Islamski sanovnik | Snovi na slovo LJ

LJEKAR

Simbolizira učenu osobu, kao što je šerijatski pravnik, sudija, vaiz i sl., čiji su savjeti lijek i protuotrov raznim bolestima. Ko sanja da ga ljekar liječi – ojačat će mu fizička konstrukcija; ako umre ljekar – umrijet će mu majka; ako ljekar uđe bolesniku – ozdravit će; a ako uđe zdravoj osobi – razboljet će se!

Ako neko sanja da je sudija ili neki učenjak postao ljekar, povećat će se njegova korisnost i specijalnost; ako neko sanja da je neki ljekar postao sudija ili šerijatski pravnik, ako je ljekar musliman i obdaren mudrošću – porast će mu autoritet u njegovoj struci, a ako nije musliman i nije obdaren mudrošću – zapast će u iskušenja i upropastiti nekoga. Ko sanja da neki ljekar prodaje ćefine, neka ga se čuva, jer se radi o prevarantu. Ko, pak, sanja da je postao ljekar – postići će visok položaj. 1

LJENOST

Simbolizira nestanak nafake i približavanje smrti. 2

LJEPOTA

Simbolizira putovanja i smrt bolesnika. Ljepota jednog čovjeka u snu, njegova odjeća, lik i prevozno sredstvo simboliziraju loše stanje snivačevog neprijatelja i oponenta. 3

LJESTVE

Simboliziraju čovjeka visokog ugleda koji je licemjer. Sanjanje penjanja uz ljestve simbolizira navođenje jasnog dokaza licemjerima. Neki vele da je to oslanjanje na ljude koji su licemjeri, a neki, opet, tvrde da to znači odlazak na put. Ljestve položene na zemlju označavaju bolest, a njihovo uspravljanje ozdravljenje. 4

Islamski sanovnik | Snovi na slovo LJ Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo LJ Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo LJ Značenje snova
Islamski sanovnik | Snovi na slovo LJ. Značenje snova u islamu. Islamski sanovnik. Sanovik na slovo LJ. Najtačnije tumačenje snova. Sanjati na slovo LJ. Značenje snova.

LJEŠNIK

Simbolizira darežljivog, ali teškog stranca, ili mukom stečeni imetak, ili galamu, viku, prepirku i žalost. Ko ga bude u snu jeo – simbolizira sticanje imetka sa naporom ili prestanak djevičanstva kod djevice. 5

LJEŠTARKA6

Simbolizira Perzijanku i prevrtljiva čovjeka. 7

LJILJAN

Neki tvrde da ljiljan simbolizira dobar glas i ugled, a drugi zlo. Ako neko sanja da mu je dat ljiljan u snu, neka očekuje da će ta godina biti ružna i negativna. 8

LJUBAV

Simbolizira tugu, žalost, sljepoću, gluhoću, siromaštvo i smrt za bolesnika. Ljubav prema Uzvišenom Allahu u snu simbolizira stabilnost u vjeri, čvrsto ubjeđenje i slijeđenje sunneta. 9

LJUBAV (međusobna)

Ukoliko se sanja da se prijateljstvo, lijep odnos i međusobna ljubav pokazuje nekome u ime Uzvišenog Allaha, to simbolizira Allahovu milost i Njegovo zadovoljstvo, udaljavanje od grijeha ili Uputu nevjernika u islam. Ako se ta ljubav i prijateljski odnosi ne temelje na ljubavi u ime Uzvišenog Allaha, nego zbog nekog drugog cilja ili interesa, onda to simbolizira prevaru ili ženidbu bez dozvole roditelja ili staratelja. 10

LJUBIČICA

Simbolizira pobožnu sluškinju, nestabilnu ženu, dijete kratkog životnog vijeka i mnogo bolesti. Sanjanje ljubičice sa još nekim cvijetom upućuje na ljubav i pažnju. 11

Islamski sanovnik | Snovi na slovo LJ Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo LJ Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo LJ Značenje snova
Islamski sanovnik | Snovi na slovo LJ. Značenje snova u islamu. Islamski sanovnik. Sanovik na slovo LJ. Najtačnije tumačenje snova. Sanjati na slovo LJ. Značenje snova.

LJUBOMORA

Simbolizira pohlepu, žudnju i škrtost. Ko sanja da je ljubomoran on je, ustvari, pohlepan, požudan, gramziv i škrt, a ko sanja da je ljubomoran na nešto to znači da je pohlepan za ovosvjetskim stvarima. 12

LJULJAŠKA

Simbolizira poigravanje s vjerom. Ko sanja da se ljulja u ljuljašci od užeta ima pokvareno uvjerenje u vjeri i poigrava se s njom. 13

LJUTAK

Simbolizira unosan posao za ortake; beznadežnost za nasljednike kojima je umro staratelj i smrt za bolesnike. 14

LJUTNJA

Simbolizira iznenadnu smrt, siromaštvo i gubljenje imetka. Ko sanja da se ljuti na nekog čovjeka – situacija će mu se izmijeniti izgubit će i imetak. Ko sanja da je zbog nečega ovosvjetskog na nekoga srdit – omalovažava Allahovu vjeru; a ako je srdit zbog Uzvišenog Allaha – dobit će moć i upravu. 15

Autor teksta “Islamski sanovnik | Snovi na slovo LJ” “Šefik Kurdić” iz knjige “Snovi i njihova značenja – Sanovnik”.

 1. Ibn Sirin, 171; Ibn Sirin (b), 180-181. i En-Nabulsi, 315.
 2. En-Nabulsi, 181.
 3. En-Nabulsi, 127.
 4. Ibn Sirin, 251; Ibn Sirin (b), 265; En-Nabulsi, 192-194. i 258. i El-Džemel,249. 
 5. Ibn Sirin, 325; Ibn Sirin (b), 344. i En-Nabulsi, 80. 
 6. Lještarka ili Tetrastes bonasia je ptica iz porodice tetrijeba. Ona je smeđasta, a mužjak je s perjanicom. (LEKSIKON JLZ, str. 571) 
 7. En-Nabulsi, 127.
 8. Ibn Sirin, 323; Ibn Sirin (b), 342. i En-Nabulsi, 276.
 9. En-Nabulsi, 140.
 10. En-Nabulsi, 90. 
 11. Ibn Sirin, 323; Ibn Sirin (b), 341. i En-Nabulsi, 80-81.
 12. En-Nabulsi, 353.
 13.   Ibn Sirin, 346; Ibn Sirin (b), 366. i En-Nabulsi, 41. i 423.
 14. Ibn Sirin, 319; Ibn Sirin (b), 338. i En-Nabulsi, 155. 
 15. Ibn Sirin, 367; Ibn Sirin (b), 391. i En-Nabulsi, 353.

Vaš komentar