Značenje termina Lejletul-kadr

Pojašnjenje i prijevod termina “lejl” Značenje termina Lejletul-kadr

Lejletun u arapskome jeziku označava noć, večer. Ovaj termin, bez dodatka el, u Časnome Kur‘anu, prema Muhamedu Fuadu Abdulbakiju, je zastupljen na osam, a sa dodatkom el (el-lejl) na sedamdeset i osam mjesta. Pored toga, na šest mjesta zastupljen je termin lejlen, odnosno nešto što se događa ili biva noću.

Termin lejl, u množini kao lejali spominje se samo jednom.

Pojašnjenje i prijevod termina kadr Značenje termina Lejletul-kadr

Za razliku od termina lejl, čije je značenje jasno, te u svom osnovnom jezičkom značenju određuje noć, termin kadr, ili el-kadr, složeniji je i u sebi nosi više značenja koja se razumijevaju shodno kontekstu te riječi u rečenici.

Kadr je izvedenica iz ka-de-re, a može značiti: čast, ugled, vrijednost, stupanj, dostojanstvo, odredba, volja, sudbina…Značenje termina Lejletul-kadr

Značenje termina Lejletul-kadr
Lejletun u arapskome jeziku označava noć, večer.

Sada, nakon što smo se podsjetili na izvorno, odnosno jezičko značenje ovih riječi, lakše ćemo shvatiti različitost, odnosno mnoštvo odgovora koje nam nude uvaženi učenjaci na pitanje:Značenje termina Lejletul-kadr

Šta je tajna naziva ove noći kao Noć kadra i kako se on prevodi?

Imam El-Kurtubi u svome Tefsiru, u komentaru sintagme Lejletul-kadr, Ibn Hadžer, rahimehullah, u Fethu, Nevevi u djelu Šerhu Muslimi i dr. dotiču se pitanja razloga takvog imena, pa između ostalih navode i sljedeća mišljenja:

Pitanje značenja sintagme Lejletul-kadrZnačenje termina Lejletul-kadr

Autor Zadul-Mesira u komentaru ove sure navodi pet razloga imena Lejletul-kadr:

Prvo značenje

Kader-Azeme, kao primjer: Taj i taj je kadar – važan čovjek. Zuhri je rekao da na ovakvo razumijevanje upućuju i riječi Uzvišenog: Ve ma kaderullahe hakka kadrihi! / Oni ne veličaju (kaderu) Allaha onako kako treba! Značenje termina Lejletul-kadr

Termin kadr u ovoj suri znači ta‘zim, odnosno uvažavanje, odavanje počasti, veličanje itd. U ovakvome značenju imamo ajet u kojem stoji: Ve ma kaderullahe hakka kadrihi! / Oni ne veličaju (kaderu) Allaha onako kako treba!

Važnost / kader, ove noći proističe iz toga što:

Ibadeti u toj noći imaju veliki kadr, odnosno veliku vrijednost, i ogromnu nagradu. Ovo je, prema Kurtubiju, stav Zuhrija i drugih islamskih velikana.

− U toj noći je objavljena knjiga Zul-kader, velike vrijednosti, Kur‘an, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, velike vrijednosti, koji je poslan ummetu, velike vrijednosti.

− Zbog spuštanja Meleka i Ruha. Jer se u njoj spuštaju meleki koji su velike vrijednosti i važnosti / zul-kaderi ve-hateri. Značenje termina Lejletul-kadr

− U njoj se spušta Allahov rahmet, bereket i magfiret!

Značenje termina Lejletul-kadr
Termin kadr u ovoj suri znači ta‘zim, odnosno uvažavanje, odavanje počasti, veličanje itd.

Drugo značenje

Druga grupa učenjaka smatra da kader, u ovoj suri označava et-tedjjik / skučenost, nešto malo, minimalno, ograničeno, tijesno. Ibn Hadžer, rahimehullah, u komentaru hadisa o Lejletul-kadru ističe da je u takvom jednom značenju registrovan izraz u riječima Uzvišenog: A kad bi mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom (ograničenom, malom, tijesnom) učinio, onda rekne: „Gospodar moj me napustio!“

Veza između kadera, u značenju ograničenosti, i Noći kadra je to što je ona skrivena od znanja, znanje o njoj je ograničeno na spoznaju da je u ramazanu, ili u posljednjih deset noći, što nije precizno znanje. Značenje termina Lejletul-kadr

Također, termin tedjik se u smislu tjeskobe i skučenosti tumači zato što zemlja tada postane tijesna, oskudna prostranstvom za meleke koji se u toj noći spuštaju!

Značenje termina Lejletul-kadr
U noći Kadr se spušta Allahov rahmet, bereket i magfiret!

Treće značenje

Jedna grupa učenjaka smatra da izraz kader u ovoj suri označava određenje. Dobila je takav naziv zato što u njoj Allah, dželle šanuhu, jukaddir, odnosno određuje što će se dogoditi u toj godini. Značenje termina Lejletul-kadr Značenje termina Lejletul-kadr

Kurtubi precizira: „Određuje se smrt, život, opskrba i drugo.“ On dalje navodi i izjavu koja se pripisuje Ibn Abbasu: „Prepisuje se iz Um Kitaba Glavne Knjige, šta će se desiti u narednoj godini, kao primjerice opskrba, padavine, život, smrt, pa čak i ko će biti hadžija.“ Ikrime tvrdi: „U toj noći se zapisuje ko će biti hadžija, vlastitim imenom i imenima njihovih očeva, niko se od njih ne izostavlja, niti se dopisuje neko ko im ne pripada.“ Isto je rekao i Seid b. Džubejr jer je Uzvišeni rekao: “…u kojoj se svaki mudri posao riješi po zapovijedi Našoj.“

Značenje termina Lejletul-kadr
Lejletul-kadr je najbolja noć, nalazi se u najboljem mjesecu, podarena je najboljem ummetu.

Četvrto značenje

Ebu Bekr el-Verrak smatra da je takav naziv vezan čak i za onog koji, iako nema neku važnost ili vrijednost, oživljavajući ibadetom ovu noć – postaje kaderi, odnosno vrijedan, važan i poštovan.

Peto značenje

Jer je u toj noći objavljena knjiga Zul-kader, velike vrijednosti – Kur‘an.

Spušta se rahmet zu kader / velika, obilna, važna milost.

Spuštaju se meleci zu kaderi / vrijedni meleci. El-Dževzi podsjeća da je to stav njegovog šejha Alija b. Ubejdillaha.

Autor “Zehrudin Junuzović” u knjizi “Lejletul-kadr i i’tikaf”.

Vaš komentar