Kategorija

Dove

Kategorija

Dova za primanje djela Rabbena tekabbel minna inneke entes-semi’ul-alim. (El-Bekare, 127. ajet) Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i znaš. Ovo je dova dvojice čestitih i…