Brak i intimni odnosi u islamu

Brak je veoma važna institucija kojoj islam poklanja izuzetno veliku pažnju. To nam je na najeklatantniji način pokazao autor ove knjige koja je pred nama, a koja tretira brak i bračne odnose. Autor je, znalački i argumentirano, naveo sve relevantne činjenice vezane za ovu tematiku, bazirajući svoje stavove na kur’anskom i sunnetskom utemeljenju, ali počesto upotrebljavajući mišljenja ranijih islamskih učenjaka, sa iznošenjem svojih stavova i promišljanja, što ovoj knjizi daje posebnu draž.

U prvom dijelu knjige dr. Šefik Kurdić, ekspert u oblasti hadisa i hadiskih znanosti, obilato koristi svoje uže područje, pa na temelju brojnih hadisa iznosi najbitnije elemente za značaj braka i bračnih odnosa a onda pronicljivo zaključuje da je brak jedna od najbitnijih brana za moralnu anarhiju i brojne neizlječive spolne bolesti, koje haraju savremenim svijetom.

U drugom dijelu ove male, ali izvanredno korisne knjige, tretira razvod braka i sve što je vezano za ovaj segment, navodeći sve potrebne argumente za pronalaženje modusa kako sačuvati brak da ne bi došlo do neželjenog razvoda, koji onda za sobom povlači brojne druge neželjene posljedice.

Valorizirajući knjigu sa njenog naučnog aspekta, slobodno se može zaključiti da predstavlja jedan od najozbiljnijih projekata urađen na našem jeziku iz ovog domena, pa se s pravom može očekivati da postane relevantan izvor iz oblasti islamskog porodičnog prava, što će dobro doći učenicima i studentima koji izučavaju šerijatsko pravo, a posebno onima koji se bave porodičnim pravom.

Toplo preporučujemo knjigu učenicima medresa, studentima akademija i FIN-a, kao i svim drugim čitateljima željnim znanja i novih saznanja.

dr. Šukrija Ramić
dr. Izet Terzić

RECENZIJA Brak i intimni odnosi u braku  dr. Šefik Kurdić iz djela Brak i intimni odnosi u braku. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “RECENZIJA: Brak i intimni odnosi u braku” dr. Šefik Kurdić iz knjige “Brak i intimni odnosi u islamu”.

Vaš komentar