Islamski sanovnik | Snovi na slovo N

NADBISKUP

Ko sanja da je on nadbiskup ili mitropolit to simbolizira ljubitelja vlastodržaca koji poziva i podstiče ljude na uvođenje novotarija u vjeri i falsificiranje vjerskog učenja.1

NADLAKTICA

Simbolizira dijete ili brata. Povećanje mišice – dobro koje će se desiti njegovom djetetu ili bratu; smanjenje mišice – loše koje će se desiti njegovom djetetu ili bratu, a lomljenje mišice – smrt onoga koji sanja ili neka briga i teškoća. 2

NADMOĆ

Simbolizira zadovoljstvo. Ako se sanja nadmoć među jednakima iste vrste, onda onaj ko je u snu nadmoćniji – bit će poražen; a onaj ko je u snu slabiji – na javi će pobijediti. 3

NADNICA

Simbolizira rješavanje briga.4

NADSTREŠNICA

Simbolizira vlast, ugled i čast. Ko sanja da se nalazi ispod nadstrešnice postići će zaštitu, ugled i respekt.5

NADZOR

Čuvanje, zaštita, nadzor i stražarenje simbolizira vlast, ponos i sigurnost od straha za onoga koji se čuva; a brigu i patnju za onoga koji čuva. Ko sanja da ga neko štiti i čuva, to simbolizira zapadanje u neku nevolju. Ko sanja nekoga da taj ne bi počinio nasilje, znači da je snivač sačuvan od zla šejtana. Ako neko sanja da nekoga štiti i čuva, to znači da će otići u džihad. 6

NADZORNIK

Simbolizira spominjanje Uzvišenog Allaha, znanje ili slugu u džamijama, tekijama i sličnim mjestima.7

NAĐEN PREDMET

Simbolizira blagoslovljeno dijete, nasljedstvo ili dragocjene, a jeftine stvari koje će snivač nabaviti.8

NAFILA

Dobrovoljni namaz ili nafila simbolizira savršenu ljudskost i iščezavanje briga i problema od osobe koja sanja da je klanja.9

NAFTA

Simbolizira haram-imetak, ženu bludnicu, zlo, spletke i rat. Ako neko sanja da je posut naftom, zadesit će ga nešto nepoželjno od strane vlasti.10

NAGAĐANJE

Simbolizira loš ili dobar i rastužujući ili ohrabrujući govor.11

NAGOST

Simbolizira nevinost od optužbi, a može simbolizirati razvod sa suprugom ili njenu smrt. Ko sanja da je skinuo odjeću – pojavit će mu se pritajeni neprijatelj, koji mu se ranije predstavljao kao prijatelj.

Ko sanja da se u nekom društvu nalazi bez odjeće – osramotit će se, a ko sanja da se bez odjeće nalazi na usamljenom mjestu – neprijatelj mu traži slabu tačku, ali je ne može naći. Kada bolesnik sanja da je skinuo žutu odjeću – ozdravit će. 12

NAHOČE

Simbolizira neprijatelja, ali i povratak stvari u stanje u kakvom su ranije bile, kao i prestanak briga i nevolja.13

EN-NAHL (sura)

Ko sanja da uči ovu suru opskrbit će se znanjem, a ako bude bolestan, ozdravit će.14

NAJ

Simbolizira igru, zabavu i neku vrstu iskušenja, a nekada radost i zadovoljstvo. Ko sanja da svira na fruli – on se poučava Kur’anu, njegovim značenjima i lijepo će učiti Kur’an. Ako bolesnik sanja da svira frulu, umrijet će; ako to sanja onaj koji očekuje dijete, dobit će ga; a ako sanja da mu frulu dodaje vladar, zadobit će neku upravu, ako je za to sposoban, a ako nije, bit će izbavljen iz neke teške situacije. 15

NAJAM(NINA)

Simbolizira sigurnost od straha, oslobođenost od tegoba ili sklapanje braka. Najmodavac simbolizira čovjeka koji najamnika vara, obmanjuje i podstiče na neki zamršeni posao, a kada mu više ne bude potreban, odriče ga se i pušta ga da propadne. 16

