Tag

Sanin Musa

Pretraživanje

DOVA NAKON JELA Elhamdu lillahi llezi ata meni haza ve rezekanihi min gajri havlin minni vela kuveh. Hvala Allahu Koji me je ovim nahranio i opskrbio bez moje pomoći i…

DOVA PRILIKOM JELA Bismillah U ime Allaha Pred jelo, uvijek treba reći Bismillah. Isto tako treba spomenuti Allaha i prije pijenja.Ukoliko čovjek zaboravi ovo reći na početku, pa se sjeti…

DOVA KADA SE ČUJE EZAN Allahumme rabbe hazihid-da’ vetittammeti ves-salatil-kaimeti ati Muhammeden el-vesilete vel-fadilete vebe’ashu mekamen mahmuden ellezi veadtehu inneke la tuhliful-miad. Allahu, Gospodaru ovog savršenog poziva (ezana) i nastupajućeg…