Pitanje: Moja drugarica je muslimanka, ali je udata za hindusa. Njegova porodica nije zadovoljna njome. Zanima me kakav je stav islama prema njenom braku. Ona mnogo voli svog supruga.

Odgovor: Časni Kur’an kaže:

Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice; uistinu je robinja – vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici; uistinu je rob – vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se i dopadao. (El-Bekare, 221)

Muslimanka se ne može udati za nemuslimana. Taj brak nije validan. Takva zajednica je poput automobila na kome je jedna guma od bicikla a druga od traktora. Takav automobil je nepokretan i beskoristan. Osnovna svrha života je težnja Allahovoj milosti. Kakav je to život sa supružnikom za kojeg znate da neće biti sa vama u Džennetu!? Allah će oprostiti svaki grijeh, ali širk/ pripisivanje Allahu druga nikada neće oprostiti! Kako ćete imati bračnog druga koji čini grijeh kog Allah nikada neće oprostiti? Da li ste sebični? Želite u Džennet, ali da vaš bračni drug ode u Džehennem!?

Ako ta tvoja drugarica zaista voli tog čovjeka, treba mu postaviti ultimatum: “Ako želiš da ti budem supruga, budi mi suprug i na ovom svijetu i u Džennetu. Prihvati islam! Ako prihvatiš islam, ostajem sa tobom. Ako ne prihvatiš, ne možemo više biti zajedno, jer me ne voliš dovoljno.” Samo na taj način će oboje imati najbolje od oba svijeta.

Autor “Zakir Naik” iz knjige “Vjera za sva vremena”

Vaš komentar