100 svjetskih velikana o islamu – Emile Dermenghem

Emile Dermenghem, 1892–1971 je bio francuski istraživač, književnik i novinar. Radio je za francusko Ministarstvo vanjskih poslova. Ubraja se u red velikih i utjecajnih mislilaca. U svom djelu The Life of Mahomet (Život Muhammeda), o poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, napisao je:

„Njegova velikodušnost u danima njegovog konačnog trijumfa, pokazala je veličinu duše, zaista rijetke u stranicama historije. On je naredio svojim vojnicima da poštede slabašne, stare, žene i djecu, zabranio im je da uništavaju kuće, da bježe iz borbe i da sjeku voćke koje daju plodove. On je propisao upotrebu mača samo u slučajevima nužde. Vidimo da on javno osuđuje neke od svojih kapetana i daje nadoknade za štetu koju su oni nanijeli.”1

Zatim je napisao:

„Nesporno, Muhammedovo propovijedanje   donijelo je veliki napredak u arapski način života, u pogledu, kako porodice, tako i higijene. Status žene, kao što ćemo vidjeti, znatno je poboljšan. Prostitucija, privremeni brak i slobodna ljubav zabranjeni su, kao i prisiljavanje zarobljenika na pro stituciju kako bi se obogatili njihovi gospodari.”2

O Kur’anu je napisao:

Kur’an i hadisi obiluju savjetima tolerancije. Prvi muslimanski osvajači slijedili su ove savjete u cjelini, vjerno. Ne nalazimo da su narodi prisiljavani mačem, već je obraćanje na islam bilo svojevoljno, generalno govoreći. Kada je Omer ušao u Jerusalem, naredio je da kršćani ne budu zlostavljani, niti oni, niti njihove crkve, a on sam bio je pažljiv prema Pa trijarhu.

Kada ga je Patrijarh pozvao da obavi molitvu (namaz) u katedrali, on je odbio jer se pobojao da bi to kasnije moglo poslužiti kao izgovor za oduzimanje te crkve. Kakav kontrast: ulazak krstaša i njihova napredovanja (osvajanja) bila su u krvi do koljena vitezova i uzda konja, jer su se odlučili prerezati vratove svim muslimanima koji su izbjegli prvi pokolj!”3

Autor teksta “100 svjetskih velikana o islamu – Emile Dermenghem” “Samir Bikić” iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Emile Dermenghem, The Life of Mahomet, George Routledge & Sons, London, str. 174–175.
  2. Isto, str. 259.
  3. Isto, str. 331.

Vaš komentar