Kompletan tefsir sure Jasin: Muamer ef. Zukorlić

Kompletan tefsir sure Jasin je sniman u periodu od jula do septembra, 1997. godine u Novom Pazaru. Izlagač, muftija Muamer ef. Zukorlić je u 12 zasebnih predavanja, tumačio ajete sure “Jasin.” U nastavku teksta, imati ćete priliku slušati svako od predavanja, i saznati kako je tu skupinu ajeta tumačio Muamer ef. Zukorlić.

Kompletan tefsir sure Jasin 1 83 Muamer ef. Zukorlić Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja El Kelimeh

Sura Jasin je objavljena u Mekki i ima 83 ajeta. Glavna karakteristika ove sure je što ima kratke ajete i brzu intonaciju, iako gledajući na suru prije nje Fatir koja ima 45 ajeta, sura Jasin je manja i kraća. Teme koje se spominju kroz ovu suru su većinom teme ostalih sura koje su objaljene u Mekki, dok je njen cilj izgradnja osnovnog vjerovanja.

Tefsir sure Jasin – ajeti od 1-5

U prvom videu se govori o značaju sure Jasin kroz tumačenje prvih 5 ajeta.

 • 14:33 Jā Sīn.
 • 17:33 Tako Mi Kur'ana mudrog,
 • 20:08 ti si, uistinu, poslanik,
 • 20:22 na Pravome putu,
 • 20:28 po objavi Silnoga i Samilosnoga,
Tefsir sure Jasin – ajeti od 1-5.

Tefsir sure Jasin – ajeti od 6-12

U ovom videu se obrađuje duhovni hal vjernika i nevjernika.

 • 01:35 da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan!
 • 03:43 O većini njih se već obistinila Riječ – zato oni neće vjerovati.
 • 06:21 Mi smo učinili da budu kao oni na čije smo vratove sindžire stavili sve do podbradaka – zato su oni glava uzdignutih,
 • 12:06 i kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na oči im koprenu stavili – zato oni ne vide,
 • 12:56 i njima je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao, oni neće vjerovati.
 • 13:43 Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Kur'an slijedi i Milostivoga se boji, iako Ga ne vidi; njega obraduj oprostom i nagradom lijepom!
 • 32:06 Mi ćemo, zaista, mrtve oživiti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili; sve smo Mi to u Knjizi jasnoj pobrojali.
Tefsir sure Jasin – ajeti od 6-12.

Tefsir sure Jasin – ajeti od 13-19

U ovom videu se tumače historijske poruke i pouke.

 • 08:25 Navedi im kao pouku stanovnike jednog grada kad su im došli poslanici;
 • 09:16 kad im Mi poslasmo dvojicu, ali im oni ne povjerovaše, i pojačasmo trećim, pa rekoše: “Mi smo vama poslani!” –
 • 11:45 “Vi ste ljudi kao i mi” – oni odgovoriše – “Milostivi nije objavio ništa, vi neistinu govorite!”
 • 20:53 “Gospodar naš zna da smo, doista, vama poslani” – rekoše oni –
 • 22:55 “i dužni smo samo da jasno obznanimo.”
 • 25:45 Oni rekoše: “Mi slutimo da nam nesreću donosite; ako se ne okanite, kamenovaćemo vas i stići će vas, zaista, bolna patnja od nas.”
 • 35:01 “Uzrok vaše nesreće je s vama!” – rekoše oni. “Zar zato što ste opomenuti? Ta vi ste narod koji svaku granicu zla prelazi.”
Tefsir sure Jasin – ajeti od 13-19.

Tefsir sure Jasin – ajeti od 20-27

U ovom videu se tumači događaj koji se desio u dalekoj prošlosti.

 • 02:17 I s kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče: “O narode moj, slijedi one koji su poslani,
 • 05:07 slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na Pravom su putu!
 • 12:51 Zašto da se ne klanjam Onome koji me je stvorio, a Njemu ćete se vratiti?
 • 19:17 Zašto da prihvaćam druge bogove mimo Njega? Ako Milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti,
 • 22:34 a ja bih tada bio u pravoj zabludi;
 • 23:11 ja vjerujem u Gospodara vašeg, čujte mene!”
 • 24:16 I reći će se: “Uđi u Džennet!” – a on će reći: “Kamo sreće da narod moj zna
 • 24:44 zašto mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio!”
Tefsir sure Jasin – ajeti od 20-27.

Tefsir sure Jasin – ajeti od 28-32

U ovom videu se tumače poruke o budućnosti vjernika i nevjernika.

 • 02:40 I protiv naroda njegova, poslije njega, Mi nismo vojsku s neba poslali, niti smo to ikada činili;
 • 05:17 samo bi se čuo jedan užasan krik, i oni bi odjednom svi pomrli.
 • 15:33 O kako su ljudi jadni! Nijedan poslanik im nije došao, a da mu se nisu narugali.
 • 17:51 Kako oni ne znaju koliko smo prije njih naroda uništili od kojih im se niko vratio nije,
 • 20:06 a svi oni biće zajedno pred Nas dovedeni.
Tefsir sure Jasin – ajeti od 28-32.

Tefsir sure Jasin – ajeti od 33-40

U ovom videu se obrađuju dokazi koje Kur'an naziva ajetima.

 • 5:08 Dokaz im je mrtva zemlja: Mi joj život dajemo i iz nje niče žito koje oni jedu;
 • 13:09 Mi po njoj stvaramo bašče, palmike i vinograde – i činimo da iz nje izvori izviru –
 • 14:15 da oni jedu plodove njihove i od onoga što ruke njihove privrijede, pa zašto neće da budu zahvalni?
 • 17:49 Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara pol: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju!
 • 21:57 I noć im je dokaz: Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku.
 • 22:16 I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajućeg.
 • 23:18 I Mjesecu smo odredili položaje; i on se uvijek ponovo vraća kao stari savijeni palmin prut.
 • 23:56 Nit’ Sunce može Mjesec dostići nit’ noć dan prestići, svi oni u svemiru plove.
Tefsir sure Jasin – ajeti od 33-40.

