Kategorija

Ahlak

Kategorija

Kakav si domaćin? Ukazati čast gostima je jedan od edeba kojim se opisuje časni Šerijat, štaviše, islam je potvrdio već postojeći običaj gostoprimstva kod Arapa, jer ugošćavanje privlači srca ljudi…

Kako olakšati sebi život? ‘’Olakšati svoj život i živjeti spokojno moguće je poznavanjem lakih i praktičnih strana života. Inače, to se neće postići bogatstvom i novcem.’’ Harold Skeriyan Život je…

Zašto se ljudi ljute? ‘’Kada se rasrdite, više nanosite štete sebi nego onima koji se nalaze oko Vas. Vaša psiha nema većeg neprijatelja od srdžbe.’’ Gary Evans U srdžbu spadaju…