Ramazan te odgaja

Post u mjesecu ramazanu podstiče vjerničku dušu na svako dobro, odgaja je da bude pokorna i poslušna svome Gospodaru. Stoga, svaki musliman i muslimanka u mjesecu ramazanu trebaju uraditi sljedeće:

  • Preispitati svoju dušu, obračunati se s njom, uočiti svoje propuste, sagledati svoja očekivanja kojima se nada na drugom svijetu i pogledati u svoja djela, podstaknuti svoju dušu na povećanu pokornost svome Gospodaru.
  • Preispitati svoj odnos prema porodici i analizirati koliko ih doista podstičeš na dobro i odvraćaš od zla. Podsticanje porodice na činjenje dobra i odvraćanje od činjenja zla dokaz je ljubavi i brige prema njima. Svaki čovjek sklon je tome da misli da je dobro samo ono što on smatra dobrim, međutim, dobro je samo ono što je Allah označio kao dobro i na dunjaluku i na ahiretu. Dobro je samo ono čiji plodovi i rezultati ostaju vječno. Dobro je samo ono s čime se popravlja i srce i tijelo, i pojedinac i društvo! Zato, svaki vjernik treba podsticati svoju porodicu na činjenje veličanstvenih ibadeta koji ostavljaju traga i na srca, i na duše, i na tijela.
  • Posebnu pažnju posvetiti namazu. Jedan od posebnih i veličanstvenih ibadeta jeste namaz, stoga u mjesecu ramazanu postač treba posebno povesti brigu o namazu svojih ukućana, podsticati ih da ustrajavaju u obavljanju obaveznih namaza, a zatim i dobrovoljnih namaza, sunneta i nafila, poput noćnog namaza, teravih-namaza i sl., treba podučiti i sebe i svoje ukućane propisima abdesta, propisima namaza: farzovima, vadžibima, sunnetima u namazu, načinu postizanja skrušenosti u namazu, i odgajati sebe i svoje ukućane da dostignu stepen onih za koje kaže Uzvišeni Allah:

“…i oni koji u svojim namazima ustrajavaju!” (El-Me‘āridž, 34)

Ukoliko vjernik bude nemaran prema obaveznim namazima, tada će biti nemaran i prema ostalim ibadetima, ma koliko se trudio u njihovom obavljanju! Jer, namaz odvraća od loših i razvratnih dijela. Zato, ustrajavaj sa svojom porodicom u obavljanju obaveznih i dobrovoljnih namaza onako kako se traži od svih nas, propisno, pa ćeš moći, sa Allahovom dozvolom, ustrajavati u svemu ostalom.

  • Svoju dječicu u ramazanu i mimo ramazana podstiči na klanjanje namaza, naročito ako su napunili sedam godina, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Naređujte svojoj djeci namaz kada budu imali sedam godina, a još više ih podstičite kada napune desetu godinu, i razdvajajte ih u postelji.”(Ebu Davud, br. 495. Šejh Albani ocijenio je hadis kao hasen-sahih.)
  • Podsticati i odgajati svoju djecu, i mušku i žensku, koji su dostigli godine razaznavanja na post u mjesecu ramazanu, a ovo se odnosi na djecu koja su dostigla godine u kojima razaznaju (pod razaznavanjem se misli na period u kojem dijete počinje pamtiti, razlikovati između lijepih i ružnih stvari, između dobra i zla, kao što shvata i pojam ibadeta, namaza, posta itd., a obično je to vrijeme oko sedme godine iako to često ovisi o samom djetetu i njegovom umnom i tjelesnom razvoju). Rubejji‘a, radijallahu anha, kazuje:
“Ujutro na dan Ašure, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je glasnika po naseljima ensarija da obavijesti: ‘Ko je nešto već jeo, neka više ne jede i neka preostali dio dana posti, a ko je osvanuo kao postač, neka nastavi postiti.’ Nakon toga, postili smo dan Ašure i svoju smo dječicu podsticali na post. Pravili bismo im igračke od vune, pa kada bi plakali od gladi, davali bismo im te lutke i tako ih zabavili do iftara.”(El-Buhari, br. 1960; i Muslim, br. 1136.) 

Ovako su postupali za vrijeme Ašure kada je post tog dana bio obavezan, stoga tako trebamo postupati i mi za vrijeme ramazana u kojem nam je post obavezan, i podsticati svoju dječicu na ramazanski post.

  • Svaka majka, muslimanka, treba da prati i nadgleda svoju dječicu, da im bude pri ruci i pritekne u pomoć kada osjete glad, da ih zabavi i priča im o nagradi Uzvišenog Allaha, o Džennetu i džennetskim uživanjima. Svaki otac, musliman, kao glava porodice, treba da obezbijedi nagrade za svoju dječicu i nagradi ih za svaki njihov ispošteni dan, a navečer ih treba voditi u džamiju da klanjaju teravih-namaz zajedno sa ostalim muslimanima. Roditelji, znajte da će vaš odgoj, uz Allahovu pomoć, uroditi plodom, stoga se oslonite na Uzvišenog Allaha, ponizno i skrušeno dovite Mu da uputi vaše potomstvo, jer je On rekao:

“I vaš Gospodar je rekao: ‘Dovite Mi i Ja ću vam se odazvati!’” (Gafir, 60)

  • Oče i majko, napravite svojoj dječici koristan program u ramazanu, prilagođen njihovom uzrastu, putem kojeg će zavoljeti pokornost Uzvišenom Allahu i zamrziti grijehe, razvratna i loša djela koja se danas svima, pa čak i maloj djeci, nude na svim mjestima. Znajte da ćete na Sudnjem danu biti pitani za svoju djecu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:
“Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado!”(El-Buhari, br. 893; i Muslim, br. 1829.)

Oče i majko, dovite za sebe i za svoju dječicu dok ste postači, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Tri se dove primaju: dova postača, dova putnika i dova onoga kome je učinjena nepravda.”(Es-Sujuti, El-Džami‘us-Sagir, br. 3453. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.)
Ramazan te odgaja Osjeti blagodati Ramazana Hajrudin Tahir Ahmetović Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Hajrudin Tahir Ahmetović iz knjige “Osjeti blagodati ramazana”.

Vaš komentar