Islamski sanovnik | Snovi na slovo L

LA ILAHE ILLELLAH

Izgovaranje riječi: La ilahe illellah! simbolizira Pravi put, preseljenje s ovog svijeta na Ahiret sa šehadetom i rješavanje trenutačnih briga, teškoća i problema. 1

LABUDOVI

Simboliziraju žene lijepog izgleda, ugleda i imetka. 2

LAĐA (morska)

Simbolizira pijace, vašare i putovanja. 3

LAĐA

Simbolizira sve ono čime se čovjek spašava, islam, roditelje, čednu ženu, Sirat-ćupriju, spas od nevolje, brige i zatvora. Ukrcavanje u lađu – spašavanje od ovosvjetskih iskušenja; plovljenje lađom: ako je nemusliman – primit će islam; ako je griješnik – pokajat će se za svoje grijehe; ako je bolestan – ozdravit će.

Usidrena lađa koju zapljuskuju uzburkani valovi: ako je u zatvoru – dugo će u njemu ostati; ako je bolestan – bolest će potrajati; ako je u oskudici – i dalje će u njoj biti; ako je namjeravao putovati – morat će još pričekati; ako je planirao brak – neće ga zadugo moći sklopiti. Raspadanje lađe koja počinje tonuti – doživljavanje nesreće i problema od strane svog pretpostavljenog, a tonjenje u snu simbolizira i tonjenje na javi. 4

LAHKOĆA

Simbolizira bogobojaznost. 5

LAJANJE PSA 

Simbolizira kajanje za neko zlo. 6

LAKAT

Simbolizira iskrenog prijatelja i druga, poput brata, punoljetnog djeteta ili ortaka, koji nam mogu biti od koristi i na koje se može osloniti. Žena otkrivenih podlaktica je dunjaluk, bol u laktu tuga, a dlaka na laktu dug. 7

LAMPA (uljana)

Simbolizira osobu i njegov život. Nestanak ulja i fitilja – nestanak života; čistoća lampe – neporočnost čovjekovog života; uprljanost lampe – teškoća života; dok pucanje lampe – simbolizira bolest kojoj lijeka nema. 8

LAMPA

Simbolizira izdržavaoca porodice, suprugu; za trudnicu – učeno muško dijete i otkrivanje skrivenih stvari. Lampa može simbolizirati svakoga ko upućuje sebe i druge. Ako neko sanja da mu u kući gori lampa – žena i djeca su mu izuzetno dobri; a ako sanja da mu se lampa ugasila – to upućuje na smrt onoga koga lampa simbolizira. 9

Islamski sanovnik | Snovi na slovo L Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo L Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo L Značenje snova

LAN

Simblizira častan život. Ko sanja da je obukao lanenu košulju, to znači da će živjeti časnim i karakternim životom. 10

LANAC

Simbolizira ženu dugog vijeka; dugotrajnu halal-zaradu, a nekada označava prijetnju. Ukoliko neko sanja lanac u svojoj ruci ili na vratu, onda on upućuje na grijeh; dok lanac na vratu muškarca može upućivati na njegovu ženidbu sa ženom loše ćudi. Ko sanja da mu vežu lance – to upućuje na neku brigu. Nije uopće pohvalno sanjati ulazak u zatvor sa lancima, jer to upućuje na dugu bolest i veliku žalost. 11

LARVE

Simboliziraju odjeću ili neprikladnu ženu. 12

LASICA

Sanjati ovu malu životinju simbolizira blud i bludnu radnju. 13

LASKANJE

Simbolizira nekima dobro, a nekima poniženje i prezir. Ko sanja da laska nekoj osobi u vezi sa nečim ovosvjetskim – to simbolizira nešto pokuđeno; a ko sanja da laska nekoj osobi u vezi s njegovim poslom ili znanjem, u želji da ga taj poduči tom poslu ili znanju – postići će čast, ono što želi i vjera će mu biti ispravna. 14

LASO

Simbolizira pomagača. Ako je omča od užeta, čovjek je pouzdan. Ko sanja da je nekom čovjeku nabacio omču oko vrata i ta omča mu ostane na vratu – on od nekoga traži pomoć protiv čovjeka kojem je tu omču nabacio na vrat. Ako omča sklizne sa njegovog vrata, to upućuje da ga čovjek od kojeg traži pomoć izdaje. 15

LASTAVICA

Simbolizira blagoslovljenog čovjeka ili blagoslovljenu ženu, vjernog, odgojenog, pobožnog i prisnog prijatelja, pomagača, dječaka koji uči Kur’an, dobro u poslovima i u kretanju, a naročito u zasađivanju drveća. Ko sanja da mu je kuća napunjena lastavicama imetak mu je halal; a ako uzme lastavicu imetak mu je haram.

