U VJERI JE LJEPOTA ŽIVLJENJA

Allah, dž.š., kaže:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi prema boljem što su činili.“ (En-Nahl, 97)

Ovo je obećanje Uzvišenog svakom ko radi dobro, a taj rad bude suglasan Kitabu i Poslanikovom Sunnetu, bio muškarac ili žena, a srce mu je ispunjeno vjerom. Takav će proživjeti lijep život na dunjaluku i dobit će najljepšu nagradu na Ahiretu. Lijep i ugodan život obuhvata sve blagodati koje napajaju naša srca na dunjaluku i koja se vesele Ahiretu. Imam Ahmed bilježi od Abdullaha ibn Omera, r.a., koji kaže da je Poslanik rekao:

“Ugodan i lijep život ima onaj koji se pokorio, koji ima nafake koliko mu je dovoljno za osnovne potrebe i zadovoljan je onim što mu je Allah, dž.š., dao.“ 

Muslim bilježi od Enesa ibn Malika da je Poslanik rekao:

“Zaista Allah neće učiniti nikakvu nepravdu iskrenom vjerniku za dobra djela, dajući mu dobra na dunjaluku i nagrađujući ga za dobra na Ahiretu. A što se tiče nevjernika, oni će za svoja dobra djela biti nahranjeni na dunjaluku, ali kad dođu na Ahiret, neće imati nijedno dobro djelo za koje bi im se dalo neko dobro.“

Lijep život na dunjaluku koji vjera nudi je život bez grijeha. Sa stajališta imana, grijeh je nevjerovanje u Allaha, poricanje Njegovih svojstava i imena, nevjerovanje da je On sudac i ravnatelj svjetovima, Gospodar života i smrti, izvor nafake, te da je svakom biću odredio lik, svrhu i smisao postojanja. Kako imati lijep život, a ne znati odgovoriti ko je Stvoritelj, ko upravlja i kome se sve vraća? Kako imati lijep život, a biti stalno nezadovoljan nafakom zbog nevjerovanja da joj je Opskrbitelj izvor? Nema ljepote u životu ni onaj koji smisao traži izvan vjere jer smisla izvan nema.

Sa stajališta islama – predanosti, grijeh je nevjerovanje i nepriznavanje tevhida kroz Kelimei-šehadet, neprakticiranje namaza, posta, zekata, odbijanje da se iz imetka izdvaja obavezno i neprakticiranje hadždža. Život u neravnoteži nije lijep, a vjera obredima nudi i uspostavlja ravnotežu u čovjeku i njegovom životu. Život bez namaza, posta, zekata je težak jer je to život unutarnje praznine i stalnog nezadovoljstva. Ko bude činio dobro, a prvo na redu dobro koje treba činiti su obredi, imat će lijep život na oba svijeta.

Sa stajališta ahlaka, grijesi prema ljudima i prema sebi, koje Gazali imenuje kao bolesti duše i srca, grijesi na dunjaluku, a koji će i na Ahiretu biti kažnjeni, čovjeku donose težak život pritisnut zavidnošću, ohološću, škrtošću, egoizmom, potvorom, smutnjom, sumnjičenjem, ogovaranjem itd. Lijepo je živjeti neopterećen tuđim uspjehom, ne biti umišljen i smatrati se vrednijim od drugih. Darežljivost uljepšava život. Pokrivati tuđe sramote i nedostatke znači zarađivati sebi ljepotu ahiretskog življenja. Ko bude činio dobro, a lijepa riječ je dobro, imat će lijep život. Vjera nas takvom životu vodi.

Sa stajališta Šerijata, grijeh je prekoračenje Allahovih granica i neslijeđenje Poslanika. Može li neko ko ne poštuje granice tvrditi da lijepo živi? Brak je granica, a blud djelo kojim se prekorači granica i koje vodi ka nesreći. Brak je od Boga propisana veza među insanima, a blud je veza među spolnim organima koju je Allah, dž.š., strogo zabranio, jer se tim djelom negira čovjek. Može li neko ko se s alkoholom druži tvrditi da ima lijep život? On je majka svih zala, pa nikakvo dobro u njemu nema i nikakvu ljepotu u život ne unosi. Posljedice druženja s alkoholom su: gubljenje imana, jer Poslanik veli:

“Ko pije alkohol, svjetlo imana izaći će iz njegova srca.“ 

Namaz mu neće biti primljen. Poslanik veli:

“Onome ko pije alkohol 40 dana namaz neće biti primljen.“ 

Ne prima mu se dova. Poslanik veli:

“Onome ko uzme u ruku alkohol s namjerom da ga pije neće biti primljena dova kod Allaha.“ 

Slijedi mu kazna i ovdje i tamo, jer je na dunjaluku za to propisana kazna, a na Ahiretu će, kako Poslanik kaže, doći žedan na Sudnji dan. Alkoholičaru je zabranjen Džennet. Poslanik kaže:

“Četverici ljudi neće biti dozvoljen ulazak u Džennet: alkoholičaru, kamataru, onome ko prisvaja tuđu imovinu i neposlušniku prema roditeljima.“

Poslanik je upozoravao na opasnost od ovoga zla i tako što je rekao:

“Ne plašim se za svoje sljedbenike da ih može zadesiti veća nesreća od zla koje im mogu nanijeti žene i alkohol.“

Ko bude činio dobra djela, imat će lijep život na dunjaluku i još ljepši na Ahiretu. Alkohol ne donosi nikakvu ljepotu ni ugodu ni na jednom svijetu. Može li neko ko se sa drogom druži i srlja u ovisnost imati lijep život. On ima samo košmar i patnju. Vjera nas uzvišena uči da sve što je štetno po čovjekovo zdravlje i život strogo je zabranjeno. Droga je zlo, porok, a vjera i objava lijek. Kad naiđeš na izazov i problem u životu, traži rješenje a ne bježi od problema. Nema ljepote življenja u grijehu, a pogotovo ne u onom koji uništava i dunjaluk i Ahiret. Sreća na oba svijeta stanuje u dobrim djelima.

Može li neko ko živi u stalnom strahu da će biti otkriven da je prisvojio tuđe, da je ukrao, imati lijep život. U poštenju je lijep život, a u nepoštenju patnja i strah. Allah, dž.š., postavio je granice i onaj ko bude unutar njih živio i dobra djela činio imat će lijep život na ovom i nagradu na Onom svijetu. Svako prekoračenje granice oduzima od naše dunjalučke ugode i udaljava nas od dženetskih bašči. Svaki grijeh je nesreća, zato ne činimo ništa što će oduzeti ljepotu iz života.

Uzvišeni Bože, pomozi nam da budemo od onih koji će ljepotu života uživati na oba svijeta. Amin!

U VJERI JE LJEPOTA ŽIVLJENJA autor je Prof. ef. Izet Čamdžić  iz knjige Poruka i opomena sa mimbere 1 i 2. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor “prof. Izet ef. Čamdžić” iz knjige “Poruka i opomena sa mimbere”.

Vaš komentar