Vrijednost Umre u Ramazanu

Dobra djela u mjesecu ramazanu vrjednuju se mnogo više, a jedno od takvih dobrih dijela, koja je posebno preporučeno činiti u mjesecu ramazanu, jeste i umra, tj. posjeta Ka‘be, činjenje tavafa oko nje i sa‘ja između Safe i Merve. Imajući ovo u vidu, svaki postač treba nastojati:

  • Obaviti umru u ramazanu.

Ukoliko mu Allah olakša da učini umru u bilo kojim danima ramazana, na početku mjeseca ramazana, u sredini, ili na kraju, u zadnjoj trećini mjeseca ramazana, tu priliku postač treba obavezno iskoristi, nimalo se ne dvoumeći. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je ensarijki Ummu Sinan:

“Doista umra u ramazanu vrijedi kao hadždž obavljen sa mnom!” (El-Buhari, br. 1863.)
  • Obaviti umru u ramazanu sa svojim roditeljima i porodicom.

Ako ti Allah olakša, pa ti omogući da odeš sa svojim roditeljima na umru, ili sa svojom porodicom, tada te Allah počastio nečim prelijepim i posebnim. Ako su ti pak roditelji umrli, a tebe Allah počasti umrom, i ostaneš u Mekki duže vremena, tada možeš učiniti umru i za njih, jer umra ne uzima mnogo vremena, niti predstavlja napor. Stoga, iskoristi tu priliku imajući na umu riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

“Umra do umre briše grijehe koji su se počinili između njih, a za ispravno obavljen hadždž nema druge nagrade osim Dženneta.” (El-Buhari, br. 1773; Muslim, br. 1349.)

Postač koji otputuje na umru, na svom putovanju može se naći u nekoliko situacija:

  • Ukoliko post na putovanju vjerniku pričinjava tegobu, narušava zdravstveno stanje, tada će prekinuti post. Ako bi nastavio postiti i time narušio svoje zdravlje, tada bi bio grješan. Džabir, radijallahu anh, pripovijeda da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao prema Mekki u godini njenog oslobođenja. Tokom putovanja postio je zajedno s drugim ashabima sve dok nije došao do mjesta Kuraul-gamim. Tada mu je rečeno:
“Ljudi teško podnose post i iščekuju šta ćeš učiniti!” Nakon ikindije, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatražio je čašu vode i popio je, a ljudi su gledali u njega. Spominje se da su pojedini ljudi i nakon toga nastavili postiti, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Oni su nepokorni! Oni su nepokorni!” (Muslim, br. 1114.)
  • Postaču kojem post ne utječe na zdravlje, ali ipak osjeti određenu tegobu na putu, zbog dužine puta, vrućine i sl., je bolje da prekine post. U dva Sahiha također se bilježi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom putovao i ugledao grupu ljudi koji su se okupili oko jednog čovjeka praveći mu hladovinu, pa je upitao:
“Šta je to?” Prisutni su rekli: “On je postač”, na što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post na putovanju ne ubraja se u dobročinstvo.” (El-Buhari, br. 1946; Muslim, br. 1115.)
  • Ukoliko na putovanju ne osjeti nikakvu tegobu, dakle, ukoliko ne osjeća nikakvu razliku između trenu-taka koje provede u postu i onih u kojima ne posti, odnosno ukoliko to podjednako bude podnosio, tada ima mogućnost izbora: može postiti, a može i ne postiti. Prenosi se da je Hamza b. Amr el-Eslemi, radijallahu anh, upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:
“Da li da postim na putovanju?”, a Hamza je bio poznat po tome što je mnogo postio. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio mu je: “Ako hoćeš posti, a ako hoćeš, prekini post.” (El-Buhari, br. 1943; Muslim, br. 1121.)
  • Ukoliko vjernik na putovanju tokom ramazana, ali i mimo ramazana, ne bude u mogućnosti da obavlja uobičajene ibadete, dobra djela od općenite koristi i sl., čak i u tom slučaju Uzvišeni Allah iz Svoje milosti opet mu piše ta djela kao da ih i čini. I isti je takav slučaj i s bolesnikom. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:
“Ukoliko se čovjek razboli ili bude na putovanju, piše mu se od dijela isto što je radio dok je bio kod kuće i dok je bio zdrav.”(El-Buhari, br. 2996.)
  • Vjernik na putovanju treba iskoristiti priliku da klanja nekoliko rekata nafila-namaza, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao na svojoj jahalici bez obzira u kojem pravcu ona bila okrenuta: na njoj bi klanjao i vitr-namaz, ali obavezne namaze ne bi klanjao. Silazio bi sa svoje jahalice i klanjao obavezne namaze, skraćeno i spojeno, okrećući se prema kibli. (El-Buhari, br. 1098; Muslim, br. 700.)
Vrijednost Umre u Ramazanu Osjeti blagodati Ramazana Hajrudin Tahir Ahmetović Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Hajrudin Tahir Ahmetović iz knjige “Osjeti blagodati ramazana”.

Vaš komentar