DOVA PROTIV NEPRAVDE (ZULUMA)

Allahumme inni e’uzu bike en azleme ev uzleme

Gospodaru, sačuvaj me da ne učinim zulum i da mi se čini nepravda.

Nepravda (zulum) je tmina i mrak. Ljudi je ne vole, a mrska je i Gospodaru svjetova. Drugome ne treba činiti ono što ne bi volio čovjek da se njemu čini. Ovo je pravi insanijet (ljudskost) – sačuvati druge od svoga zla. Stoga, ima još jedna lijepa dova koja o ovome govori, a koju je Muhammed, a.s., izrekao prije četrnaest vijekova:

Allahumme sellimni ve sellim-minni

Gospodaru, spasi me i spasi od mene.

DOVA PROTIV NEPRAVDE (ZULUMA) 100 najljepših dova Kur'ana i sunneta Sanin Musa Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Sanin Musa iz knjige “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Vaš komentar