Kategorija

Discipline

Kategorija

Kako je sve počelo? Mnogi religiozni ljudi ne podnose riječ „evolucija“ i mrzovoljno odbacuju ovu temu misleći da priznanje prihvatanja evolucije za sobom povlači priznanje da čovjek potiče od majmuna,…

Kakav si domaćin? Ukazati čast gostima je jedan od edeba kojim se opisuje časni Šerijat, štaviše, islam je potvrdio već postojeći običaj gostoprimstva kod Arapa, jer ugošćavanje privlači srca ljudi…

Jesi li zaprosio huriju? Uzvišeni je rekao: I Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti. (Ed-Duhan, 54) Brate muslimane, na dunjaluku, ako hoćeš uzeti neku ženu, onda nastojiš da pribereš…

Kakav si komšija? Ko je komšija? Neki učenjaci objašnjavaju ko može biti komšija? Mi izdvajamo iz tih tumačenja, pa kažemo: “Komšija je onaj ko stanuje u tvojoj blizini, uz tebe.“…