JOŠ JEDNA VELIKA DOVA ZAŠTITE

Euzu bi kelimati llahit-tammati min šerri ma halek.

Tražim zaštitu pomoću Allahovih savršenih riječi od zla koje je stvorio.

Ovom se dovom Allahov Poslanik, s.a.v.s., štitio od sihra i ostalih zala duhovnog karaktera– sve dok mu nisu objavljene sure Felek i Nas. Ova i prethodna dova se uče po tri puta ujutro i navečer, prije izlaska i prije zalaska sunca.

JOŠ JEDNA VELIKA DOVA ZAŠTITE 100 najljepših dova Kur'ana i sunneta Sanin Musa Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “JOŠ JEDNA VELIKA DOVA ZAŠTITE” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Vaš komentar