DOVA ZAŠTITE OD DUGA

Allahumme inni e’uzu bike min galebetid-dejni ve e’uzu bike min kahrir-ridžal.

Gospodaru, zaštiti me da me ne pobijedi (nadvlada) dug i sačuvaj me od ljudskog ezijeta (uznemiravanja).

Dug pritišće čovjeka na ovom svijetu, a na Ahiretu je istinski teret. Ovo je dova koju je Muhammed, a.s., preporučio svome ummetu kao zaštitu od duga i pomoć za vraćanje istog. Ovu dovu treba učiti ujutro nakon sabah-namaza prije izlaska sunca tri puta, a isto tako i prije zalaska.

DOVA ZAŠTITE OD DUGA 100 najljepših dova Kur'ana i sunneta Sanin Musa Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “DOVA ZAŠTITE OD DUGA” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Vaš komentar