrijet će kao šehid; ako ga sanja srditog – umrijet će bez pokajanja; ako se onaj koji sanja bori sa njim – umrijet će, a ako se melek smrti ne bori sa njim – onaj koji sanja će biti na samrti, ali će ozdraviti.67

MELIJA68

Simbolizira čovjeka lijepog imena i kulturnog ponašanja.69

MENĐUŠE

Simboliziraju trgovinu, ako ih čovjek sanja na ušima svoje žene, a ako ih sanja trudna žena, simboliziraju rađanje dječaka. Ako su naušnice od srebra, snivačevo dijete će naučiti pola Kur’ana napamet, ili će mu žena roditi kćerku; a ako su od zlata – postat će hafiz Kur’ana ili će mu žena roditi sina. Ako muškarac sanja da ima naušnice, bavi se nekim poslom koji je u bliskoj vezi sa muzikom i pjevanjem ili da iskrivljenom melodijom uči Kur’an. .70

MENSTRUACIJA

Simbolizira bolest, nedostatak i krnjavost u vjeri, namazu i postu, teškoću, brigu ili razilaženje između supružnika. Sanjanje menstruacije kod žene – grijeh, ali ako se okupa od menstruacije – pokajanje i utjeha.

Menstruacija kod žene koja je izgubila nadu da će je dobiti – rodit će se dijete; krvarenje i nakon menstruacije – zapadanje u grijeh iz kojeg se teško može izići; a ako muškarac sanja da ima menstruaciju – onda to znači da ima nedozvoljene odnose sa ženom s kojom, po islamu, ne može stupiti u brak.71

MERDŽAN

Simbolizira Kur’an, znanje i dijete, ako je nanizani biser. Ako neko sanja da ispravno buši biser, on pravilno i utemeljeno tumači Kur’an; ako ga prodaje ili guta, zaboravlja Kur’an; ako prodaje biser, steći će znanje i širiti ga među ljudima; ako stavlja biser u usta, ima dobru vjeru; prosipanje bisera iz usta – dijeljenje korisnih savjeta; žvakanje bisera – ogovaranje ljudi; vađenje bisera iz dubina mora ili rijeke – halal-imetak od strane vladara, a posuđivanje bisera – simbolizira dijete koje neće dugo živjeti. 72

MERHUM

Ko sanja umrlog, kao da je živ, njemu će se popraviti stanje i naići će na olakšice nakon teškoća. Ako sanja živog da je umro, zadesit ća ga neka poteškoća. Ko sanja da su umrle osobe vesele – to je ljepota njegovog stanja kod Uzvišenog Allaha. Ako su tužni i okreću glavu od snivača, loše mu je stanje kod Plemenitog Allaha.

Ako mu umrla osoba u snu kaže da nije umrla, to je znak lijepog prijema te osobe od strane Milostivog Allaha. Ako se vidi na umrloj osobi kruna, prstenje, da sjedi na krevetu ili da na sebi ima zeleni plašt – to ukazuje na lijepu smrt dotične osobe.

Ko sanja da se umrla osoba smije ili osmjehuje, toj osobi je oprošteno. Ko sanja umrlu osobu vedra lica – zadovoljna je sa snivačem i onim što joj on šalje nakon njene smrti. Ali, ako je umrla osoba namrštena, ako okreće glavu od snivača ili ga želi udariti, nije zadovoljna sa snivačem i onim što on čini za nju.

Ko sanja da ga umrla osoba udara, vratit će njen dug. Ko sanja da se umrla osoba osmjehuje, a zatim zaplače, umrla je kao nemusliman. Ko sanja umrlu osobu kao da klanja na nekom mjestu na kome nije klanjala na ovom svijetu – stigla joj je nagrada za djelo koje je radila na ovom svijetu, ili nagrada za vakuf koji je uvakufila, ili sadaka koju je udijelila.

Ko sanja da je umrla osoba u džamiji – nema kazne na Onom svijetu. Ko sanja da je umrla osoba imam živima – bit će im kratak životni vijek. Ako umrla osoba naziva selam, ima lijep prijem kod Milostivog Allaha. Razgovor sa umrlom osobom – dug život. Ako mu umrla osoba daje neku omiljenu stvar, zadobit će neko dobro odakle se i ne nada.

Ako mu daje med ili hranu, zadobit će opskrbu i kapital odakle i ne očekuje. Ko sanja da mu je umrla osoba rekla da će snivač umrijeti u to i to vrijeme – istinu je rekla i neka to i očekuje. 73

MERJEM (sura)

Ko sanja da uči ovu suru oživljavat će sunnete svih Allahovih poslanika i na tu osobu će biti iznesena neka laž i potvora, ali će se sve sretno završiti i prava istina će izići na vidjelo.74

MERJEM, r.a.

