Siddikova kći i Zubejrova ljubomora

Poslušajmo zajedno tu divnu priču koju nam prenosi Esma bint Ebi Bekr, radijallahu anha, rekavši:

„Zubejr se oženio mnome, a nije imao nikakve zemlje, niti je imao roba, niti išta drugo osim konja, pa sam se ja brinula o njemu, hranila sam ga i napajala, te čistila prašinu i pravila tijesto za kuću. Pošto nisam dobro znala da mijesim tijesto, u tome su mi pomagale moje komšinice ensarijke. Na glavi sam prenosila košpice od datula sa zemlje koju je Poslanik dodijelio Zubejru.

Jednog dana nosila sam korpu košpica na glavi i srela sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i s njim grupu ashaba. Poslanik je zaustavio jahalicu, pozvao me i ponudio da me povede na jahalici. Postidjela sam se da idem sa muškarcima i sjetila sam se Zubejrove ljubomore, a bio je najljubomorniji čovjek. Poslanik je primijetio da se stidim i nastavio je dalje. Spomenula sam to Zubejru, pa je rekao:

‘Tako mi Allaha, teže mi je palo tvoje nošenje košpica od tvog jahanja sa njim.’ I tako je bilo sve dok mi Ebu Bekr, radijallahu anhu, nije poslao slugu koji će se brinuti o konju kao da me je ropstva oslobodio.“ 1

Siddikova kći i Zubejrova ljubomora Onima koji vole Kerim el-Šazli Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
Siddikova kći i Zubejrova ljubomora.

Ovo je Esma, kći Siddikova, sestra Aišina, supruga Zubejrova i majka Abdullahova. Iz ove njene plemenite situacije izvući ćemo tri koristi:

⠀⠀⠀ ⠀1) Pomagala je svom mužu: u danima kada mu je bilo teško, ona je bila strpljiva. Poslušaj njene riječi na kraju hadisa: „Kao da me je ropstva oslobodio“, i pokušaj razumjeti koliko je truda ulagala ova žena.

⠀⠀⠀ ⠀2) Uprkos umoru i muci, Esma ne zaboravlja pravo svog muža i pazi na njegovu ljubomoru. Odbila je jahati sa Poslanikom jer je pazila na Zubejrova osjećanja i poštovala ga. I pored toga što je nije prekorio što je tako postupila, on joj nakon toga govori: „Tako mi Allaha, teže mi pada tvoje nošenje košpica nego tvoje jahanje sa njim.”

⠀⠀⠀ ⠀3) Esmine riječi: „Sjetila sam se Zubejrove ljubomore, a bio je najljubomorniji od ljudi“ nas uče da se osobine muža – pa makar u njima iz naše perspektive bilo pretjerivanja – poštuju i cijene.

Autor teksta “Siddikova kći i Zubejrova ljubomora” Kerim el-Šazli iz knjige “Onima koji vole.”

  1. Sahih

Vaš komentar