Dvije velike koristi od povremenih grijeha

Uzvišeni Allah, iz Svoje mudrosti, ponekad učini da srca robova postanu nemarna i počine neke od grijeha, jer kad bi ona kotinuirano bila trezvena onako kako bivaju dok su potpuno Allahu predana na Njegovom putu, ne bi nikada grijeh počinili. Međutim, kada ponekad i pogriješe, u tome imaju dvije velike koristi.

Prva korist

Prva korist: Priznanje grješnika da su pogriješili prema Gospodaru, jer kada glavu obore i inat pobijede, Allahu, dž.š., je to draže od mnogih dobrih djela. Kao kada je čovjek stalno u pokornosti Uzvišenom Allahu, to kod njega izaziva umišljenost i oholost, a u hadisu stoji:

“Kada ne bi griješili zadesilo bi vas nešto teže od grijeha, a to je umišljenost” (Tirmizi).

Hasan kaže:

“Kada bi čovjek uvijek bio u pravu i kada bi svako njegovo djelo bilo dobro, mogao bi i poludjeti od umišljenosti.”

Dvije velike koristi od povremenih grijeha Hani el-Hadždž 101 tevba Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
Koje su dvije velike koristi od povremenih grijeha: priznanje griješnika i oprost i milost Allahova.

Drugi opet kažu:

“Grijeh zbog kojeg zavisim od Allaha draži mi je od pokornosti za koju mislim da zbog nje imam neku privilegiju kod Njega.”

Jecaj grješnika draži je Allahu od glasa onih koji Ga slave. Jer, glas onih koji ga slave “možda” prati svijest o ovisnosti prema Allahu, a jecaj grješnika sigurno ukrašava predanost i osjećaj ovisnosti o Allahu.

Hasan kaže:

“Rob počini grijeh i ne zaboravlja ga i boji ga se sve dok ne uđe u Džennet.”

Jer, kada čovjek počini grijehe, pokajat će se. Kada nešto propusti, žalit će. Kada skrene, vratit će se. Kada nešto propusti, nadoknadit će i/ili vratiti se sa ruba strasti na obalu spasa, kao što neko reče:

Zjenico oka moga,
meni potrebna ti si,
a što je između nas dvoga,
to jesu moji grijesi.
Zjenico oka moga,
Utopljenik ja sam ti,
pa primi ruku utopljenika,
da se na tebe osloni.

Druga korist

Druga korist: Oprost i milost Allahova za roba, jer Allah, dž.š., voli da prašta i Njegova imena su El-Gaffar (Koji mnogo prašta), El-Afuvvu, (Koji prašta) i Et-Tevvab (Koji pokajanje prima)1.

Kada ljudi ne bi griješili, za koga bi onda bio oprost i magfiret?

Ovo nije ohrabrivanje da se griješi nego poziv na pokajanje. Allahova vrata su otvorena, Njegove blagodati prema nama su velike i one odlaze i dolaze. Kako se ljudi usuđuju griješiti, a zbog grijeha nestaju blagodati i dolazi Allahova, dž.š., kazna. Uzvišeni Allah kaže:

El Enfal 53 Dvije velike koristi od povremenih grijeha Hani el-Hadždž 101 tevba Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

To je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario – sve dok se on sam ne promijeni. (El-Enfal, 53)

101 tevba Hani el-Hadždž Milost Pokajanje Tevba Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
101 tevba

Autor teksta “Dvije velike koristi od povremenih grijeha” “Hani el-Hadždž” iz knjige “101 tevba.”

  1. Edilletul-esmail-husna, El-Ilm.

Vaš komentar