Jesi li zaprosio huriju?

Uzvišeni je rekao:

I Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti. (Ed-Duhan, 54)

Brate muslimane, na dunjaluku, ako hoćeš uzeti neku ženu, onda nastojiš da pribereš imetak i u tome provedeš dobar dio svog života, kako bi mogao zaručiti i oženiti ženu. Što se tiče ahiretske žene, hurije, nju ćeš zaručiti i dobiti za suprugu ako provodiš noćni ibadet i ako činiš dobra djela. Jedan od selefa je noći provodio u ibadetu, pa mu je dojadilo i odustao je. Jedne noći je usnio da mu neko kaže:

“Ti si bio pristupio zaruci i prošnji, pa šta te od toga spriječilo?“ On je pitao: “A o čemu se radi?“ Rečeno mu je: “Provodio si noćni ibadet, a zar nisi znao da onaj ko ustane na noćni namaz, meleki kažu: ‘Ustao je kako bi zaprosio mladu.’“(Sijeru a’alaminnubela, 1/359.)

Ko su hurije?

Množina riječi hurija, a to je mlada djevojka, neopisive ljepote, svijetle puti i izrazito crnih očiju. Mudžahid kaže:

Hurija je ona koja raspamećuje zbog svjetline puti i boje. Pod njom se podrazumijevaju izrazito bijele bionjače i crne zenice. Uzvišeni je rekao: Pored njih bit će hurije, istih godina, koje će preda se gledati. (Sad, 52) Znači, one će gledati u svoje supruge i neće svoj pogled upirati nikome drugom. Ibn Abbas kaže: “Jednakih godina i rođenja, djevojke od trideset i tri godine.“

Poslanik, alejhissalatu vesselam, je rekao:

“Kada bi se jedna žena stanovnika Dženneta pojavila na Zemlji, zasijenila bi ovaj svijet i  ispunila ga mirisom. Nakit koji ima na glavi, bolji je od čitavog dunjaluka i svega na njemu.”(Buhari, 2796; Muslim, 1880.)

Poslanik, alejhissalatu vesselam, je rekao:

“Prva skupina koja će ući u Džennet je kao pun Mjesec. Ona iza nje je svijetla kao zvijezda Danica na nebesima. Svaki čovjek od tih skupina ima dvije hurije kojima se koštana srž vidi kroz meso, a u Džennetu nema neženja.”(Muslim, 2834.)

Čežnja selefa za hurijama

Ata Sulemi je rekao Maliku b. Dinaru:

“Ebu Jahja, čeznemo!“ On je rekao: “Ata, u Džennetu postoje hurije, a Džennetlije se ponose njima i njihovom ljepotom. Da Allah nije odredio da su Džennetlije besmrtni, umrli bi od njihove ljepote.“ 

Ata je pokazao žalost zbog riječi Malika. Jezid Rekaši je rekao:

“Čuo sam da se svjetlo pojavilo u Džennetu i da nije bilo nijednog mjesta u Džennetu a da ga to svjetlo nije obasjalo.“ Neko je pitao: “A šta je to?“ Rekao je: “Hurija koja se smije svom mužu.“ Salih Merri je rekao: “Neki je čovjek uzdahnuo, ukraj džamije, i uzdisao je toliko da je umro.“

Ako osjećaš čežnju za hurijama, onda to pokaži stanjem a ne riječima. Zar ne znaš da hurije uče dove. One su u čežnji i žudnji i neka od njih moli za tebe prije nego joj dođeš, dok si još na dunjaluku. Ona kaže:

“Allahu moj, pomozi ga u njegovoj vjeri i okreni njegovo srce pokornosti Tebi i dopusti mu Džennet, tako Ti Tvoje veličanstvenosti, Najmilostiviji.“

Ebu Sulejman Darani je rekao Ahmedu b. Ebi Havariju:

“Dok sam bio na sedždi, obuzeo meje drijemež. Vidio sam huriju koja me uspavljuje na nogama i govori mi: ‘Dragi moj, zar si zaspao, a Vladar je budan i gleda ko Mu robuje noćnim ibadetom? Hrđavog li oka koje spava i daje prednost snu u odnosu na obraćanje Uznositom. Ustaj, primakao se čas završetka i susreta onih koji se vole. Kakav je to san, radosti mojih očiju? Zar ti oči spavaju, a ja se pripremam za tebe toliko godina?’ Probudio sam se uplašen i oznojen od njene opomene i ukora a milozvuk njena glasa još mi odzvanja u ušima i srcu.“

Allahu moj, nagradi nas Džennetom, njegovim blagodatima i oženi nas hurijama i daj da uživamo s njima, amin!

Jesi li zaprosio huriju Enciklopedija islamskog ponašanja Ejmen Ahmed Muzejjen Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Ejmen Ahmed Muzejjen iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”.

Vaš komentar