Ovo je Muhammed Allahov poslanik s.a.v.s. | Izvod iz recenzije

Svevišnji Gospodar odlikovao je čovjeka nad ostalim stvorenjima brojnim blagodatima, a najveća blagodat prema čovjeku jeste dar vjere. Kada je riječ o ummetu Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuta blagodat ima posebnu dimenziju, budući da je riječ o najboljem poslaniku, i jedinom vjerovjesniku koji je poslan cijelom čovječanstvu. Ebu Se‘id el-Hudri prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja sam, bez hvalisanja, prvak sinova Ademovih na Sudnjem danu.”

Odlike i poslanstvo našeg Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, priznaju gotovo sva Allahova stvorenja. Džabir b. Abdullah prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Ne postoji ništa između nebesa i zemlje a da ne zna da sam ja Allahov poslanik, osim nepokornih džina i ljudi.”

U savremeno vrijeme, kao nikada prije, učestali su napadi na Allahovog miljenika, sallallahu alejhi ve sellem, a manifestuju se na različite načine ovisno o motivima zbog kojih zlonamjernici pokušavaju degradirati ličnost Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Svi pokušaji u ovom smislu bili starijeg ili novijeg datuma, doživjeli su poraz u svojoj kolijevci, a njihov najveći poraz sadržan je u riječima Sveznajućeg Stvoritelja gdje je opisao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekavši:

“A ti si, doista, na velikom stepenu morala.” (El-Kalem, 4)

Budući da su nasrtaji na našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u stalnom porastu, obligatna je dužnost učenih ljudi da govore, pišu i pojašnjavaju ljudima vrline Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, te načine njegovog ophođenja prema različitim društvenim slojevima što opet, zahtijeva velike moralne i ljudske vrijednosti. Nije moguće jednoj osobi izbaviti čovječanstvo iz tmina paganstva i uputiti ga na svjetlo upute osim lijepim ophođenjem, strpljenjem i praštanjem ljudima.

Ovo je Muhammed Allahov poslanik s.a.v.s. | Izvod iz recenzije
“Ne postoji ništa između nebesa i zemlje a da ne zna da sam ja Allahov poslanik, osim nepokornih džina i ljudi.”

Knjiga “Ovo je Muhammed Allahov poslanik s.a.v.s.”, autora uvaženog

brata Hajrudina Tahira Ahmetovića, profesora, predstavlja svojevrstan i esencijalan korak u odbrani ličnosti Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Autor je u ovom, nadasve zanimljivom djelu, koristeći se auten tičnim hadisima tretirao tematiku ophođenja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prema drugima.

Raznovrsnim poglavljima, prožetim brojnim primjerima, autor je zaokružio jednu jako bitnu cjelinu iz životopisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a koja nam daje potpunu predstavu unikatne ličnosti i neuporedivih moralnih, ljudskih i liderskih vrlina našeg Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.

Ovom vrijednom knjigom naš uvaženi brat Ahmetović je, bez imalo pretjerivanja, oslobodio ulemu našeg govornog područja njihove kolektivne obaveze.

Budući da je štampanje ovog vrijednog djela veliki dar za našu islamsku biblioteku, molim Svevišnjeg Stvoritelja da najboljom nagradom obaspe autora, izdavača i sve one koji su učestvovali u realizaciji ovog, zaista, vrijednog projekta.

Duboko sam uvjeren da će ova knjiga, zbog svojih nezamjenjivih kvaliteta, a kada je riječ o tematici analize ličnosti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, poslužiti kao lijep priručnik imamima, učenicima islamskih fakulteta, medresa, kao i široj čitalačkoj populaciji.

Safet Kuduzović Sarajevo,
18. redžeb, 1437. h. g. 25. april, 2016. god.

Autor “Hajrudin Tahir Ahmetović” iz knjige “Ovo je Muhammed Allahov poslanik s.a.v.s.”.

Vaš komentar