Uzroci koji vode sticanju Allahove ljubavi

Imam Ibnul-Kajjim navodi deset stvari koje mogu biti uzroci sticanja Allahove ljubavi:

  1. Učenje Kur’ana uz razmišljanje i razumijevanje njegovih značenja; poput knjige koju čovjek nauči napamet i tumači je kako bi shvatio šta je njen autor njome htio reći.
  2. Približavanje Allahu nafilama pored farzova, jer to čovjeka dovodi nakon stepena zaljubljenika na stepen voljenog. Uzroci koji vode sticanju Allahove ljubavi
  3. Zikr u svakoj situaciji, jezikom, srcem, djelima i stanjem. Njegov udio u ljubavi je srazmjeran zikru koji čovjek čini. Uzroci koji vode sticanju Allahove ljubavi
  4. Davanje prednosti onome što On voli nad onim što ti voliš kada se probude prohtjevi, i uspinjanje ka Njegovoj ljubavi, makar bilo i teško.
  5. Upoznavanje srca sa Njegovim imenima i svojstvima, razmišljanje o njima i njihovo spoznavanje, uživanje u vrtovima te spoznaje. Onaj ko spozna Allaha Njegovim imenima i svojstvima, taj Ga je, bez ikakve sumnje, zavolio.
  6. Posmatranje Njegovog dobročinstva i skrivenih i vidljivih blagodati, jer to vodi ka ljubavi prema Njemu. Uzroci koji vode sticanju Allahove ljubavi
  7. Ovo je od najčudnijih uzroka: da srce bude u potpunosti ganuto pred Uzvišenim Allahom, a to ne mogu riječi opisati . 1 Bukvalan prevod Ibnul-Kajjimovih riječi inkisarul-kalb – القلب انكسار jeste slomljenost srca, što ukazuje na vrhunac skušenosti, pokornosti, potčinjenosti i poniznosti kao posljedice apsolutne srčane predanosti i obožavanja svim bićem. Ovo je najuzvišeniji osjećaj u srcu vjernika. [/ efn_note]
  8. Osamljivanje sa Njim u vremenu kada se On spušta, kako bi Ga dozivao, učio Njegove riječi i srcem stajao pred Njim, a zatim sve završiti traženjem oprosta i kajanjem.
  9. Druženje sa onima koji iskreno vole Allaha, ubiranje najboljih plodova njihovog govora, kao što se ubiraju najbolji plodovi, govoriti samo kada govor bude korisniji, i kada znaš da će ti poboljšati stanje i koristiti drugome. Uzroci koji vode sticanju Allahove ljubavi
  10. Udaljavanje od svega što se isprječava između čovjekovog srca i Allaha dž.š.

Ovih deset stvari su komentirali mnogi učenjaci, a kod nas je prevedena knjiga Deset stvari koje vode Allahovoj ljubavi, pa bi bilo korisno pročitati je. 2 Medaridžis-salikin, 3/16-17., drugo izdanje: Darul-kitabil-arebijji, Bejrut, 1973. [/ efn_note]

Autor “Ibnul-Kajjim el-Dževzijje” iz knjige “Medicina srca i duše”.

Vaš komentar