Ko sanja da jede meso lastavice, zapao je u neko neprijateljstvo; ako lastavice izlaze iz njegove kuće i napuštaju je, napustit će ga najbliža rodbina; a ako sanja da je postao lastavica, opljačkat će ga lopovi. 16

LAV

Simbolizira, pored ostalog, nesavladivog i silnog vladara koji ljudima nasilje čini, ratnika, kradljivca, ozdravljenje bolesnika, smrt i neku teškoću. Ulazak lava u kuću – smrt za onoga ko je bolestan; san da ga je lav rastrgao – vlast će mu oteti imetak; jahanje lava – prihvatanje velike i izuzetno odgovorne i opasne dužnosti.

Borba s lavom – borba s neprijateljem; bježanje od lava, ali pod uvjetom da ga taj lav ne progoni – spašavanje od nečega čega se dotična osoba plaši; san da je lav napao osobu – dobijanje groznice; a ubijanje lava – rješavanje svih briga i žalosti. 17

LAVICA

Simbolizira lošu, nasilnu i samovoljnu ženu ili vladarevu kćerku. Ko sanja da pije mlijeko lavice, on će dobiti neki imetak od vladara i pobijedit će svog neprijatelja ili oponenta, a ako sanja da jede njeno meso – zadobit će veliku vlast i moć. 18

LAVOR

Simbolizira slugu i ženu koja savjetuje svoga muža i koja mu ukazuje na načine kako da se sačuva i ostane čist. Ko sanja zlatni lavor – on mu simbolizira lijepu ženu koja od svog muža traži ono što joj on nije u mogućnosti ispuniti. 19

LAŽ

Simbolizira lažno svjedočenje, potvoru i neuspjeh. Ko sanja da laže na Uzvišenog Allaha – on nema pameti. 20

LEBLEBIJA

Simbolizira imetak stečen naporom. Ko sanja da jede vruć nohut ljubit će svoju ženu za vrijeme ramazanskog posta. 21

LEĆA

Simbolizira halal-imetak, a neki kažu brigu i bezvrijedan imetak. 22

LED

Simbolizira dobro i rodnost, ako nije načinio nikakve štete, a inače simbolizira smicalice od strane šejtana, vladara ili nekog drugog. Ako se sanja da nanosi ljudima ili usjevima štetu, da je pao po kućama i radnjama – simbolizira nesreću i zarazu koje ne traju dugo; a ako neko sanja da je pao na ledu – past će u neki belaj i imati neku neugodnost. 23

LEDINA

Simbolizira islam, ovaj svijet i njegove ukrase ili opskrbu bez velikih napora. Ko sanja da se nalazi na livadi: ako je siromašan, zadobit će sredstva za život; ako je bogat – još će se više obogatiti. Ako sanja da prelazi iz livade na drugu livadu – putovat će u potrazi za dunjalučkim ljepotama, šetat će iz čaršije u čaršiju i mijenjat će razna zanimanja. 24

LEĐA

Simbolizira čovjekov oslonac, vrijednost i pribježište. Iskrivljenje leđa – nesreća; pucanje leđa – za onoga ko je bolestan, smrt; težak tovar na leđima – velika porodica, a malo sredstava za život; leđa prijatelja – njegovo suprotstavljanje i napuštanje; leđa neprijatelja – sigurnost od njegovog zla; leđa starice – odlazak i nestajanje dunjaluka; a leđa djevojke – odgađanje postizanja željenog cilja. 25

LEĐEN

Simbolizira slugu i ženu koja savjetuje svoga muža i koja mu ukazuje na načine kako da se sačuva i ostane čist. Ko sanja zlatni lavor – on mu simbolizira lijepu ženu koja od svog muža traži ono što joj on nije u mogućnosti ispuniti. 26

Islamski sanovnik | Snovi na slovo L Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo L Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo L Značenje snova

LEGLO

Simbolizira slijeđenje novotarija i privrženost neutemeljenoj tradiciji. Jazbina ili leglo, također, simbolizira i usta, pa ko sanja jazbinu ili pećinu iz koje je izišao neki hajvan – to simbolizira izlazak riječi i govora iz njegovih usta. 27

EL-LEHEB (sura)

Dvoličnjak će pokušati snivaču da napravi štetu, ali ako bude sanjao da uči ovu suru, Allah će ga spriječiti. 28

EL-LEJL (sura)

Snivač će biti od onih koji mnogo provode u noćnom ibadetu i bit će zaštićen od povrede časti, ako bude sanjao da uči ovo poglavlje. 29