Ko nju sanja među ljudima će postići veliki ugled; trudnica će roditi lijepo i pametno dijete; potvorena žena će, Allahovom pomoći, demantirati optužbu. Ko sanja da čini sedždu Merjemi, r.a., sjedit će i razgovarati sa vladarem.75

MERMER

Simbolizira veličinu, ugled, moć, imetak i lijepe žene. Ko vidi u snu nešto od mermera – obogatit će se nakon neimaštine, oženit će se, imat će uspješnu trgovinu, postići će neko znanje, ostvariti neki položaj i zadobiti dobru djecu. Ko sanja kabure od mermera – to upućuje na dobro stanje na Ahiretu i lijep ugled i sjećanje.76

MESAR

Simbolizira Meleka smrti, ako je osoba koju sanja nepoznata, a ako je poznata, onda simbolizira osobu koja dijeli imetak sirotinji i nasljednicima. Neki tvrde da mesar simbolizira i poteškoće u svim slučajevima, izuzev u dva: u pitanju duga, jer simbolizira njegovo vraćanje i u pitanju okova i zatvora, jer simbolizira oslobađanje iz okova i puštanje iz zatvora.

Ko sanja da je od mesara uzeo nož pogodit će ga bolest, ali će kasnije ozdraviti. Ko sanja da je zaklao svog oca, a ne primijeti krv on mu, u stvari, dobro čini, a ko sanja da je ubio mesara spasit će se od bolesti koju ima.77

MESDŽID

Simbolizira Budući svijet, Kabu, učenog čovjeka ili mjesto na kojem se svijet sakuplja radi neke koristi, zarade i sevapa. Dobro napravljena džamija – učenjak oko kojeg se ljudi okupljaju; gradnja džamije – lijep postupak prema rodbini i pobjeda nad neprijateljem; rušenje džamije – smrt vjerskog autoriteta; nepoznati čovjek predvodi džemat u džamiji, ako je bolestan imam dotične džamije – umrijet će; san da je umro u džamiji – primljeno pokajanje.

Ko sanja da mu se kuća pretvorila u džamiju – postići će ugled, čast i pozivat će ljude ka Istini. 78

MESDŽIDUL-HARAM

Simbolizira namaz, džamiju, islam, Kur’an, sunnet, Džennet, učenjaka, oca, majku, muža, suprugu, halifu, predsjednika, ministra ili sudiju. Ko sanja da je ušao u Kabu, on će u nju, istinski, i ući, ako je neoženjen – oženit će se; ako je nemusliman – primit će islam; ako je zapostavio ibadete – počet će ih prakticirati; a ako je neposlušan prema roditeljima – postat će poslušan.

Viđenje Kabe u snu – upućuje radosnu vijest za ranije učinjeno dobro djelo ili upozorenje za negativno djelo koje se namjeravalo učiniti. Klanjanje na Kabi – manjkava vjera; Kaba u ružnom izgledu – nema u njemu dobra; porušena Kaba – ostavljanje namaza; a usmjeravanje i okretanje ka Kabi upućuje na ispravnost vjere onoga koji sanja. 79

MESING

Simbolizira imetak koji je sakupljen od strane kršćana ili loš govor i potvoru od strane ljudi koji oponiraju. Ko sanja da topi mesing – on se raspravlja i vodi spor oko dunjalučkih stvari i uživanja.80

MESO

Simbolizira nesreću, bolove i bolesti, a, također, i opskrbu koja će brzo doći i jačanje i rasplamsavanje strasti i želja. Kupovanje mesa upućuje na nesreću; svježe meso – smrt; konzumiranje mesa – ogovaranje neke osobe; konzumiranje kuhanog mesa – povećanje imetka; goveđe meso – slabo napredovanje posla.

Kuhano goveđe meso – lahka dobit; prženo goveđe meso – sigurnost od straha. Konzumiranje mesa od bika – bit će izveden pred sud; debelo pečeno tele – vijest o nekoj skoroj radosti; kuhana ovčetina – s mukom stečeni imetak; konzumiranje kokošijeg ili guščijeg mesa – neko dobro, a pečeno ili kuhano ptičije meso – imetak stečen s mukom.81

MEŠETAR

Simbolizira osobu koja se predstvalja darežljivom i preporučuje drugima da daju ono što je vrijedno.82

METAL

Simbolizira vlast, moć i snagu, nakon nemoći, za onoga ko ga sanja da ga drži u ruci. Ko sanja da topi željezo, brzo će biti predmetom razgovora ljudi koji će ga ogovoriti. 83

Islamski sanovnik | Snovi na slovo M Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo M Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo M Značenje snova

METENJE

Simbolizira dobro značenje za ljude koji rade prljave poslove; za bogate znači siromaštvo. Ko sanja da mete tuđu kuću – dobit će od vlasnika kuće materijalnu dobit.84

