Dar od Allaha.

Allah ti ništa neće uskratiti, a da ti umjesto toga ne podari još bolje, ako sve to strpljivo podneseš i nadaš se Njegovoj nagradi. Dokaz za to jeste hadis: “Kome uzmem voljenu osobu, pa on to strpljivo podnese, u zamjenu ću mu pokloniti Džennet. Ko izgubi sina, pa to strpljivo prihvati, imat će kuću u vječnosti.” To je samo jedan mali primjer zahvalnosti koju mu Bog ukazuje zbog žrtve koju je podnio, to mu je dar od Allaha..

Ne očajavaj zbog neke nevolje, jer Onaj Koji ju je odredio posjeduje sve nagrade, Džennet i naknadu za pretrpljenu bol.

Allahovi štićenici koji su iskušavani i koji su pretrpjeli brojne nevolje bit će pozdravljani u Firdevsu: Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepšeprebivalište.(Er-Ra’d, 24)

Trebali bismo misliti o naknadi koju nam Allah daruje zbog nevolje i o dobru koje dolazi poslije nje. Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravom putu! (El-Bekare, 157)

Život na dunjaluku je kratak, njegovo je bogatstvo malo. Ahiret je bolji i vječan je. Ahiret je nama, svim ljudima, dar od Allaha. Stoga, onaj koga ovdje zadese nevolje, tamo će dobiti za to naknadu. Ko se na ovom svijetu trudi i umara, tamo će se odmarati. No, onima koji su se vezali za dunjaluk i koji su svoja srca njemu predali, najteže pada činjenica da je njihova sreća kratkog vijeka i da će prestati. Upravo to narušava njihov spokoj na dunjaluku. Oni samo ovaj život žele, pa su im sve nevolje u njemu tako velike i teške. Oni samo gledaju ispred sebe, i vide samo trošni i prolazni dunjaluk.

Dar od Allaha Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
No, onima koji su se vezali za dunjaluk i koji su svoja srca njemu predali, najteže pada činjenica da je njihova sreća kratkog vijeka i da će prestati.

O vi koji ste u nevolje zapali, znajte da nećete svoju nagradu propustiti. Allah vam poruku punu blagosti, dobrote i nagrade šalje. Svako koga snađe neka poteškoća treba poslušati ajet u kome Uzvišeni kaže: I između njih će se pregrada postaviti koja će vrata imati; unutar nje bit će milost, a izvan nje patnja. (El-Hadid, 13) Ono što je kod Allaha bolje je, vječnije i uzvišenije. Dar od Allaha.

Autor “Aid el-Karni” iz knjige“Ne tuguj”

Vaš komentar