NAKIT

Ako ga sanja muškarac, ima negativno, a ako ga sanja žena, ima pozitivno značenje, neku vrstu ukrasa i ono čime se one ponose. Kada žene sanjaju nakit, on može simbolizirati: ako sanjaju muški nakit – mušku, a ako sanjaju ženski nakit – žensku djecu.17

NAKOVANJ

Simbolizira carstvo, strpljenje i ustrajavanje u određenim stvarima, ali i zlo i neprijateljstvo.18

NALOG (za isplatu) 

Ko sanja da je isplatio nekoj osobi novac da mu on pošalje ček iz jedne u drugu zemlju ili da mu otvori žiro-račun – to znači da će on od te osobe pozajmiti nešto u cilju obrtanja novca ili nekog biznisa. 19

NAMAZ

Simbolizira, za osobu koja ga klanja, dobijanje nekog položaja, misije, vraćanje duga, očuvanje onog što mu je povjereno ili izvršavanje obaveze koju je Uzvišeni Allah propisao. Ako neko sanja da redovno klanja namaz – postići će čast i ugled; ako sanja da petkom klanja neki namaz – otputovat će i na tom putu će postići svako dobro; ako neko sanja da klanja ležeći – razboljet će se.

Ako klanja u prijevoznom sredstvu – od nečega će se prestrašiti; ako klanja u bašči – od Allaha će tražiti oprosta; ako klanja na zasijanoj zemlji – Uzvišeni Allah će mu omogućiti da od plodova i zarade te zemlje vrati dug. Ako sanja da klanja i jede med, sastaje se sa ženom dok posti; ako sanja da klanja prema Kibli, njegovo vjerovanje je stabilno i ispravno; ako je u namazu leđima okrenut prema Kibli, on je islam, zbog velikih grijeha, zabacio za leđa.

Ako želi da klanja, ali nije u mogućnosti da odredi u kojem pravcu je Kibla, kolebat će se u vezi sa nekim svojim projektom ili poslom, a ako neko sanja da ne klanja prema Kibli, a na sebi ima bijelu odjeću i pravilno uči Kur’an, obavit će hadž.20

NAMIRISAVANJE

Simbolizira dobar glas, respekt i ugled. Ako žena sanja da se namirisala – započet će dobar posao; a ako je neudata – udat će se; ako se lopov ili prevarant namiriše – pokajat će se; a ako se bolesnik namiriše – umrijet će.21

NAMJESNIK

Simbolizira radost, radosnu vijest i pomoć nad neprijateljima.22

Islamski sanovnik | Snovi na slovo N Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo N Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo N Značenje snova

NAMJEŠTAČ KOSTIJU

Simbolizira teškoće, hvalisanje, oholost ili vladajuće strukture koje propisuju prava i obaveze.23

NAMOČNICA

Simbolizira kupatilo, utapanje, rušenje ili smrt.24

NAMRGOĐENOST

Ko sanja namrštenost lica u snu to upućuje na rađanje kćerke. 25

NAMRŠTENOST

Ko sanja namrštenost lica u snu to upućuje na rađanje kćerke.26

NANA

Simbolizira dunjaluk i njegovu prolaznost, mrtvu zemlju, ruševnu kuću i obmanu. Ovo se odnosi ako je starica ružna. Ako je, međutim, starica lijepa i pobožna, onda simbolizira Ahiret i ono što vodi Ahiretu, kao što su dobra djela, halal i sl. 27

NANA

METVICA (divlja) Simbilizira radost koja će potrajati, a kojoj će biti razlog žena, dijete, položaj ili trgovina. 28

METVICA Simbolizira vijest o smrti i donosioca takve vijesti. 29

NANULAR

Simbolizira pobožnost, pokajanje i higijenu, a za neoženjenog ženidbu.30

NANULE

Simboliziraju suprugu ili putovanje. Ako su nanule zelene, žena će biti vrijedna, čestita i pobožna; ako su crne, žena će biti bogata; ako su žute, žena će biti bolešljiva; a ako su crvene, bit će lijepa i gizdava. Ko sanja da hoda u staklenim nanulama – ogovarat će, bit će dvoličan i imat će loše zdravlje. Ko bude hodao samo sa jednom nanulom – rastavit će se od žene, a kome nanule ispadnu u vodu i izgube se – umrijet će mu žena.31

NAOBRAZBA

Učenje Kur’ana, hadisa, mudrosti ili nekog zanata simbolizira bogatstvo nakon neimaštine, Uputu nakon zablude, brak za neoženjenog ili neudatu, i rađanje djeteta za onoga ko ga nema.

