Pokajanje jednog od israelićanskih kraljevića

Bilježi se od Abdullaha Mizenija da je rekao: “Jedan od israelićanskih kraljeva bio je darovan dugim životom, velikim bogatstvom i brojnim sinovima. Sinovi su mu, kada bi odrasli, oblačili suknenu odjeću i odlazili u brda, hranili bi se korijenjem biljaka i hodali po svijetu i tako ostajali do svoje smrti. Tako su radili jedan za drugim, dok je to postalo uobičajeno. Kralj je u svojoj starosti dobio sina i onda je pozvao svoj narod i rekao im:

‘Dobio sam sina u starosti, a vi vidite koliko sam obziran prema vama. Bojim se da će i ovaj sin da uradi kao i njegova braća i bojim se za vas da, ako ne bude vama vladao neko od mojih sinova, da ćete propasti. Uzmite ga sada, dok je još dječak, i omilite mu dunjaluk kako bi vam vladao poslije mene. Oni su napravili ogroman vrt za tog dječaka, ferseh sa ferseh (jedan ferseh je oko sedam kilometara) i tu je dječak proveo neko vrijeme.

Jednom je pojahao konja i došao do zida. Tada je rekao:

‘Mislim da iza ovog zida ima još svijeta i ljudi. Izvedite me kako bih još učio i sreo se s ljudima.’

To su rekli njegovom ocu i on se pobojao da bi dječak mogao učiniti kao i njegova prethodna braća, pa je rekao:

‘Načinite mu raznovrsnu zabavu i uživanja.’

To su i učinili. Druge godine je dječak pojahao konja i rekao:

‘Obavezno moram izaći.’

O tome su obavijestili starog kralja pa on reče da ga izvedu. Stavili su ga na kola i ukrasili ih smaragdom i zlatom. Uz njega je išla pratnja s obje strane kola. Dok je tako putovao, naišao je na bolesna čovjeka, pa je pitao:

‘Ko je ovaj čovjek?’

‘Bolesnik.’ – rekli su mu. On je pitao:

‘Da li ovo zadesi neke ljude a neke ne, ili se svi boje ovoga?’

Odgovorili su mu da svi strahuju od toga. ‘

Zar i ja sa kraljevskom moći?’ – upitao je.

Pošto su mu odgovorili potvrdno, on je rekao:

‘Hrđava li života na ovakav način. Ovo je brižan život.’

Vratio se potišten i tužan. Ostao je tako neko vrijeme, a onda je rekao:

‘Izvedite me.’

Izveli su ga kao i prvi put. Dok je putovao, naišao je na starca kojem su bale curile iz usta, pa je pitao:

‘Ko je ovo?’

Rekli su mu da je to čovjek koji je duboko zašao u godine. On je pitao:

‘Da li ovo zadesi samo neke ljude ili svi strahuju od ovoga ako dugo požive?’

Rekli su mu da svi strahuju od toga, a on je rekao:

‘Težak li vam je život! Ovo je život koji nije nikome drag!’

O tome su rekli njegovom ocu i on je naredio:

‘Okružite ga svakovrsnom zabavom i besposlicom!’

Tako su i učinili. Ostao je tako godinu dana, a onda je izašao kao i prethodnog puta. Dok je putovao, naišao je na nosiljku koju su ljudi nosili na ramenima, pa je pitao:

‘Šta je ovo?’

Rekli su mu da je neki čovjek umro. On je pitao:

‘A šta je smrt? Dovedite mi ga!’

Donijeli su umrlog i on je rekao:

‘Posadite ga da sjedne.’

Rekli su mu da mrtvi ne sjede. Rekao je da pričaju s njim, a oni su mu rekli da mrtvi ne govore. Pitao je:

‘Pa gdje ga nosite?’

Rekli su mu da ga ukopavaju u zemlju. On je pitao:

‘A šta poslije toga?’

‘Poslije toga je proživljenje.’ – odgovorili su mu.

‘A šta je proživljenje?’ – upitao je.

Rekli su: ‘Na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići! (El-Mutaffifun, 6) i kada će svakom biti nadoknađeno shodno njegovim dobrim ili hrđavim djelima.’ On je pitao:

‘A imate li vi neko drugo boravište osim ovoga gdje vam se daje naknada za postupke?’

Rekli su da nema. On je onda sjahao s konja, bacio se na tlo i trljao lice prašinom. Rekao im je:

‘Ovoga sam se bojao! Moglo je i mene da stigne, a da to i ne znam. Zar da ne bude Gospodar koji daje, proživljava i naknađuje! Ovo je moj posljednji susret sa vama. Od danas nemate ništa sa mnom.’

Oni su mu rekli: ‘Nećemo te ostaviti prije nego te vratimo ocu.’ Vratili su ga njegovom ocu, a on je krvario. Otac ga je pitao:

‘Sinko, šta je to s tobom?’

‘Strahujem od dana kada će i mlad i star dobiti naknadu koju su zaslužili za svoja djela, bilo dobro ili hrđavo.’ – odgovorio mu je.

Naredio je da mu se donese odjeća, odjenuo ju je i rekao:

‘Večeras odlazim.’

Kada je bilo blizu pola noći, on je krenuo. Kada je izašao iz dvorca, rekao je:

‘Allahu moj, molim Te za nešto što nemam ni malo ni mnogo, a što je božanski određeno. Draže bi mi bilo da je voda ostala vodom, a zemlja ostala zemljom, nego da sam ijednom pogledao dunjaluk.’“

Bekr b. Abdullah je rekao:

“Ovo je čovjek koji je ostavio sve radi jednog grijeha za koji ne zna šta je, a šta je tek s onim koji je počinio mnoštvo grijeha i zna na čemu je zbog toga, ali mu nimalo nije neugodno i nimalo se ne boji i ne kaje se!?“1

Enciklopedija islamskog ponašanja Ejmen Ahmed Muzejjen Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Pokajanje jednog od israelićanskih kraljevića” Ejmen Ahmed Muzejjen iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”.

  1. Ettevvabin, Ibn Kudame Makdisi, 25-27.

Vaš komentar