Nejasan pojam dva istoka i dva zapada

Časni Kur’an, zaista, kaže da je Allah Gospodar dva istoka i dva zapada. To je 17. ajet sure Er-Rahman:

Gospodara dva istoka i dva zapada…(Er‑Rahman, 17)

U originalnom, arapskom tekstu Kur’ana imenice istok i zapad se koriste u dvojini.

Allah je gospodar ekstrema istoka i zapada

Geografija nas uči da Sunce izlazi sa istoka, ali se tačka Sunčevog izlaska mijenja tokom godine. Samo u dva dana u toku godine – poznata kao ekvinociji (ravnodnevnice) – Sunce izlazi tačno sa istoka. Ostalih dana u godini izlazi malo sjevernije ili malo južnije. Tokom ljetnje dugodnevnice, Sunce izlazi iz jedne ekstremne tačke, a tokom zimske kratkodnevnice, Sunce izlazi iz druge ekstremne tačke. Isto tako, Sunce zalazi u različitim tačkama na zapadu, u toku ljetnje dugodnevnice i zimske kratkodnevnice. Taj fenomen se lahko može posmatrati u Bombaju (u Indiji), pored obala mora ili s visokih nebodera. Nejasan pojam dva istoka i dva zapada

Ukratko, u toku godine, Sunce izlazi iz različitih tačaka s istoka i zalazi u različite tačke na zapadu. Dakle, kada Kur’an kaže da je Allah Gospodar dva istoka i dva zapada, to može upućivati na oba ekstrema Sunčevog zalaska na istoku i na zapadu.

Allah je gospodar svih istoka i svih zapada

Arapski jezik ima dvije vrste množine. Jedna je dvojina (dual), tj. množina na dva objekta. Druga množina se odnosi na nešto čega ima više od dva, tj. tri i više. U suri Er-Rahman, u spomenutom ajetu, stoje riječi mešrikajni wel-magribejni, što predstavlja dvojinu dva istoka i dva zapada. A sada, razmislite o sljedećem ajetu:

I Ja se kunem Gospodarom istoka i zapada… (El‑Me’aridž, 40)

U arapskom tekstu stoje riječi mešarik i megarib, što je množina koja se odnosi na tri i više. Iz toga se zaključuje da je Allah Gospodar svih tačaka na istoku i na zapadu, svih ekstrema izlaska i zalaska Sunca. Nejasan pojam dva istoka i dva zapada

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude o islamu”.

1 Komentar

  1. Istok je uvjek u istom pravcu bez obzira dali sunce izlazilo malo ljevo i li malo desno po godišnjim dobima, tako da ovo tumačenje ajeta najvjerovatnije ne drži vodu, jer istok neprati sunce. treba istraživati zemlju možda ima još više zemlje i još neko sunce iza ledenog zida gdje su narodi jedžudž i medžudž a njih ima 1000 na našeg jednog.

Vaš komentar