Sabur u nesreći i smutnji

Ibnul-Kajjim, rhm., kaže:

Sabur u nesreći i smutnji Medicina srca i duše Ibnul-Kajjim el-Dževzijje Ahlak Islamski blog Islamske teme Islamska literatura Kupi knjige online El-Kelimeh

“Čuo sam šejhul-islama Ibn Tejmijju, da kaže: ‘Sabur Jusufa, a.s., od pokušaja vladareve žene da ga navede na ono što želi je veći od njegovog strpljenja sa braćom kada su ga bacili u bunar, prodali i razdvojili od oca. Ove stvari su se desile bez njegovog izbora, i nije ih mogao izbjeći, tako da mu je ostao samo sabur.

Dok strpljenje u ustezanju od grijeha spada u strpljenje po pitanju onoga u čemu se ima izbora i gdje se čovjek može složiti ili ne, što uključuje borbu protiv duše, pogotovo kada postoje uslovi koji dodatno potiču na slaganje. On je bio momak, a mladost je veoma jak motiv koji vodi tome.

Bio je neoženjen, zamjenu koja bi odvratila njegovu strast. Bio je stranac, a stranac se ne stidi u zemlji u kojoj je nepoznat kao kada je među svojim drugovima, poznanicima i porodicom. Zatim, bio je rob, a rob se ne sankcioniše za stvari za koje se sankcioniše slobodan čovjek. Žena je bila lijepa i ugledna, njegova vlasnica. Svako ko bi mogao to nadzirati bio je odsutan.

Sabur u nesreći i smutnji Medicina srca i duše Ibnul-Kajjim el-Dževzijje Ahlak Islamski blog Islamske teme Islamska literatura Kupi knjige online El-Kelimeh

Ona ga je pozivala sebi, maksimalno ustrajavala na tome i povrh toga mu prijetila da, ako to ne uradi, bude bačen u tamnicu. Uz sve ove povode on se dobrovoljno strpio i dao prednost onom čime je Allah zadovoljan.

A gdje je ovaj sabur u odnosu na onaj gdje se nema izbora?’ “1

Autor teksta “Sabur u nesreći i smutnji” “Ibnul-Kajjim el-Dževzijje” iz knjige “Medicina srca i duše”.

  1. Ibnul-Kajjim, Medaridžus-salikin, 2/156.

Vaš komentar