Opasnost od šejtana je veća od opasnosti duše

Ovo je jedno od najvažnijih i najkorisnijih poglavlja knjige. Kasniji prvaci na duhovnom putu nisu brinuli o njemu kao što su brinuli o spominjanju duše, njenih mahana i bolesti, u čemu su bili opširniji. Opasnost od šejtana je veća od opasnosti duše

Ko razmisli o Kur’anu i sunnetu, naći će da je njihovo spominjanje šejtana i briga o ratu protiv njega veće nego spominjanje duše, jer je pokuđena duša spomenuta u Njegovim riječima: Doista je duša sklona zlu. (Jusuf, 53), ona koja sebe kori u riječima: I kunem se dušom koja sebe kori. (El-Kijame, 2) Spomenuta je i pokuđena duša u Njegovim riječima: I svoju dušu od prohtjeva bude sustegao. (En-Naziat, 40) Šejtan je spomenut na nekoliko mjesta. Za njega je, čak, izdvojena cijela sura. 1 Opasnost od šejtana je veća od opasnosti duše

Uzvišeni Gospodar više upozorava na šejtana, nego na dušu. To je ispravno, jer pokvarenost duše potječe od njegovih vesvesa. Ona mu je jahalica, mjesto njegovog zla i pokoravanja njemu. Uzvišeni Allah je, zbog velike potrebe utjecanja od njega, naredio traženje zaštite od šejtana prilikom učenja Kur’ana ili u drugim prilikama. Utjecanje od duše ni na jednom mjestu nije naredio, već je utjecanje od njenog zla došlo u hutbetul-hadžeh (Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima): “Allahu se utječemo od zla naših duša i naših loših djela.” 2

Uzvišeni Gospodar više upozorava na šejtana, nego na dušu.
Uzvišeni Gospodar više upozorava na šejtana, nego na dušu.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je spojio utjecanje od obje stvari. Od Ebu Hurejrea se prenosi da je Ebu Bekr rekao: “Allahov Poslaniče, poduči me nečemu što ću govoriti kada osvanem i omrknem.”

Poslanik je rekao:

“Reci: Allahu moj, Ti Koji poznaješ nevidljivo i vidljivo, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Gospodaru i Vladaru svega, svjedočim da nema istinskog božanstva mimo Tebe. Utječem Ti se od zla moje duše i od zla šejtana i njegovog širka, nepravde prema sebi ili nekom muslimanu. To reci kada osvaneš i omrkneš, i kada legneš.” 3

Ovaj časni hadis sadrži utjecanje od zla, njegovih uzroka i posljedica. Zlo proističe iz duše ili od šejtana, a posljedice se vraćaju na počinioca ili na njegovog brata muslimana. Hadis obuhvaća dva izvora iz kojih zlo proističe i dvije posljedice do kojih dovodi.

Opasnost od šejtana je veća od opasnosti duše Opasnost od šejtana je veća od opasnosti duše Opasnost od šejtana je veća od opasnosti duše Opasnost od šejtana je veća od opasnosti duše Opasnost od šejtana je veća od opasnosti duše

Autor “Ibnul-Kajjim el-Dževzijje” iz knjige “Medicina srca i duše”.

  1. Možda je to sura El-Felek, kako kaže Muhammed Hamid el-Fekijj.
  2. Ebu Davud, 2118 i drugi.
  3. Ebu Davud, 5067 i Tirmizi, 3392.

Vaš komentar