Meleki upisuju one koji prisustvuju džumi

Ovi meleki pišu neka djela ljudi, pa bilježe one koji dolaze na džumu.

Od Ebu Hurejrea, se prenosi da je rekao:

Rekao je Allahov Poslanik: „Kada dođe petak meleki stanu na vratima mesdžida upisujući jednog po jednog, pa kada imam izađe (na mimber) saviju svoje listove i sjednu slušati opomenu.“ Hadis je muteffekun alejhi.1

Meleki upisuju one koji prisustvuju džumi Umer Sulejman el-Eškar Svijet meleka Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
Meleki pišu lijepe riječi koje čovjek izgovori.

U Buharijinom Sahihu i drugim zbirkama se prenosi hadis od Rifa'ata ibn Rafia,t, da je rekao:

”Jednog dana smo klanjali za Allahovim Poslanikom. On je, nakon što je podigao glavu sa ruku'a rekao: ‘Semia'llahu limen hamideh – Allah čuje onoga ko Ga hvali’. Neki čovjek je tada izgovorio: ‘Rabbena lekel-hamd, hamden kesiren tajjiben mubareken fihi’. Nakon namaza Allahov Poslanik, je upitao: ‘Ko je to izgovorio?’ Taj čovjek je odgovorio: ‘Ja’. Poslanik reče: ‘Vidio sam trideset i nekoliko meleka kako se natječu koji će od njih zapisati to prvi’.“2

Ovo pišu drugi, a ne dva meleka koja pišu dobra i loša djela.

Autor teksta “Meleki upisuju one koji prisustvuju džumiUmer Sulejman el-Eškar” iz knjige “Svijet meleka.”

  1. Miškatul-mesabih: 436/1, br. 1384.
  2. Buhari: 284/2, br. 799.

Vaš komentar