LEKSIKOGRAF

Simbolizira besposlicu u govoru, prevodioca i  tumača. 30

LEKSIKOLOG

Simbolizira besposlicu u govoru, prevodioca i  tumača. 31

LEOPARD

Simbolizira čast i veličinu. Ko sanja da ima leoparda i da s njim lovi – imat će dobru opskrbu i bit će počašćen. 32

LEPEZA

Simbolizira rahatluk, rješavanje problema, osobu koja pruža utjehu u teškoćama i problemima, ženu, dijete i bogatstvo nakon siromaštva. 33

LEPINA

Sanjanje hljeba, somuna ili lepine ima više značenja. Hljeb, uglavnom, asocira na znanje, islam, Kur’an, sunnet, život i imetak. Jedan somun ili lepina označava 40 godina života, a koliko fali od tog hljeba – onda treba oduzeti od tih godina života. Sanjanje hljeba označava i rodnost godine, blagoslov, nafaku i rješavanje problema i nagomilanih nedaća.

Ko sanja bijeli hljeb – to upućuje na lijepu nafaku i ugodan život; crni hljeb – mukotrpan i težak život; ko sanja da drži hljeb od neprosijanog brašna – imat će dobar život i lijepu vjeru; ako je hljeb od ječma – živjet će oskudno i čuvat će se grijeha; a ako je hljeb suh – bit će mu oskudna životna sredstva.

Ko, pak, sanja da mu je umrla osoba dala hljeb – dobit će od nekoga imetak ili opskrbu, odakle se i ne nada; ko sanja da mokri po hljebu – stupit će u intimni odnos sa osobom s kojom, po šerijatu, ne može stupiti u brak. 34

LEPRA

Simbolizira imetak i dobijanje odjeće bez ukrasa. 35

LEPTIR

Simbolizira neznanje, bacanje samog sebe u propast, slabog čovjeka, ljubav, strah i brzo skončavanje i završetak poslova. Za poljoprivrednike sanjanje leptira upućuje na teškoću, nerodnu godinu i nezaposlenost. 36

LEŠINARI

Simboliziraju griješnike, lopove i ljude koji čine zlo. 37

LETENJE

Simbolizira putovanje, maštanje, izmišljanje, traženje nauke ili traženje grijeha. Ko sanja da je preletio iz jednog kraja u drugi postići će ugled i neku radost; ko sanja da leti iznad nekog brda dobit će neku upravu ili vlast; ko sanja da leti s krova na krov zamijenit će sadašnju suprugu drugom. Letenje pomoću krila – prelazak iz jednog u drugo stanje.

Ako se sanja da se letenjem došlo do nekog kraja, na putovanju će se postići neko dobro. Lepršanje u vazduhu, kao što to čine golubovi – postizanje slave; uzletanje i iščezavanje u nebeskom prostranstvu – smrt; a odlijetanje iz svoje u neku nepoznatu kuću – preseljenje iz svoje kuće u kabur. 38

LEŽAJ

Simbolizira ženu, a neki vele, zemlju. Ako se sanja poznata postelja, ona simbolizira suprugu; svaka promjena sa posteljom odnosi se na suprugu. Zamjena postelje, tj. prelazak sa jedne na drugu – oženit će, pored supruge, još jednu, a ako je, pri tom, imao osjećaj da prvu postelju neće više koristiti – razvest će se sa prvom ženom.

Smotavanje postelje ili ostavljanje po strani – bit će odsutan od žene ili ona od njega, ili će se međusobno izbjegavati. Nova postelja – lijepa i povučena žena; pocijepana postelja – žena koja nema vjere. A ako je neko drugi pocijepao njegovu postelju, taj ga vara sa njegovom ženom. 39

LEŽANJE

Simbolizira nemarnost. Spavanje na leđima – ojačavanje situacije, zadobijanje vlasti i dobijanje imetka. Spavanje potrbuške – izgubit će imetak i snagu. Spavanje na strani – neko dobro, bolest ili smrt. Ležanje pod nekim stablom – brojno potomstvo. Buđenje iz sna – sreća će mu biti naklonjena i imat će uspjeha. 40

LICE

Lijepo lice u snu upućuje na lijepo stanje i radost na dunjaluku. Crno lice označava mnoštvo laži i uvođenje novotarija; dok lice koje potamni i pocrni označava rođenje ženskog djeteta, a žuto upućuje na poniženje i zavist, a nekada i na licemjerstvo. 41

LIJANE

Ova biljka, povijuša guste krošnje, simbolizira druženje s ljudima od kojih nema mnogo koristi i među kojima je mnogo nametljivaca. 42

LIJEČNIK

Simbolizira učenu osobu, kao što je šerijatski pravnik, sudija, vaiz i sl., čiji su savjeti lijek i protuotrov raznim bolestima. Ko sanja da ga ljekar liječi – ojačat će mu fizička konstrukcija; ako umre ljekar – umrijet će mu majka; ako ljekar uđe bolesniku – ozdravit će; a ako uđe zdravoj osobi – razboljet će se!

