Vrijednosti Lejletul-kadra

Časni Kur’an je na dva mjesta govorio o ovoj noći. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je održao hutbu na ovu temu, zabilježene su brojne predaje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, činio itikaf u traženju ove noći, a ashabe je bodrio da je traže.

Ibn Madže u Sunenu bilježi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Došao vam je blagoslovljeni mjesec, u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro ove noći, uskraćeno mu je svako dobro, a bit će uskraćeno samo pravom nesretniku.“ Vrijednosti Lejletul-kadra Vrijednosti Lejletul-kadra

Imam Malik je rekao: „Čuo sam od onoga u koga imam povjerenja da su Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, predočeni životi prethodnih ummeta, pa je vidio da su životi njegova ummeta kraći i da neće moći učiniti dobrih djela koliko su mogli prethodni narodi, shodno dužini života, te mu je Allah poklonio Lejletul-kadr, koju je učinio boljom od hiljadu mjeseci.“Vrijednosti Lejletul-kadra Vrijednosti Lejletul-kadra

Vrijednosti Lejletul-kadra Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Svakome ko provede noć Lejletul-kadr u namazu, čvrsto vjerujući i nadajući se nagradi, bivaju oprošteni prethodni grijesi.“

Enes, radijallahu anhu, prenosi: „Jednom, kada je počeo ramazan, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘Došao vam je mjesec u kojem se nalazi noć bolja od hiljadu mjeseci. Ko bude lišen njenih blagodati, lišen je sveg dobra! A njenog dobra biva lišen samo nesretnik.‘“ Lejletul-kadr je najbolja noć, nalazi se u najboljem mjesecu, podarena je najboljem ummetu. Vrijednosti Lejletul-kadra Vrijednosti Lejletul-kadra

Lejletul-kadr u Časnome Kur‘anu

U Časnome Kur‘anu na dva mjesta su zastupljeni ajeti koji se odnose na Noć kadra. Većina komentatora Kur‘ana smatra da su početni ajeti u suri Ed-Duhan posvećeni ovoj noći. Drugi put se ova noć spominje u posebnoj suri koja nosi naslov El-Kadr.

Vjernicima je indikativno kako je Allah, dželle šanuhu, ovu suru spomenuo imenom Lejletul-kadr tri puta, a imenom Lejletul-mubarek jedan put. Vrijednosti Lejletul-kadra

Vrijednosti Lejletul-kadra Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Štaviše, po ovoj noći, odnosno kao njeno objašnjenje, objavljena je cijela sura.

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je držao hutbu o Noći kadr

Muhammed Halil el-Halil u djelu Hutbu-Resuli, između ostalih tema o kojima je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, držao govore i hutbe sa minbera, ističe i hutbu o Lejletul-kadru. Ashabi su se međusobno raspitivali o ovoj noći, sastajali se i istraživali ovo pitanje.

Vrijednosti Lejletul-kadra Vrijednosti Lejletul-kadra

Autor “Zehrudin Junuzović” u knjizi “Lejletul-kadr i i’tikaf”.

Vaš komentar