Dvije sure tumače dvije riječi

Posmatrajmo vezu između Fatihe i dvije sure koje dolaze nakon nje u Kur’anu: sura El-Bekare i Ali Imran. Uzvišeni u Fatihi kaže:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Uputi nas na pravi put…

Na početku sure Bekare, Uzvišeni kaže:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali.

Prvi ajeti sure Bekare ukazuju da će Allahove riječi: Uputi nas na Pravi put… biti razjašnjene upravo u njoj. Kako? Pročitaj ajet: …a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!

Ovaj ajet govori o ljudima koji su zaslužili Allahovu srdžbu ili su skrenuli sa Pravog puta. Sura Bekare govori o ljudima koji su protiv sebe izazvali Allahovu srdžbu, dok sura Ali Imran govori o ljudima koji su skrenuli sa Pravoga puta.

Jedna cijela sura sa svojih 268 ajeta, tumači i objašnjava samo jednu rečenicu Fatihe: … a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali… Isto tako, druga velika sura, Ali Imran, tumači Allahove riječi: niti onih koji su zalutali!

Cilj i teme sura su povezane, što osjećamo pažljivim proučavanjem ove dvije sure.

Dvije sure tumače dvije riječi Amr Halid iz knjige Riznica kur’anskih mudrosti.. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Dvije sure tumače dvije riječi” Amr Halid iz knjige “Riznica kur’anskih mudrosti”.

Vaš komentar