Ako ne možemo eliminirati kriminal, šta nam je činiti?

Kazali smo da je kriminal bolest. Da li se bolest može općenito eliminirati?

Skoro putujem sa predsjednikom Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti akademikom Feridom Muhićem i on mi priča da je nedavno bio na jednom medicinskom simpoziju na kom je tretirano pitanje napretka kardiologije, liječenja srca, kardiovaskularnih bolesti. Kaže: Ako ne možemo eliminirati kriminal

„Tamo su svjetski stručnjaci za bolesti srca iznijeli podatake o napretku kardiologije u posljednjih deset godina. Kazali su da je smrtnost od bolesti srca sa jednog procenta smanjena na niži procent. To su slavili kao veliki uspjeh medicine, što je svakako pohvalno.“

I akademik Muhić kaže da je ustao i pitao ih:

„A da li ste smanjili općenito stepen smrtnosti? Red bi bilo. Ako vam sad ne umiru od srca, onda bi trebalo ne samo da se smanji smrtnost od bolesti srca već smrtnost općenito.“

Međutim, nije se smanjila smrtnost. Tako da im je on ironično kazao:

„Sad bi mogli konstatirati da se povećao broj smrtnosti bez bolesti. Dakle, sada oni koji nisu umrli od bolesti srca, umiru bez bolesti, jer se nije smanjio općenito broj umrlih.“

Naravno da je druga tema života i smrti, u nju nećemo zalaziti. Ali, općenito se bolest ne može eliminirati.

Ne smiješ dozvoliti da ti razum zakržlja Ne smiješ dozvoliti da ti razum zakržlja

Izolacija kriminala Akademik Muamer Zukorlić Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Ako ne možemo eliminirati kriminal, šta nam je činiti?” “Muamer ef. Zukorlić” iz knjige “Izolacija kriminala – temelj opstanka zajednice”.

Vaš komentar