Pitanje: Kada se djevojka treba udati?

Odgovor: Teško je pronaći opću formulu koja bi važila za svaku situaciju, jer je, uglavnom, svaka situacija specifična i zahtijeva poseban pristup kako bi se uzele u obzir sve posebnosti i postiglo opće dobro. Uz obavezu da se vodi računa o tim posebnostima, smatram da bi najbliže pojašnjenje, u pogledu vremena kada se djevojka treba udati, bilo ono koje je spomenuto u Poslaniko- vom, s.a.v.s., hadisu: “Kada vam dođe onaj s čijom ste vjerom i moralom zadovoljni, oženite ga. Ako tako ne uradite, bit će nered (fitnet) i nemoral (fesad) rasprostranjeni na Zemlji.” 1

Ja bih svakoj djevojci preporučio da se uda čim se za to ostva- re odgovarajući, šerijatom predviđeni uvjeti. Također, preporučio bih i roditeljima da ne odugovlače sa udajom i ženidbom svoje djece ukoliko su zadovoljeni predviđeni uvjeti, jer ukoliko se ne bude postupalo po preporuci Poslanika, s.a.v.s., na Zemlji će vladati nered.

Autor “Šukrija Ramić” iz knjige“Knjiga za žene fetve i savjeti”

Reference

  1. (Ibn Madždže: Sunen, Kitabun-nikah, br. 1957)

Vaš komentar