Ako neko sanja da je sudija ili neki učenjak postao ljekar, povećat će se njegova korisnost i specijalnost; ako neko sanja da je neki ljekar postao sudija ili šerijatski pravnik, ako je ljekar musliman i obdaren mudrošću – porast će mu autoritet u njegovoj struci, a ako nije musliman i nije obdaren mudrošću – zapast će u iskušenja i upropastiti nekoga. Ko sanja da neki ljekar prodaje ćefine, neka ga se čuva, jer se radi o prevarantu. Ko, pak, sanja da je postao ljekar – postići će visok položaj. 43

Islamski sanovnik | Snovi na slovo L Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo L Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo L Značenje snova

LIJEHA (krastavaca)

Upućuje na korist, kontinuiranu opskrbu i ženu koja rađa i ima puno potomstva. Ko sanja da ima gredicu ili lijehu krastavaca, a bude neoženjen – oženit će se; ako je siromašan – obogatit će se; ako studira i traži znanje – savladat će mnoge naučne discipline, a ako bude griješnik – pokajat će se svom Gospodaru i On će mu oprostiti. 44

LIJEK (protiv otrova)

Simbolizira sigurnost od straha. 45

LIJEK

Simbolizira dobro u vjeri. Ko sanja da pije lijek kako bi izliječio organizam i tijelo – to upućuje na dobro u njegovoj vjeri; a ko sanja da prima lijek – to upućuje na znanje, savjet i koristi od znanja. 46

LIJESKA

Simbolizira krupnog, korpulentnog i okretnog čovjeka, a njen plod njegov imetak. 47

LIJEVAK

Simbolizira mudru i štedljivu osobu koja čini dobro ljudima, ne rasipajući, ali i ne škrtareći. 48

LIMAR

Simbolizira učitelja, slikara ili lašca. 49

LIMUN

Simbolizira bogatu ženu koja je poznata po dobru, prebacivanje, prigovor, opskrbu i zalihu. 50

LINGVIST     

Simbolizira besposlicu u govoru, prevodioca i tumača. 51

LISICA

Simbolizira lukavog i podmuklog čovjeka, podmuklog neprijatelja i ženu varalicu. Dobitak lisice – oženit će se sa ženom koju neće voljeti; san da mu je lisica ušla u kuću – neki spletkaroš će mu ući u kuću; san da ga lisica pokušava nadmudriti – pokušat će ga nadmudriti njegov protivnik; borba sa lisicom – spor sa nekim iz bliže rodbine; traženje lisice – žena će mu zadati neku bol; a konzumiranje lisičijeg mlijeka – upućuje na izlječenje, ako je bolestan, ili na rješavanje briga, ako nije bolestan. 52

LIST (papira)

Simbolizira ugovor ili zakletvu s kojom se snivač zaklinje i obavezuje, a prodavač ovih listova simbolizira znanje i Uputu. 53

LISTA

Simbolizira snivačevo planiranje života i evociranje uspomena na ono što se ranije desilo u njegovom životu. Sanjanje neke bilježnice, sveske ili registra simbolizira, također, i opskrbu ili neku korist. 54

LIŠAJ 

Simbolizira loše tajne onome ko sanja da je dobio lišaj. 55

LIŠĆE

Simbolizira odjeću, izuzev lišća smokve koje upućuje na žalost. 56

LITICE

Simboliziraju strpljive žene, odlučnost, čvrstinu, stabilnost i dug životni vijek. Uz to, mogu simbolizirati i grube, nemarne ljude, neznalice i mrtvace. 57

Islamski sanovnik | Snovi na slovo L Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo L Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo L Značenje snova

LIVAC

Simbolizira čovjeka koji se topi u svom poslu, koji ne zna sačuvati tajnu i koji je stalno na jezicima svojih savremenika. On, uz to, označava tumača snova koji odvaja prave od loših snova i sudiju koji odvaja istinu od neistine. 58

