Vilfred Kantvel Smit – 100 svjetskih velikana o islamu

Vilfred Kantvel Smit je bio kanadski profesor komparativne religije koji je od 1964. do 1973. godine bio direktor Harvard Centra za proučavanje svjetskih religija. Harvard glasnik opisao ga je kao jednog od najutjecajnijih ličnosti u struci prošlog stoljeća. U svom djelu Islam in Modern History (Islam u savremenoj historiji), o islamu je napisao:

„Ovo društvo nije isključivo; naprotiv, njegova dobrodošlica cijelom svijetu je topla, čak i uporna jer iskreno poziva druge da se pridruže u ovom najvišem od svih poduhvata – da se na kraju ispravi ono što je čovjek dozvolio da pođe pogrešnim putem. To nije ni besmisleno jer se odvija uz Božiju podršku i Božiji blagoslov i vođeno je kao Božijom rukom. Sam Bog izričito je obećao da će biti sa zajednicom da je podržava i vodi. Pored toga, zakoni koji su im povjereni i po uzoru na koje se oni ponašaju su božanski i vječni, objektivno važeći; živjeti u skladu s njima znači živjeti u skladu sa samom strukturom univerzuma. Na ovaj način, islam, koji je postojao oduvijek, ušao je u historiju u sedmom vijeku i počeo svoju finalnu i punu misiju među čovječanstvom. Sadržaj njegove (islamske) poruke čiji je tekst precizno sačuvan jeste Kur’an na arapskom jeziku, gdje se ona pojavljuje u svoj svojoj punoći, na jeziku kristalne jasnoće i nenadmašne ljepote.”1
Vilfred Kantvel Smit - 100 svjetskih velikana o islamu 100 svjetskih velikana o islamu Samir Bikić Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Samir Bikić iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Wilfred Cantwell Smith, Islam in Modern History, Oxford University press, Oxford 1957. str. 15.

Vaš komentar