Kategorija

Dove

Kategorija

DOVA pred spavanje Allahumme ‘alimel-gajbi veš-šehadeti fatires-semavati vel erdi rabbe kulle šej’in ve melikehu ešhedu en la ilahe illa ente ve e’uzu bike min šerri nefsi ve min šerri š-…

DOVA za Džennet Rabbi-bni li ‘indeke bejten fil-dženneti. Gospodaru, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu.. (El-Tahrim, 11) Ovo je još jedna dova kojom se traži Džennet. Kuća u Džennetu…

DOVA protiv mržnje Rabbena-gfir lena ve li ihvanina-llezine sebekuna bil-imani ve la tedž'al fi kulubina gillen lillezine amenu rabbena inneke reufur-rahim. Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su…

Dova za znanje Rabbi zidni ilma. Gospodaru, znanje mi povećaj. (Ta-Ha, 14. ajet) Jedna od najvećih čovjeku podarenih blagodati jeste znanje. Znanjem je čovjek uzdignut nad ostalim Allahovim stvorenjima, a…

DOVA ZA OPROST GRIJEHA sebe i svojih roditelja Rabbena-gfir li ve livalidejje ve lil- mu'minine jevme jekumul-hisab. Gospodaru, oprosti meni i roditeljima mojim i svim vjernicima na dan polaganja računa..…