LIVADA

Simbolizira islam, ovaj svijet i njegove ukrase ili opskrbu bez velikih napora. Ko sanja da se nalazi na livadi: ako je siromašan, zadobit će sredstva za život; ako je bogat – još će se više obogatiti. Ako sanja da prelazi iz livade na drugu livadu – putovat će u potrazi za dunjalučkim ljepotama, šetat će iz čaršije u čaršiju i mijenjat će razna zanimanja. 59

LIZANJE

Lizanje ili oblizivanje prsta ili posude nakon jela simbolizira opskrbu koja će se steći na lahak način. 60

LOJ

Loj od mesa koje se jede simbolizira kontinuiranu opskrbu i korisnu odjeću, a loj od mesa koje se ne jede haram-imetak, blud i otpadništvo od vjere, dok loj kojim se liječi simbolizira lijek.61

LOKVA

Simbolizira varanje i spletkarenje. 62

LONAC (zemljani)

Simbolizira osobu koja čini dobro svim ljudima, a posebno komšijama. 63

LONAC

Simbolizira ženu, dijete ili staratelja koji se brine da izdržavanje porodice bude što obilnije. Ko sanja da nešto kuha u loncu dobit će neki veliki imetak od nekog stranog vladara, a meso i mesna juha u loncu označavaju čestitu opskrbu. 64

LONČAR

Simbolizira dugovječnog čovjeka. 65

LOPAČ (bijeli)

Simbolizira halal-imetak, koji je zarađen i koji se troši na halal-način, život i putovanje po moru. Ako neko plovi morem, a sanja bijeli lopač – bojati se je za njega od utapanja. 66

LOPATA

Simbolizira slugu, neku korist, opskrbu, lijek od bolesti, spoznaju ili ženu koja je strpljiva pri teškoćama. 67

LOPOV

Simbolizira bolest, mahanu, zvijer, zmiju, šejtana, varalicu, čovjeka koji kvari žene, meleka smrti, putnika ili zaručnika. Nepoznati kradljivac simbolizira meleka smrti, budući da se on uvlači u kuće ljudi bez prethodne najave i uzima im duše.

Ulazak kradljivca u kuću i njegovo iznošenje nečega iz nje upućuje na smrt, ulazak bez krađe i otuđivanja bilo čega upućuje na loše stanje, ali van životne opasnosti. Crni kradljivac simbolizira crnu žuč, bijeli – sluz, crveni – krv, a žuti – žutu žuč. 68

LOPTA

Simbolizira poglavara, učenjaka, putovanje, prelazak iz mjesta u mjesto ili oponiranje. Ko sanja da igra nogomet ili uopće sa loptom – on će nekome oponirati ili će neko njemu oponirati, ili će doći do svađe. 69

LOTOS

Simbolizira plemenitu ženu, a stablo lotosa plemenitog, uglednog i vrijednog čovjeka. Ako plod lotosa sanjaju ljudi koje interesira dunjaluk, on simbolizira imetak; a ako ga sanjaju ljudi koje interesira vjera, to im simbolizira povećanje i ispravnost vjere. 70

LOTOSOV PLOD

Simbolizira opskrbu i imetak koji je neprocjenjiv. Ko sanja da jede lotosov plod – vjera mu je poboljšana, a ako ima afiniteta spram vlasti – zadobit će je. Ukoliko ovaj plod bude sanjao čovjek na vlasti – ojačat će svoju poziciju. 71

LOV

Simbolizira plijen, ženidbu za neoženjenog ili muško dijete za oženjenog. Ko sanja da je ulovio gazelu, zeca ili neku drugu divljač – zadobit će neki kapital ili plijen. Ko sanja da gađa pticu ili kravu, ne radi ulova i van sezone lova, to simbolizira da on potvara i optužuje ženu. Ko sanja da lovi svježu morsku i slatkorječnu ribu – to upućuje na halal zaradu i ustrajavanje na njoj. Ko sanja da su lovački psi izišli u svrhu lova – to simbolizira dobro za sve ljude; a ko sanja da su se lovački psi vratili iz lova – to upućuje na oslobađanje nekog straha. 72

LOVAC

Simbolizira čovjeka čije srce naginje ženama i čini sve da do njih dođe. On, također, simbolizira hamamdžiju, poučavatelja Kur’anu i svodnika. Ko sanja da je postao lovac ili da se druži s lovcem, da bi mu se san protumačio, treba analizirati šta i kako je lovio, šta tome čovjeku, inače, dolikuje, kao i ostale pokazatelje i simptome na javi i u snu. Ako je lovio na kopnu ili moru, tamo gdje je dozvoljeno i ono što je dozvoljeno – taj lov je dobar, a ako je lovio gdje nije dozvoljeno i ono što je haram – taj lov ne valja. 73

