Islamski sanovnik | Snovi na slovo NJ

NJEDRA

Ljepota i širina grudi u snu simbolizira: za nevjernika prelazak na islam; za griješnika – pokajanje, a za ugroženog – olakšanje. Uz to širina grudi upućuje, također, na punoljetstvo, darežljivost i neku radost. Tjeskoba u grudima upućuje na neko nasilje i zabludu. Bujnost dlaka na grudima upućuje na dug osobe koja sanja.1

NJEGA

Simbolizira pokajanje, dobitak, korist i povratak s putovanja. 2

Islamski sanovnik | Snovi na slovo NJ Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo NJ Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo NJ Značenje snova
Islamski sanovnik | Snovi na slovo NJ.

NJIHANJE

Simbolizira poigravanje s vjerom. Ko sanja da se ljulja u ljuljašci od užeta ima pokvareno uvjerenje u vjeri i poigrava se s njom. 3

NJISKA

Simbolizira ulazak u neki bidat, novotariju u vjeri.4

NJIVA

Simbolizira ženu, tržnicu, dobar prinos, bojno polje, ovaj svijet, ibadet ili mjesto gdje se obavlja ibadet. Usjevi na njivi – ženinu djecu ili imetak. Obrađivanje ili oranje njive – intimni odnos sa ženom, a ako, nakon toga, plod iznikne – žena će mu zatrudnjeti, a ako takav san sanja neoženjen čovjek – oženit će se ili će se zanimati nekim poslom u kojem će imati uspjeha.

Obavljanje žetve u tržnici – trgovac će imati dobru zaradu; žetva usjeva na njivama u vrijeme kada su oni sazreli – dobro i korist, a žetva kada su oni nezreli – usjevi će pretrpjeti neku štetu. 5

Autor teksta “Islamski sanovnik | Snovi na slovo NJ” “Šefik Kurdić” iz knjige “Snovi i njihova značenja – Sanovnik”.

  1. Ibn Sirin, 92; Ibn Sirin (b), 92; En-Nabulsi, 297. i El-Džemel, 123-124.
  2. En-Nabulsi, 125.
  3. Ibn Sirin, 346; Ibn Sirin (b), 366. i En-Nabulsi, 41. i 423.
  4. En-Nabulsi, 234.
  5. 1167 Ibn Sirin, 319-320; Ibn Sirin (b), 338-339. i En-Nabulsi, 422.

Vaš komentar