Tefsir sure Jasin – ajeti od 41-47

U ovom videu se govori o poukama i porukama Nuhove a.s.,

 • 00:53 Dokaz im je i to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo
 • 15:22 i što za njih, slične njima, stvaramo one na kojima se voze.
 • 15:36 I ako želimo, Mi ih potopimo, i neće im spasa biti, neće se izbaviti,
 • 18:12 osim ako im se ne smilujemo, da bi do roka određenog uživali.
 • 18:24 A kad im se rekne: “Bojte se onoga što se prije vas dogodilo i onoga što vas čeka da biste pomilovani bili…”
 • 21:06 I ne dođe im nijedan dokaz od Gospodara njihova kojem oni leđa ne okrenu.
 • 23:24 A kad im se kaže: “Udjeljujte od onoga što vam Allah daje” – onda nevjernici govore vjernicima: “Zar da hranimo onoga koga je Allah, da je htio, mogao nahraniti? Vi ste, uistinu, u pravoj zabludi!”
Tefsir sure Jasin – ajeti od 41-47.

Tefsir sure Jasin – ajeti od 48-54

U ovom videu se govori o sudnjem danu.

 • 00:05 I govore: “Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?”
 • 03:43 A ne čekaju drugo do strašan glas koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali, obuzeti,
 • 18:58 pa neće moći ništa oporučiti, niti se čeljadi svojoj vratiti.
 • 19:28 I puhnuće se u rog, pa će oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti,
 • 22:26 govoreći: “Teško nama! Ko nas iz naših grobova oživi?” – “Eto ostvaruje se prijetnja Milostivog, poslanici su istinu govorili!”
 • 23:49 Biće to samo jedan glas i oni će se svi pred Nama obreti.
 • 24:06 Danas se neće nikome nepravda učiniti i vi ćete, prema onom kako ste radili, nagrađeni biti.
Tefsir sure Jasin – ajeti od 48-54.

Tefsir sure Jasin – ajeti od 55-64

U ovom videu se nastavlja govor o životu nakon smrti.

 • 01:26 stanovnici Dženneta uživaće toga dana u blagodatima veseli i radosni,
 • 03:43 oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni,
 • 05:59 u njemu će imati voća, i ono što budu željeli.
 • 07:19 “Mir vama!” – biće riječi Gospodara Milostivog –
 • 08:42 “a vi, o grješnici, danas se odvojite!”
 • 08:55 O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: “Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni,
 • 26:26 već se klanjajte Meni; to je Put pravi.
 • 26:48 On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste pameti imali?!
 • 27:52 Ovo je Džehennem kojim vam se prijetilo,
 • 28:00 pržite se sada u njemu zato što niste vjerovali!”
Tefsir sure Jasin – ajeti od 55-64.

Tefsir sure Jasin – ajeti od 65-70

U ovom videu se govori o polaganju računa na budućem svijetu.

 • 01:40 Danas ćemo im usta zapečatiti, njihove ruke će Nam govoriti, a noge njihove će o onome što su radili svjedočiti.
 • 13:15 Da smo htjeli, mogli smo ih vida njihova lišiti, pa kad bi na put pošli, kako bi vidjeli?
 • 14:39 A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su zgriješili u nešto pretvoriti, pa ne bi mogli nikuda otići niti se vratiti.
 • 18:09 Onome kome dug život damo, Mi mu izgled nagore izmijenimo. Zar oni ne razumiju?
 • 23:27 Mi poslanika nismo pjesništvu učili, to mu ne priliči. Ovo je samo pouka – Kur'an jasni,
 • 24:31 da opominje onoga ko ima pameti, i da zasluže kaznu nevjernici.
Tefsir sure Jasin – ajeti od 65-70.

Tefsir sure Jasin – ajeti od 71-76

Dva poslednja videa su kao svojevrsni zaključak ove plemenite sure.

 • 15:39 Kako oni ne vide da Mi samo zbog njih stoku stvaramo i da oni njome raspolažu kao vlasnici
 • 16:29 i da smo im dali da se njome služe – na nekim jašu, a nekima se hrane,
 • 16:54 i drugih koristi od nje imaju, i mlijeko, pa zašto nisu zahvalni,
 • 20:20 već pored Allaha druge bogove prihvaćaju u nadi da će im oni na pomoći biti;
 • 23:52 oni im, međutim, neće moći pomoći, a oni su njima poslušna vojska.
 • 26:02 I nek te ne žaloste riječi njihove; Mi, doista, znamo i ono što kriju i ono što pokazuju.
Tefsir sure Jasin – ajeti od 71-76.

Tefsir sure Jasin – ajeti od 77-83

Poslednji video govori o našem odnosu prema Kur'anu.

 • 14:38 Kako čovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo, i opet je otvoreni protivnik,
 • 15:36 i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: “Ko će oživiti kosti kad budu truhle?”
 • 19:57 Reci: “Oživiće ih Onaj koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio,
 • 21:06 Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete.”
 • 22:44 Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti njima slične? Jeste, On sve stvara i On je Sveznajući;
 • 23:21 kada nešto hoće, On samo za to rekne: “Budi!” – i ono bude.
 • 23:50 Pa neka je hvaljen Onaj u čijoj je ruci vlast nad svim, Njemu ćete se vratiti!
Tefsir sure Jasin – ajeti od 77-83.
Kompletan tefsir sure Jasin 1 83 Muamer ef. Zukorlić Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja El Kelimeh

Vaš komentar