LOŽAČ

Simbolizira znanje, ispunjenje potrebe, bliskost sa značajnim ličnostima, napredak i odmor. 74

Islamski sanovnik | Snovi na slovo L Značenje snova u islamu Islamski sanovnik Sanovik na slovo L Najtačnije tumačenje snova Sanjati na slovo L Značenje snova

LUBENICA

Simbolizira teškog čovjeka, koji je u očima ljudi hladna osoba. Ko sanja da jede lubenicu, ako je zatvoren, bit će pušten. 75

LUDILO

Simbolizira neznanje. Ko sanja da je poludio to upućuje na njegovo neznanje. Neki vele da ludilo simbolizira bogatstvo, veličinu, miraz, ljubav, udarac koji boli ili dobra djela. 76

LUDNICA

Simbolizira zajedničko kupatilo – hamam, igru, zabavu, vrevu, žamor, galamu, brbljanje u govoru ili rastanak sa članovima svoje porodice. Ko sanja umrlog da se nalazi u ludnici to znači da je on u vatri; ko sanja da je on lično u ludnici sa tim bolesnicima, znači da će se naći u zatvoru sa zločincima i delikventima, a ako bude zdrav – razboljet će se, ili će mu se bolest produljiti, ili će umrijeti napušten, ili kao šehid. 77

LUK (bijeli)

Simbolizira haram-imetak, loš glas, brigu i tugu. Ko bude u snu jeo bijeli luk, o njemu će se loše govoriti, a ko bude jeo kuhani bijeli luk, pokajat će se od razvrata i grijeha. 78

LUK (crveni)

Simbolizira zlo, ako se jede u snu. Neki vele da simbolizira imetak i otkrivanje skrivenih stvari. Ko sanja da jede luk, a bude bolestan – umrijet će; a ko bude jeo zeleni luk – zadobit će neku zaradu, uz svojevrstan trud. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekoj osobi. 79

LUK (kućni)

Veliki kućni luk simbolizira suprugu lijepe naravi, a mali suprugu loše naravi. Ko sanja da sjedi pod tijesnim kućnim lukom – razvest će se sa suprugom, a ako sjedi pod velikim lukom – trajno će se razvesti. 80

LUK (morski)

Simbolizira pokvarenu osobu o kojoj se negativno govori. Glavica morskog luka simbolizira imetak koji donosi bolest. 81

LÛK

Simbolizira putovanje, brata, ženu, sina ili predanost Allahu i Njegovu blizinu. Luk u futroli – žena mu je trudna; luk sa ostalim oružjem – vlast i ugled; davanje ženi luka – rodit će mu kćerku, a ako supruga njemu dodaje luk – rodit će mu sina; zatezanje luka bez strijele – časno putovanje; prekidanje tetive luka – sprječavanje odlaska na put ili razvod braka sa suprugom; lomljenje luka – smrt žene, djeteta, ortaka ili nekoga od bliže rodbine; težak luk – poteškoće; a sanjanje da neko pravi luk – ako je neoženjen, oženit će se i žena će mu, nakon intimnog odnosa, zatrudnjeti. 82

LUKA

Simbolizira povjerljivu osobu, kod koje se na čuvanje ostavljaju vrijedne stvari. 83

LUKMAN (sura)

Ko sanja da uči ovu suru bit će obdaren mudrošću. 84

LUNJA85

Simbolizira naoružanog vladara koji dobro procjenjuje situaciju u kojoj se nalazi, kradljivce, presretače, otmičare, varalice i ženu koja vara čovjeka, a da to i ne krije. Ko sanja da ima lunju i da mu ona donosi ulov – dobit će vlast i imetak; a ko sanja da u ruci drži divlju lunju, koja mu se ne pokorava i ne donosi mu ulov – sin će mu postati vladar, a ako lunja u snu ode od snivača – sin će mu biti mrtvorođen ili će ubrzo nakon rođenja umrijeti. 86

LUPANJE SRCA

Simbolizira napuštanje nečega, kao što je spor, konflikt, odlazak na put ili stupanje u brak. 87

LUPANJE

Simbolizira svađu, spor ili raspravljanje. 88

LUPETANJE

Simbolizira bogate trgovce i biznismene na koje ljudi obraćaju pažnju i uvažavaju ih zbog njihovih materijalnih sredstava. 89

LUT, a.s.