METEŽ

Simbolizira bolesti koje izazivaju brigu i uznemirenost. 85

METLA

Simbolizira poslugu, odagnavanje brige i rješavanje duga. Ko ima u kući bolesnika, a bude metlom meo kuću – bolesnik će umrijeti, a ako bude imao imetka – izgubit će ga. Ko sanja da mete zemlju i da skuplja smeće i prašinu ubrat će prihode sa poljoprivrednog dobra, ako ga bude imao, a ako ga ne bude imao – ubirat će porez.86

METLJIKA87

Simbolizira osobu koja nanosi štetu i koja je licemjerna prema bogatim, a čini korist siromašnim osobama.88

METVICA (divlja)

Simbilizira radost koja će potrajati, a kojoj će biti razlog žena, dijete, položaj ili trgovina.89

METVICA

Simbolizira vijest o smrti i donosioca takve vijesti.90

 1. En-Nabulsi, 346.
 2. Ibn Sirin, 194-195; Ibn Sirin (b), 206. i En-Nabulsi, 263. i 464-465.
 3. En-Nabulsi, 139.
 4. En-Nabulsi, 287. 
 5.  
 6. Ibn Sirin, 179; Ibn Sirin (b), 189-190. i En-Nabulsi, 157-158.
 7. Ibn Sirin, 348. i Ibn Sirin (b), 369.
 8. En-Nabulsi, 246.
 9. Ibn Sirin, 234; Ibn Sirin (b), 247. i En-Nabulsi, 309.
 10. Ibn Sirin, 344. i Ibn Sirin (b), 363.
 11.   En-Nabulsi, 344.
 12. En-Nabulsi, 441.
 13. Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 23. i El-Džemel, 35.
 14. Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 27. i El-Džemel, 38. 
 15. En-Nabulsi, 54. 
 16. Ibn Sirin, 192; Ibn Sirin (b), 203-204. i En-Nabulsi, 371.
 17. Ibn Sirin, 319; Ibn Sirin (b), 338. i En-Nabulsi, 174. 
 18. Ibn Sirin, 340-341; Ibn Sirin (b), 360. i En-Nabulsi, 436. 
 19. En-Nabulsi, 412.
 20. En-Nabulsi, 260.
 21. En-Nabulsi, 287.
 22. To je hrana slična zrnevlju, kojom su se Israelćani hranili na Sinajskoj gori 40 godina. (Vidi: Enciklopedija leksikografskog zavoda, 4/213) Kur’an to, također, ističe kada govori o Musau, a.s., i njegovom narodu : I Mi smo vam od oblaka hladovinu načinili i manu i prepelicu vam slali: “Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo! (Vidi: El-Bekare, 57). 
 23. En-Nabulsi, 439.
 24. En-Nabulsi, 201-202. 
 25. Ibn Sirin, 252. i 349; Ibn Sirin (b), 267. i 370. i En-Nabulsi, 351.
 26. En-Nabulsi, 179. 
 27. Mandragora officinalis je biljka koja ima prizemno smještene duguljaste listove i prizemne, zelenkastobijele cvjetove na stapkama. Mandragora ili bunovina je opojna mirisa, a korijen mu djeluje narkotično i u antičko doba se upotrebljavao kao sredstvo za uspavljivanje kod hirurških zahvata. (Vidi: Enciklopedija leksikografskog zavoda, 1/537)
 28.   Ibn Sirin, 324; Ibn Sirin (b), 343. i En-Nabulsi, 408.
 29.   Ibn Sirin, 299; Ibn Sirin (b), 317. i En-Nabulsi, 388.
 30. En-Nabulsi, 324. 
 31. Ibn Sirin, 139; Ibn Sirin (b), 145; En-Nabulsi, 215-216. i El-Džemel, 200.
 32. Ibn Sirin, 371. i Ibn Sirin (b), 396.
 33. Ibn Sirin, 310-311; Ibn Sirin (b), 328-329. i En-Nabulsi, 429. 
 34. En-Nabulsi, 397.
 35. En-Nabulsi, 38.
 36. En-Nabulsi, 365.
 37. En-Nabulsi, 408.
 38.   En-Nabulsi, 229-230.
 39. Ibn Sirin, 303-304; Ibn Sirin (b), 322-323. i En-Nabulsi, 237-238.
 40. Ibn Sirin, 136; Ibn Sirin (b), 142; En-Nabulsi, 237. i El-Džemel, 196. 
 41. En-Nabulsi, 261.