Ko sanja da uči u snu razvrat, nevjerstvo ili način kako da krade – to upućuje na zabludu nakon Upute, siromaštvo nakon blagostanja i nevjerstvo nakon imana. 32

NAPADANJE

Ako se, nakon odustajanja, neprijatelj iznova napadne, to simbolizira kajanje i povratak dobru.33

NAPAJANJE

Simbolizira ispravnost vjere i pravilno postupanje u životu. Ako je napajanje nakon žeđi, to označava olakšanje poslije teškoće, bogatstvo poslije siromaštva i izlječenje nakon bolesti.34

NAPITAK

Ko popije neki napitak zbog bolesti – ozdravit će. Napitak žute boje – bolest; napitak od jabuke – dobit; napitak za ublažavanje bolova – plemenitost ili otkrivanje tajni; napici koji smanjuju glavobolju – prevazilaženje neprijateljstva mudrom politikom. Ako umrli daje živome neki ukusan i aromatičan napitak, to znači da ga potiče na dobro i odvraća od zla, te da je taj umrli u Džennetu.35

NAPOR

Simbolizira komoditet. Ko sanja da je imao neki napor to znači da će se raskomotiti.36

NAPREDOVANJE (vojske)

Sanjanje napredovanja vojske u ratu simbolizira tugu i iskrenost u traženju znanja i imetka, a nekada označava pripremu za hadž ili prisustvovanje nekom od godišnjih skupova.37

NAPREZANJE

Simbolizira neku vrstu brige, a za bolesnu osobu ovaj san upućuje na smrt.38

NAPRSLINA

Simbolizira neki nedostatak, povratak odsutnog ili pomirenje s rastavljenom osobom.39

NAPRSTAK

Simbolizira nafaku, dijete, suprugu, prevozno sredstvo, putovanje.40

NAR

Simbolizira opskrbu koja dolazi s lahkoćom, čovjeka koji ima uspjeha i u vjerskom i u svjetovnom pogledu, ženu, dijete, košnicu i zaključanu blagajnu. Ko bude jeo koru od nara, bit će sačuvan bolesti; ko bude prodavao nar, preferira dunjaluk nad Ahiretom; a ko bude sjekao stablo nara, on kida rodbinske veze.41

NARANDŽA

Simbolizira plemenitu ženu sa mnogo djece, čovjeka vjernika, učača Kur’ana, znanje, rad, lijepu pohvalu, prijaznost i ljubav. Slatke narandže – skupljeni imetak; kisele – lahku bolest, brigu i žalost zbog djeteta; žute – rodnost godine i bolest; ubiranje zelenih narandži – zdravlje i radosnu godinu.

Presijecanje narandže na dvije polovine – rađanje bolešljivog djeteta; narandža u krilu žene – rađanje muškog djeteta; davanje narandže od strane žene – rodit će mu sina, a ako muškarac gađa narandžom muškarca – traži da s njim stupi u tazbinsku vezu.42

NARCIS

Simbolizira ženu, imetak, veselje, dug život i sijede vlasi. Ako muškarac sanja da na glavi ima vijenac od narcisa, oženit će divnu ženu, s kojom neće dugo živjeti; ako takav san sanja žena, muž će umrijeti ili se od nje razvesti; ako je u vrtu ponikao narcis, rodit će se dijete koje će poživjeti, a ako narcis bude otrgnut, dijete neće dugo živjeti.43

NARCISOIDNOST

Simbolizira nasilje i nepravdu. Ko sanja da je fasciniran samim sobom, svojim bogatstvom ili snagom, i bude se s tim oholio, on drugima čini zlo i nasilje; a ko sanja da se uzoholio u prihvatanju ovozemaljskih radosti i uspjeha u ovodunjalučkim poslovima život mu je na izmaku. 44

