Pokajanje čovjeka koji je ubio stotinu ljudi

Prenosi se da je Ebu Se’id el-Hudri rekao: “Kazivat ću vam ono što sam čuo od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., svojim ušima i pojmio srcem. Čuo sam da je neki čovjek ubio devedeset devet duša i odlučio se pokajati. Raspitivao se za najznanijeg čovjeka na Zemlji. Kada mu kazaše za jednog, nađe ga i reče mu: ‘Ubio sam devedeset devet ljudi. Mogu li se pokajati?’ Ovaj mu uzvrati: ‘Pitaš za pokajanje nakon što si ubio devedeset devet ljudi!?’ Čuvši ovakav odgovor, ubica izvuče mač, ubi učenjaka i tako namiri stotinu duša. Pokajanje čovjeka koji je ubio stotinu ljudi

Zatim ponovo poče tragati za najučenijim čovjekom na Zemlji. Kada mu kazaše za jednog, ode mu i reče: ‚Ubio sam stotinu duša, mogu li se pokajati?’ Ovaj mu uzvrati: ‘A ko ti to može uskratiti? Napusti svoj pokvareni grad i otiđi u čestitu sredinu, u taj i taj grad, i tamo ibadeti Allahu, dž.š.’

Ubica se zaputi u taj grad, ali ga usput stiže smrt. Meleki rahmeta i meleki azaba se počeše prepirati oko njega. Iblis povika: ‘Ja sam mu najpreči! Nikad mi se nije suprotstavio.’ Meleki rahmeta povikaše: ‘Ali, on se pokajao!’“ Hemmam pripovijeda: „Pričao mi je Humejd et-Tavil, a njemu Bekr ibn Abdullah el-Muzeni da je Rafi’ja rekao: ‘Allah, dž.š., posla meleka koji im presudi: ‚Pogledajte kojem gradu je bliži i njemu ga pripišite!’’’ Katade prenosi da je Hasan rekao: “Kada pokajnik shvati da mu je došao smrtni čas, sažali se na sebe, a Allah, dž.š., mu približi čisti grad i udalji ga od pokvarenog. I tako ga pripisaše dobrom i čistom gradu.”

Pokajanje čovjeka koji je ubio stotinu ljudi Pokajanje čovjeka koji je ubio stotinu ljudi Pokajanje čovjeka koji je ubio stotinu ljudi Pokajanje čovjeka koji je ubio stotinu ljudi

Autor “Hani el-Hadždž” iz knjige “101 Tevba kazivanja pokajnika i pokajnica”

Vaš komentar