Kategorija

Akaid

Kategorija

Zašto je Ramazan propisan? Svi ibadeti koje je Uzvišeni Allah propisao Svojim robovima, propisani su s potpunom mudrošću! Uzvišeni Allah je Mudri i Sveznajući u svemu: stvaranju, održavanju, propisivanju i…