Vremenska kontradikcija u Kur’anu

Zabluda: U Kur’anu stoji da je Marija (Merjem) Aronova (Harunova, a.s.) sestra. Muhammed, koji je napisao Kur’an, nije znao razliku između Mirjam, Aronove sestre, i Marije, Isusove majke, iako vremenska udaljenost između njih dvije iznosi preko hiljadu godina.

Riječ sestra u semitskim jezicima

U Semitskim jezicima, riječ sestra može značiti i potomak. Ajet na koji se mislilo u spomenutom pitanju glasi:

Vremenska kontradikcija u Kur'anu Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. “O Merjemo,” – rekoše oni – “učinila si nešto nečuveno! Ej sestro Harunova, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica.” (Merjem, 27‑28)

Hrišćanski misionari tvrde da Muhammed, s.a.v.s., nije poznavao razliku između Marije, Isusove majke, i Mirjam, Harunove sestre. Vremenski razmak između njih dvije je, kao što i sami navode, preko hiljadu godina.

U arapskoj terminologiji, sestra označava, također, i ženskog potomka. Zato, kad se kaže Ja uhte Harune – O sestro Harunova, to zapravo znači: O ti koja potječeš od Haruna!

I sin znači potomak

U Evanđelju po Mateji stoji: Rodoslovlje Isusa Krista sina Davidova… 1

U Evanđelju po Luki stoji: Kad je Isus započeo, imao je oko trideset godina. Držali su ga za sina Josipova. Ovaj je bio sin Helijev, sin Matatov. 2

Fraza Isus Hrist sin Davidov se objašnjava tako da on nije bio stvarni, direktni Davidov sin, već njegov potomak! Dakle, i riječ sin ima značenje potomak.

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude o islamu”.

  1. Novi Zavjet, Evanđelje po Mateju, 1:1.
  2. Novi Zavjet, Evanđelje po Luki, 3:23.

Vaš komentar