Sanjanje ovog vjerovjesnika simbolizira brige i poteškoće koje će snivača zadesiti od njegovog naroda i njegove supruge, a može i označavati upozorenje snivaču da radi ono što je radio Lutov, a.s., narod, tj. da je homoseksualac. Ako, pak, žena sanja Lutovu, a.s., suprugu – napustit će pokornost svom mužu i upropastit će se; a ako je svi ljudi sanjaju – pojavit će se anarhija i smutnja sa ženama u tom mjestu. 90

LUTANJE

Ko sanja da je zalutao sa puta, to upućuje na njegovu zabludu; ko sanja da je zalutao sa puta koji je prav, to upućuje na njegovo naginjanje i skretanje sa Puta istine i upute; a ako u snu taj put bude iskrivljen, to upućuje na odustajanje od traženja Pravog puta. 91

LUŽNA SO

Simbolizira oslobađanje od straha i pokajanje od grijeha. Ko sanja da lužnom soli pere ruke to označava da će prestati brige i tegobe koje je tih dana imao, a može simbolizirati i zadovoljenje nekih želja i potreba. 92

Autor teksta “Islamski sanovnik | Snovi na slovo L” “Šefik Kurdić” iz knjige “Snovi i njihova značenja – Sanovnik”.

 1. En-Nabulsi, 100-101.
 2. En-Nabulsi, 58.
 3.   Ibn Sirin, 286. i Ibn Sirin (b), 303.
 4. Ibn Sirin, 293-295; Ibn Sirin (b), 311-313. i En-Nabulsi, 251-253. 
 5. En-Nabulsi, 104.
 6. Ibn Sirin, 109. i Ibn Sirin (b), 113.
 7. Ibn Sirin, 89; Ibn Sirin (b), 88; En-Nabulsi, 239. i El-Džemel, 120-121. 
 8. Ibn Sirin, 348; Ibn Sirin (b), 369. i En-Nabulsi, 426.
 9. Ibn Sirin, 301; Ibn Sirin (b), 319. i En-Nabulsi, 247-248.
 10. En-Nabulsi, 390.
 11. Ibn Sirin, 163; Ibn Sirin (b), 172. i En-Nabulsi, 256. 
 12. En-Nabulsi, 411.
 13. En-Nabulsi, 459.
 14. Ibn Sirin, 369. i Ibn Sirin (b), 393. i En-Nabulsi, 99. 
 15. Ibn Sirin, 154. i Ibn Sirin (b), 161. 
 16. Ibn Sirin, 198; Ibn Sirin (b), 210. i En-Nabulsi, 176-177.
 17.   Ibn Sirin, 190-191; Ibn Sirin (b), 201-202. i En-Nabulsi, 45-46.
 18. En-Nabulsi, 403. 
 19. Ibn Sirin, 339; Ibn Sirin (b), 358. i En-Nabulsi, 316.
 20. Ibn Sirin, 356; Ibn Sirin (b), 378. i En-Nabulsi, 391.
 21. Ibn Sirin, 318; Ibn Sirin (b), 336. i En-Nabulsi, 161. i 402.
 22.   Ibn Sirin, 318; Ibn Sirin (b), 336. i En-Nabulsi, 329.
 23. Ibn Sirin, 233; Ibn Sirin (b), 245-246. i En-Nabulsi, 66. i 126-127. 
 24. Ibn Sirin, 320-321; Ibn Sirin (b), 339. i En-Nabulsi, 422.
 25. Ibn Sirin, 91; Ibn Sirin (b), 91; En-Nabulsi, 323. i El-Džemel, 122-123. 
 26. Ibn Sirin, 339; Ibn Sirin (b), 358. i En-Nabulsi, 316.
 27. En-Nabulsi, 119. 
 28. Ibn Sirin, 41-42; Ibn Sirin (b), 28. i El-Džemel, 39.
 29. Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 26. i El-Džemel, 38. 
 30. En-Nabulsi, 407.
 31. En-Nabulsi, 407.
 32. En-Nabulsi, 363. 
 33. Ibn Sirin, 344; Ibn Sirin (b), 363. i En-Nabulsi, 424.
 34. Ibn Sirin, 122-123. i 377; Ibn Sirin (b), 126-127; En-Nabulsi, 170-171. i El-Džemel, 173-174.
 35. Ibn Sirin, 110; Ibn Sirin (b), 114. i En-Nabulsi, 67. 
 36.   Ibn Sirin, 204; Ibn Sirin (b), 216. i En-Nabulsi, 354-355.
