Kategorija

Dove

Kategorija

DOVA ZAŠTITE OD ŠIRKA Allahumme inni e’uzu bike en ušrike bike ve ene ealemu ve estagfiruke limala ealem. Gospodaru, sačuvaj me od toga da Ti učinim širk (pridružim sudruga) znanjem,a…

DOVA NAKON JELA Elhamdu lillahi llezi ata meni haza ve rezekanihi min gajri havlin minni vela kuveh. Hvala Allahu Koji me je ovim nahranio i opskrbio bez moje pomoći i…