 42. Ibn Sirin, 380. i En-Nabulsi, 200. 
 43. Ibn Sirin, 327; Ibn Sirin (b), 346. i En-Nabulsi, 419. 
 44. Ibn Sirin, 326-327; Ibn Sirin (b), 345-346. i En-Nabulsi, 200.
 45.   En-Nabulsi, 379.
 46. En-Nabulsi, 126.
 47. Ibn Sirin, 178-179. i Ibn Sirin (b), 188-189.
 48. En-Nabulsi, 379.
 49. Ibn Sirin, 152-153; Ibn Sirin (b), 159-160. i En-Nabulsi, 279.
 50. Ibn Sirin, 234; Ibn Sirin (b), 342. i En-Nabulsi, 423. 
 51. Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 26. i El-Džemel, 37.
 52. En-Nabulsi, 290.
 53. Ibn Sirin, 129-130; Ibn Sirin (b), 134; En-Nabulsi, 332-333. i El-Džemel,184.
 54. En-Nabulsi, 421.
 55. En-Nabulsi, 92. 
 56. Ibn Sirin, 201-202; Ibn Sirin (b), 213-214. i En-Nabulsi, 158-159.
 57. Ibn Sirin, 191; Ibn Sirin (b), 202. i En-Nabulsi, 189.
 58. En-Nabulsi, 368.
 59. En-Nabulsi, 344.
 60.   En-Nabulsi, 234.
 61. En-Nabulsi, 126.
 62. En-Nabulsi, 139.
 63.   Ibn Sirin, 56; Ibn Sirin (b), 48; En-Nabulsi, 435. i El-Džemel, 68.
 64. Ibn Sirin, 56; Ibn Sirin (b), 47. i En-Nabulsi, 437.
 65. En-Nabulsi, 299. 
 66. Ibn Sirin, 36-37; Ibn Sirin (b), 20-21; En-Nabulsi, 438-439. i El-Džemel, 30-32.
 67. Ibn Sirin, 36; Ibn Sirin (b), 19-20; En-Nabulsi, 332. i El-Džemel, 30.
 68. To je rod drvenastog bilja, sa perasto sastavljenim listovima, blijedim modrikastocrvenkastim cvjetovima i   koštuničastim   plodovima.   Gaji   se u parkovima i drvoredima Južne Evrope i Primorja. (Vidi: Enciklopedija leksikografskog zavoda, 4/306).
 69. Ibn Sirin, 314; Ibn Sirin (b), 332. i En-Nabulsi, 43-44. 
 70. Ibn Sirin, 275; Ibn Sirin (b), 291. i En-Nabulsi, 371. 
 71. Ibn Sirin, 106. i 359; Ibn Sirin (b), 109. i 380-381. i En-Nabulsi, 165. 
 72. Ibn Sirin, 279-280; Ibn Sirin (b), 296-297 i En-Nabulsi, 173, 194. i 409-410.
 73. Ibn Sirin, 63-64; Ibn Sirin (b), 55-59; En-Nabulsi, 443-445. i El-Džemel, 77-79.
 74.   Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 23. i El-Džemel, 36.
 75. Ibn Sirin, 31. i Ibn Sirin (b), 14. 
 76. En-Nabulsi, 215.
 77. Ibn Sirin, 166; Ibn Sirin (b), 175. i En-Nabulsi, 123. i 373-374. 
 78. Ibn Sirin, 51-52. i 267-268; Ibn Sirin (b), 41. i 282-283; En-Nabulsi, 114. i 425-426. i El-Džemel, 59-60.
 79. Ibn Sirin, 56. i 268-269; Ibn Sirin (b), 46-47. i 283-294; En-Nabulsi, 394-395. i El-Džemel, 67-68. 
 80. En-Nabulsi, 282.
 81. Ibn Sirin, 125-126; Ibn Sirin (b), 129-131; En-Nabulsi, 404-405. i El-Džemel,177-179. 
 82.   En-Nabulsi, 124.
 83. Ibn Sirin, 164. i 282; Ibn Sirin (b), 173. i 299. i En-Nabulsi, 146.
 84. En-Nabulsi, 216.
 85. En-Nabulsi, 112. i El-Džemel, 225.
 86.   Ibn Sirin, 348; Ibn Sirin (b), 369. i En-Nabulsi, 437.
 87. Biljni rod grmova ili drveta karakterističnih za stepska, pustinjska i mediteranska područja. Imaju ružičaste ili bijele cvjetiće skupljene u grozdaste cvatove. Ima ih i u Bosni i Hercegovini. (Vidi: Enciklopedija leksikografskog zavoda, 4/328).
 88. Ibn Sirin, 315; Ibn Sirin (b), 333. i En-Nabulsi, 316.
 89. Ibn Sirin, 324; Ibn Sirin (b), 343. i En-Nabulsi, 459.
 90. Ibn Sirin, 315; Ibn Sirin (b), 333. i En-Nabulsi, 457.
1 2

Vaš komentar