NAREĐIVANJE DOBRA

Ako neko poziva na namaz ili na izgovaranje šehadeta u snu, onda to upućuje na vjeru u Allaha i ustrajavanje na tome, a ako bude dostojan vlasti, zaposjest će neki položaj. Ako sanja da prosipa alkohol ili razbija muzički istrument, to, također, upućuje na vjeru u Allaha i jačanje vjere kod onoga koji sanja. Međutim, ako sanja da naređuje negativnost, a zabranjuje dobro, onda to upućuje na licemjerstvo.45

NARICANJE

Simbolizira ženidbu sa plesačicom ili pjevačicom, izazivanje smutnje, zapadanje u zabludu, odmetanje od vjere, pseći lavež ili neki smrad.46

NARUKVICA

Simbolizira ženidbu za neoženjenog, Džennet za mrtvog, blagodat i zadovoljstvo za ženu, a brigu za muškarca. Ako muškarac sanja da ima narukvicu, to upućuje na njegovu škrtost; ako žena sanja da ima narukvicu, to upućuje na njenu ljepotu, ukras i ono čime se ona ponosi, a ako žena sanja da ima više narukvica, onda to upućuje da joj muž čini dobro i pričinjava joj radost.47

EN-NAS (sura)

Ko sanja da uči ovu suru Uzvišeni Allah će ga sačuvati od iskušenja i zaštititi od šejtana, njegove vojske i njegovih došaptavanja.48

NASILJE

Ako čovjek u snu osjeti da nasilje dolazi od njega ili ga vidi kod drugoga, to upućuje da on teži onome što uvodi čovjeka u vatru.49

NASLAĐIVANJE

Simbolizira rahatluk, komoditet i korist onome koji to čini, ali, također, označava i djela koja za sobom povlače Allahovu kaznu, kao što su blud, kamata i sl. 50

Islamski sanovnik | Snovi na slovo N Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo N Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo N Značenje snova

NASLONJAČI

Simboliziraju učene ljude – ulemu.51

NASMIJANO LICE

Raspoloženo i nasmijano lice simbolizira primljenu pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s., ukoliko se sanja učen, dobar i plemenit čovjek. Međutim, ako se sanja neozbiljna, neodgovorna i konfliktna osoba, onda njeno vedro lice i nasmijanost simboliziraju nemar, inkliniranje haramima i druženje sa osobama koje u vjeru ubacuju ono što, uistinu, nije od nje.52

EN-NASR (sura)

Ko sanja da uči ovu suru, Uzvišeni Allah će ga pomoći protiv neprijatelja, a, također, označava i skoru smrt onoga ko sanja da uči ovo poglavlje.53

NASRTAJ

Ako se, nakon odustajanja, neprijatelj iznova napadne, to simbolizira kajanje i povratak dobru. 54

NASTAVNIK

Simbolizira pravednog vladara. Nepoznati učitelj djece simbolizira zapovjednika, sudiju ili šerijatskog pravnika, kao i svakog onog koji ima moć, čija riječ se sluša i respektira i ko ima mogućnost naredbe i zabrane. 55

NAUŠNICE

Simboliziraju trgovinu, ako ih čovjek sanja na ušima svoje žene, a ako ih sanja trudna žena, simboliziraju rađanje dječaka. Ako su naušnice od srebra, snivačevo dijete će naučiti pola Kur’ana napamet, ili će mu žena roditi kćerku; a ako su od zlata – postat će hafiz Kur’ana ili će mu žena roditi sina. Ako muškarac sanja da ima naušnice, bavi se nekim poslom koji je u bliskoj vezi sa muzikom i pjevanjem ili da iskrivljenom melodijom uči Kur’an.56

NAZEB

Prehlada, kihanje ili nazeb u snu simboliziraju neku lakšu bolest, nakon koje slijedi ozdravljenje, a, također, i sporu vijest za putnika. 57

EN-NAZI’AT (sura)

