Spominjanje Allaha u knjigama drugih religija

U svetim knjigama skoro svih većih religija nalazi se riječ Allah kao jedno od Božijih imena.

Elohim, El, Elah, Alah

U Bibliji, na originalnom hebrejskom jeziku, često se spominje riječ Elohim kao Božije ime. Nastavak -im je plural poštivanja. U Bibliji na engleskom jeziku, s komentarom i revizijom svećenika C.I. Scofielda, stoji Elah. Riječ Elah se alternativno piše kao Alah. Razlika je u pisanju slova L. Muslimani riječ Allah pišu s geminacijom, dok je svećenik Scofield piše s jednim L, ali je čita kao Elah. Hebrejski i arapski jezik su jako srodni, pa se zato mora čitati kao Allah, a ne kao Elah.

Dok sam išao u školu, učio sam da se riječ DO čita kao du, da se riječ TO čita kao tu, ali da se riječ GO ne čita kao gu, već kao go. Ako pitate: “Zašto je to tako?”, odgovorit će vam: “To je njihov jezik!” Ako sam želio položiti, morao sam riječi izgovarati kako se izgovaraju, a ne kako se pišu. Isto tako, ispravan izgovor riječi ALLAH nije Elah, već Allah!

Isus je zapomagao Allah, Allah!

Isus je glasno, plačljivim glasom, zapomagao: Elaj Elaj, lama sabahtani?, što znači: “Bože moj, Bože moj, zašto si me napustio?” Da li vam ovo zvuči kao: “Jahve, Javhe, zašto si me ostavio?” Da li vam zvuči kao: “Abba, Abba, zašto si me ostavio?” Naravno da ne! Arapski i hebrejski jezik su srodni. Kada ovu rečenicu prevedete na arapski, ona zvuči ovako: Allah, Allah, lima terekteni? Zar nije slično?

Ova Isusova rečenica je sačuvana na originalnom jeziku u svim verzijama Biblije. Biblija je prevedena na preko 2.000 jezika i dijalekata. U svakoj Bibliji, na svakom jeziku, nalazi se riječ Allah.

Allah u drugim knjigama

U sikhizmu, jednoj od indijskih religija, Gurananak Sahib naziva Boga imenom Allah.

Čak je i u Rig Vedi, jednoj od najsvetijih hindu knjiga, jedno od Božijih svojstava Allah. To svojstvo je spomenuto u Rig Vedi, II knjiga, prva himna, 2. stih.

Postoji mnogo Upanišada (jedna od svetih hindu knjiga), a jedan od njih se zove Allo Upanišad, u kome se riječ Allah spominje nekoliko puta, kao jedno od Božijih imena.

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude o islamu”.

Vaš komentar