 37. Ibn Sirin, 195. i Ibn Sirin (b), 207.
 38. Ibn Sirin, 363; Ibn Sirin (b), 386. i En-Nabulsi, 320.
 39. Ibn Sirin, 333-334; Ibn Sirin (b), 352-353. i En-Nabulsi, 358. 
 40. Ibn Sirin, 350-351; Ibn Sirin (b), 371-372. i En-Nabulsi, 45. i 462.
 41. Ibn Sirin, 76; Ibn Sirin (b), 71-72. i En-Nabulsi, 469-470.
 42. En-Nabulsi, 99.
 43. Ibn Sirin, 171; Ibn Sirin (b), 180-181. i En-Nabulsi, 315.
 44.   En-Nabulsi, 435-436.
 45. En-Nabulsi, 195.
 46. En-Nabulsi, 200-201.
 47. En_Nabulsi, 298.
 48. Ibn Sirin, 348; Ibn Sirin (b), 369. i En-Nabulsi, 380.
 49. En-Nabulsi, 261.
 50. En-Nabulsi, 411. 
 51. En-Nabulsi, 407. 
 52. Ibn Sirin, 193-194; Ibn Sirin (b), 205-206. i En-Nabulsi, 106. 
 53. En-Nabulsi, 220. 
 54. En-Nabulsi, 196. 
 55. En-Nabulsi, 81.
 56. En-Nabulsi, 145.
 57. Ibn Sirin, 242; Ibn Sirin (b), 255; En-Nabulsi, 296-297. i El-Džemel, 257. 
 58. Ibn Sirin, 175; Ibn Sirin (b), 185. i En-Nabulsi, 242. 
 59. Ibn Sirin, 320-321; Ibn Sirin (b), 339. i En-Nabulsi, 422. 
 60. En-Nabulsi, 404. 
 61. En-Nabulsi, 283.
 62. En-Nabulsi, 375. 
 63. Ibn Sirin, 339. i Ibn Sirin (b), 258. 
 64. Ibn Sirin, 124. i 339; Ibn Sirin (b), 129. i 358; En-Nabulsi, 313. i El-Džemel,176. 
 65. En-Nabulsi, 29.
 66. Ibn Sirin, 324; Ibn Sirin (b), 342. i En-Nabulsi, 411. 
 67. Ibn Sirin, 345; Ibn Sirin (b), 365. i En-Nabulsi, 426. 
 68. Ibn Sirin, 172; Ibn Sirin (b), 182. i En-Nabulsi, 239. i 407.
 69. Ibn Sirin, 338; Ibn Sirin (b), 357. i En-Nabulsi, 393.
 70. Ibn Sirin, 303. i 311; Ibn Sirin (b), 321. i 329. i En-Nabulsi, 247. 
 71. Ibn Sirin, 303; Ibn Sirin (b), 321. i En-Nabulsi, 450-451.
 72. En-Nabulsi, 308. 
 73. Ibn Sirin, 170; Ibn Sirin (b), 179-180. i En-Nabulsi, 307-308.
 74. En-Nabulsi, 344.
 75. Ibn Sirin, 318; Ibn Sirin (b), 337. i En-Nabulsi, 73-74. 
 76. Ibn Sirin, 112. i 355; Ibn Sirin (b), 115. i 376. i En-Nabulsi, 133. i 251.
 77. En-Nabulsi, 412. 
 78. Ibn Sirin, 319; Ibn Sirin (b), 337; En-Nabulsi, 112. i El-Džemel, 224. 
 79. Ibn Sirin, 319; Ibn Sirin (b), 337. i En-Nabulsi, 72.
 80. Ibn Sirin, 251; Ibn Sirin (b), 265; En-Nabulsi, 313. i El-Džemel, 261-262. 
 81. Ibn Sirin, 322; Ibn Sirin (b), 340. i En-Nabulsi, 342. 
 82. Ibn Sirin, 155-156; Ibn Sirin (b), 162-163;   En-Nabulsi, 384. i El-Džemel, 271.
 83. En-Nabulsi, 80.
 84. Ibn Sirin, 39; Ibn Sirin (b), 24. i El-Džemel, 36.
 85. Lunja je ptica grabljivica iz porodice jastrebova, duga 70 cm, raskriljena do 150 cm, rašljasta repa, smeđe boje. Živi po ravnicama Evrope, uz rijeke, sve do Švedske na sjeveru. Hrani se malim sisavcima i pticama, gušterima, žabama, skakavcima i glistama. (Vidi: Enciklopedija leksikografskog zavoda, 4/141).
 86. Ibn Sirin, 202; Ibn Sirin (b), 214-215. i En-Nabulsi, 145.
 87. Ibn Sirin, 374. i Ibn Sirin (b), 399.
 88. En-Nabulsi, 197.
 89. En-Nabulsi, 189.
 90. En-Nabulsi, 409.
 91. En-Nabulsi, 311.
 92. En-Nabulsi, 438. 

Vaš komentar