Kategorija

Ramazan

Kategorija

Značenje termina Lejletul-kadr Pojašnjenje i prijevod termina “lejl” Značenje termina Lejletul-kadr Lejletun u arapskome jeziku označava noć, večer. Ovaj termin, bez dodatka el, u Časnome Kur‘anu, prema Muhamedu Fuadu Abdulbakiju,…