Ko sanja da uči ovu suru nestat će mu iz srca briga i obmana.58

NEAKTIVNOST

Simbolizira nestanak nafake i približavanje smrti. 59

 1.  En-Nabulsi, 432.
 2. Ibn Sirin, 89; Ibn Sirin (b), 88; En-Nabulsi, 335. i El-Džemel, 120.
 3.  En-Nabulsi, 213.
 4.  En-Nabulsi, 124.
 5.  Ibn Sirin, 335; Ibn Sirin (b), 354. i En-Nabulsi, 284.
 6. Ibn Sirin, 370; Ibn Sirin (b), 394; En-Nabulsi, 147. i El-Džemel, 231.
 7.  En-Nabulsi, 383.
 8.  En-Nabulsi, 117.
 9.  Ibn Sirin, 48; Ibn Sirin (b), 36. i En-Nabulsi, 303.
 10.  Ibn Sirin, 282; Ibn Sirin (b), 299. i En-Nabulsi, 457.
 11.  En-Nabulsi, 173.
 12. Ibn Sirin, 354-355, Ibn Sirin (b), 376. i En-Nabulsi, 331. 
 13.  En-Nabulsi, 205.
 14.  Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 23. i El-Džemel, 35-36.
 15. Ibn Sirin, 133 i 376; Ibn Sirin (b), 138; En-Nabulsi, 424-425. i El-Džemel, 190.
 16. Ibn Sirin, 365; Ibn Sirin (b), 388. i En-Nabulsi, 37.
 17.  Ibn Sirin, 272. i Ibn Sirin (b), 288.
 18.  Ibn Sirin, 164; Ibn Sirin (b), 173. i En-Nabulsi, 263.
 19. En-Nabulsi, 251.
 20.  Ibn Sirin, 48-51; Ibn Sirin (b),35-40; En-Nabulsi, 301-303. i El-Džemel, 53-57.
 21.  En-Nabulsi, 96.
 22.  En-Nabulsi, 458.
 23.  En-Nabulsi, 48.
 24.  En-Nabulsi, 288.
 25. Ibn Sirin, 354; Ibn Sirin (b), 375. i En-Nabulsi, 326.
 26.  Ibn Sirin, 354; Ibn Sirin (b), 375. i En-Nabulsi, 326.
 27. Ibn Sirin, 351; Ibn Sirin (b), 372. i En-Nabulsi, 327-328.
 28. Ibn Sirin, 324; Ibn Sirin (b), 343. i En-Nabulsi, 459.
 29. Ibn Sirin, 315; Ibn Sirin (b), 333. i En-Nabulsi, 457.
 30.  En-Nabulsi, 146.
 31.  En-Nabulsi, 152.
 32. En-Nabulsi, 95.
 33.  En-Nabulsi, 261.
 34.  En-Nabulsi, 427.
 35.  En-Nabulsi, 175.
 36.  En-Nabulsi, 391.
 37.  En-Nabulsi, 230-231.
 38.  En-Nabulsi, 134.
 39.  En-Nabulsi, 229.
 40.  En-Nabulsi, 85.
 41.  Ibn Sirin, 305. i 314; Ibn Sirin (b), 323. i 332. i En-Nabulsi, 223.
 42.  Ibn Sirin, 309-310; Ibn Sirin (b), 328. i En-Nabulsi, 36-37.
 43.  Ibn Sirin, 324; Ibn Sirin (b), 342 i En-Nabulsi, 453.
 44. Ibn Sirin, 356. i 373; Ibn Sirin (b), 377. i 396; En-Nabulsi, 327. i El-Džemel, 223.
 45.  En-Nabulsi, 433. i El-Džemel, 213.
 46.  En-Nabulsi, 46.
 47.  Ibn Sirin, 278-279; Ibn Sirin (b), 295. i En-Nabulsi, 264.
 48.  Ibn Sirin, 42; Ibn Sirin (b), 28. i El-Džemel, 39.
 49.  En-Nabulsi, 115.
 50. En-Nabulsi, 414-415.
 51.  Ibn Sirin, 333. i Ibn Sirin (b), 352.
 52.  En-Nabulsi, 71-72.
 53.  Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 27. i El-Džemel, 38.
 54. En-Nabulsi, 261. 
 55. Ibn Sirin, 172; Ibn Sirin (b), 182. i En-Nabulsi, 433.
 56.  Ibn Sirin, 275; Ibn Sirin (b), 291. i En-Nabulsi, 371.
 57. Ibn Sirin, 116; Ibn Sirin (b), 120; En-Nabulsi, 233. i El-Džemel, 163. 
 58.  Ibn Sirin, 40; Ibn Sirin (b), 26. i El-Džemel, 37.
 59. En-Nabulsi, 181.
1 2

Vaš komentar