DOVA ZAŠTITE OD SVAKOG ZLA

Bismillahi-llezi la jedurru me’asmihi šej’un fil-erdi ve la fis-semai ve huvessemi’ul- ‘alim.

U ime Allaha s Čijim imenom ne može nauditi ništa što je na Zemlji niti na nebesima, a On je Onaj Koji sve čuje i zna.

Ovo je jedna od najvažnijih dova koje je izrekao Muhammed, a.s. Uz nju nam ne može nauditi ništa na Zemlji niti na nebesima, Allahovom voljom i uz Njegovu pomoć i zaštitu. Stoga ova dova ulijeva veliko samopouzdanje u srce onoga ko je uči.

DOVA ZAŠTITE OD SVAKOG ZLA 100 najljepših dova Kur'ana i sunneta Sanin Musa Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “DOVA ZAŠTITE OD SVAKOG ZLA” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Vaš komentar