Davanje prednosti poslušnosti roditeljima u odnosu na poslušnost supruzi

Bilježi se od Abdullaha b. Omera da je rekao:

“Imao sam ženu koju sam volio, ali nije bila draga Omeru, pa mi je rekao: ‘Razvedi se od nje.’ Ja to nisam učinio, pa je Omer otišao Vjerovjesniku, alejhissalatu vesselam, i rekao mu to. Poslanik, alejhissalatu vesselam, je rekao: ‘Razvedi je.’“(Sahihuttergibi vetterhibi, Sahihu Ebi Davud, 4284. – Da Allah sačuva toga da neko kaže da je Omer bio nepravedan. Ono što ga je potaklo da zatraži od svog sina Abdullaha razvod od te žene jeste zbog toga što je kod nje vidio nedostatke u vjeri i to mu je smetalo i iz bojazni da bi to moglo uticati na vjerovanje njegova sina, te  je zatražio od njega da je razvede.)

Bilježi se od Ebu Derdaa da je neki čovjek došao kod njega i rekao:

“Imam ženu a moja mi mati kaže da se razvedem od nje.“ Ebu Derda mu je rekao: “Čuo sam Allahova Poslanika, alejhissalatu vesselam, da kaže: ‘Otac je centralna kapija Dženneta, pa ako hoćeš tu kapiju ili pusti ili čuvaj.’”(Sahihuttergibi vetterhibi i Sahihu sunenibni madže, 2955, a i u Sahihu Tirmizi, 1548.)

Ovaj hadis bilježi i Ibn Hibban u svom Sahihu i kod njega glasi:

“Neki čovjek je došao do Ebu Derdaa i rekao: ‘Otac je navaljivao da se oženim sve dok ga nisam poslušao, a sada mi govori da se razvedem.’ On je rekao: ‘Od mene nećeš čuti ni da ću ti reći da ne poslušaš oca, niti ćeš čuti od mene da se razvedeš od žene. Međutim, ako hoćeš, reći ću ti šta sam čuo od Poslanika, alejhissalatu vesselam. Čuo sam ga da kaže: ‘Otac je centralna kapija Dženneta, pa ako hoćeš tu kapiju ili pusti ili čuvaj.’’“(Sahihuttergibi vetterhib.)

Međutim, ne treba uzimati stvari općenito, u smislu da ako otac naredi sinu da se razvede od supruge zbog vjerskih stvari i razloga, onda je sin obavezan da posluša oca ili majku, zbog prethodnih dokaza. Također, i slučaj Ibn Omera ima potvrdu u predaji koju navodi Ibn Kesir (Kisasul-enbija, 20, uz manje izmjene.):

“Kada je umrla mati Ismaila, alejhissalatu vesselam, došao je Ibrahim, alejhissalatu vesselam, nakon što se Ismail oženio, kako bi vidio kakva je situacija. Nije našao Ismaila kod kuće i pitao je njegovu suprugu za njega. Ona je rekla: ‘Izašao je da nam šta zaradi.’ Onda ju je pitao kako žive i kako im je, a ona je rekla: ‘Teško nam je. Nemamo ništa.’ Žalila mu se na sve. Ibrahim, alejhissalatu vesselam, joj je rekao: ‘Kada ti dođe suprug, poselami ga i reci mu da promijeni kućni prag.’ Kada je Ismail došao, kao da je nešto predosjetio, pitao je: ‘Da li je iko dolazio?’ Ona mu je rekla: ‘Da, dolazio nam je takav i takav starac, pitao me je o tebi i rekla sam mu gdje si. Pitao me o tome kako živimo i ja sam mu kazala da nam je teško i da se patimo.’ Ismail je pitao: ‘I da li ti je šta rekao?’ Ona je rekla: ‘Da, rekao mi je da te poselamim i da ti kažem da promijeniš kućni prag.’ On je rekao: ‘To je bio moj otac i poručio mi je da se razvedem od tebe. Idi svojoj familiji.’ Razveo se od nje i oženio drugom. Ibrahim im nije dolazio neko vrijeme, a onda im je došao i nije zatekao Ismaila u kući. Ušao je kod njegove supruge i pitao je za njega.  Ona je rekla: ‘Otišao je da nam nešto zaradi.’ On je pitao: ‘A kako živite?’ ‘Dobro smo i lijepo živimo.’ – rekla je zahvaljući Allahu. On je rekao: ‘Kada ti muž dođe, poselami ga i reci mu da učvrsti kućni prag.’ Kada je Ismail došao, pitao je: ‘Da li je neko dolazio?’ Ona je rekla: ‘Da.’ Pitao je: ‘Da li je nešto poručio?’ Ona je rekla: ‘Da, poselamio te je i rekao ti da učvrstiš kućni prag.’ Ismail je rekao: ‘To je bio moj otac, a ti si prag. Poručio mi je da ostanem s tobom…’”

U ovom slučaju vidimo da je Ibrahim, alejhissalatu vesselam, imao bojazan za svoga sina od prve žene, koja se žalila kada mu je rekla da teško žive i da im je loše.(Bojazan je bila za njegovu vjeru.). Ona nije zahvalila Allahu na onom što ima. Ne priliči čovjeku vjerniku da se ovako ponaša, nego treba da podnosi svoju nedaću i siromaštvo i da zahvaljuje Allahu i obraća Mu se dovama da ga riješi nevolje.

Zbog toga je poručio svom sinu Ismailu da se razvede, jer je vidio da ona nije zadovoljna onim što je Allah odredio. Što se tiče druge supruge, ona je bila vjernica koja je podnosila i bila zahvalna svom Gospodaru, pa je Ibrahim, alejhissalatu vesselam, poručio sinu da je zadrži, a Allah najbolje zna.Međutim, ako se radi o ženi vjernici koja ispunjava svoje obaveze prema Gospodaru i ako vodi računa o pravima svoga muža, a otac ili mati zatraže da se razvede od nje, onda ne treba da im udovolji. Neki čovjek je došao imamu Ahmedu i rekao:

“Moj otac me je oženio, a sada hoće da se razvedem od svoje supruge. Da li da ga poslušam?“ Ahmed mu je rekao: “Ne.“ Čovjek je pitao: “Omer je naredio svom sinu da se razvede od svoje supruge i on je poslušao?“ Imam Ahmed mu je rekao: “Kada tvoj otac bude kao Omer (i ti poslušaj).“
Davanje prednosti poslušnosti roditeljima u odnosu na poslušnost supruzi Enciklopedija islamskog ponašanja Ejmen Ahmed Muzejjen islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Ejmen Ahmed Muzejjen iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”.

Vaš komentar