Islam i monoteizam – zašto se u Kur'anu za Allaha kaže mi?

Islam je strogo monoteistička religija. Svi islamski propisi i temelji vjerovanja su u skladu sa beskompromisnim monoteizmom. Allah je Jedan i Jedinstven u Svojim imenima i svojstvima. Allah, dž.š., na više mjesta u Kur’anu za Sebe kaže Mi. Međutim, ovo ne znači da islam zagovara vjerovanje u više bogova.

Dva tipa množine

U nekoliko jezika postoje dva tipa plurala (množine). Prvi plural je numerički, odnosi se na nešto čija količina je više od jedan. Drugi je plural poštovanja.

  1. Kraljica Engleske često kaže mi umjesto ja. Ovo je poznato kao kraljevski plural.
  2. Radžif Gandi, bivši premijer Indije, imao je običaj na hindu jeziku reći: “Hum dekhna chahte hain.” / “Želimo vidjeti.” Hum znači mi, što je kraljevski plural hindu jezika.
  3. Isto tako, kada Uzvišeni Allah govori o Sebi u Kur’anu, koristi arapsku zamjenicu Nahnu, što znači Mi. Ovo nije numerički plural, već plural poštovanja. Tevhid, odnosno monoteizam, temelj je islama. Allahova jednoća se na mnogo mjesta spominje u Kur’anu. Na primjer, u suri El-Ihlas:
Islam i monoteizam - zašto se u Kur'anu za Allaha kaže mi? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

Reci: “On je Allah – jedan!” (El-Ihlas, 1)

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude o islamu”.

Vaš komentar