Kategorija

Akaid

Kategorija

Kako je sve počelo? Mnogi religiozni ljudi ne podnose riječ „evolucija“ i mrzovoljno odbacuju ovu temu misleći da priznanje prihvatanja evolucije za sobom povlači priznanje da čovjek potiče od majmuna,…

Jesi li zaprosio huriju? Uzvišeni je rekao: I Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti. (Ed-Duhan, 54) Brate muslimane, na dunjaluku, ako hoćeš uzeti neku ženu, onda nastojiš da pribereš…

Kakav si komšija? Ko je komšija? Neki učenjaci objašnjavaju ko može biti komšija? Mi izdvajamo iz tih tumačenja, pa kažemo: “Komšija je onaj ko stanuje u tvojoj blizini, uz tebe.“…

Ramazan te odgaja Post u mjesecu ramazanu podstiče vjerničku dušu na svako dobro, odgaja je da bude pokorna i poslušna svome Gospodaru. Stoga, svaki musliman i muslimanka u mjesecu ramazanu…