Ako je spaljivanje mrtvih tijela je bolje od ukopavanja, zašto muslimani zakopavaju umrle?

Komponente ljudskog organizma su prisutne u tlu

Osnovni hemijski elementi koji se nalaze u čovjekovom tijelu nalaze se u većoj ili manjoj mjeri u obliku jedinjenja i supstanci u zemlji. Stoga je i naučno opravdano i logičnije da se mrtvo tijelo sahrani u zemlju, jer će se tako brže razložiti.

Nema zagađivanja

Spaljivanje (kremiranje) mrtvih tijela vodi zagađenju atmosfere, čime se ugrožava zdravlje ljudi i životinja. Sahranjivanje mrtvih tijela ne dovodi ni do kakvog zagađenja.

Okolna zemlja postaje plodna

Da bi se kremiralo mrtvo tijelo, nekoliko drva mora biti posiječeno, čime se reduciraju zelene površine i ugrožava ekološka ravnoteža. Međutim, kad se mrtvo tijelo sahrani, ne samo da se drveće sačuva već i tlo u okolini groba postaje plodno.

Ekonomski razlozi

Za kremiranje tijela je potrebna ogromna količina drva, što je veoma skupo. Samo u Indiji se na milijarde rupija (rupija – indijska valuta) godišnje utroši za kremiranje tijela. Sahranjivanje je vrlo jeftino, jedva da košta nekoliko rupija.

Sahranjivanje više tijela na istom mjestu

Drvo se ne može ponovo iskoristiti za spaljivanje drugog tijela, jer je već pretvoreno u dim i pepeo. Međutim, ista zemlja se može i više puta iskoristiti za ukopavanje tijela, nakon što se prethodno ukopana razlože i pomiješaju s tlom.

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude o islamu”.

Vaš komentar