Vejn Lavandar – 100 svjetskih velikana o islamu

Pastor Ujedinjene Metodističke crkve, univerzitetski profesor, Izvršni direktor Passing the Peace, organizacije čija je misija formirati svijet mira i pravde. Autor je više knjiga, te dobitnik više nagrada i priznanja. Nakon što je američki pastor Teri Džons (Terry Jones) objavio da će javno zapaliti primjerke Kur’ana, pastor Vejn Lavandar, digao je svoj glas protiv tog, kako ga je nazvao, ”zločina iz mržnje“. Tom prilikom, u autorskom tekstu, objavljenom u Common Ground News Service, napisao je:

„Ja sam čovjek od vjere. Bio sam dvadeset pet godina kr- šćanski pastor u Ujedinjenoj Metodističkoj crkvi. Iz duboke posvećenosti principima svoje vjere osjetio sam potrebu da uradim nešto, bilo šta, kao odgovor na potencijalni zločin iz mržnje koji se namjerava počiniti od crkve Dove World Outreach Center u Gainesvilu, Florida, jedanaestog septembra. Uprkos činjenici da su vlasti u gradu Gainesvilu odbili dati dozvolu za događaj, rekavši da nisu dozvoljena otvorena spaljivanja knjiga u gradu, Pastor Teri Džons obećao je da će spaliti primjerke Kur’ana na parkingu njegove crkve... Kako su se protesti protiv spaljivanja intenzivirali, pastor Džons se srećom povukao. Ali, ja se još uvijek pitam šta mogu učiniti kako bih se suprotstavio takvoj mržnji i neznanju? (…) 
Šta bih to simbolično mogao učiniti što bi moglo pomoći da se poništi mržnja koja je bila sadržana u namjeri spaljivanja primjeraka Kur’ana i kako bih pomogao da se izgradi mir i razumijevanje širom vjerskih tradicija? Odlučio sam da ću za svaki primjerak Kur’ana koji je ova crkva trebala da spali u ime mog boga, poslati toliko primjeraka Kur’ana crkvama u SAD-u kako bi bili dio crkvenih biblioteka, jer mi se čini da u ovom važnom historijskom trenutku protiv takve mržnje jedino se može boriti postupcima ljubavi i mira. U skladu s tim, naručio sam 50 primjeraka Kur’ana, a kada stignu, podijeliću ih prisutnom svećenstvu na među- vjerskoj konferenciji kako bi ih oni mogli ponijeti svojim kongregacijama. Dezinformacije o islamu i vađenje kur’anskih ajeta iz konteksta postao je zabrinjavajući trend u SAD-u. Internet se koristi za širenje laži, poluistina i uvredljivih dezinformacija te poruka mržnje ispunjenih anti-muslimanskom i anti- islamskom propagandom. Ovome se moramo suprotstaviti porukama istine koje će dovesti do mira i pravde. Pitanje islamofobije najbolje se može riješiti putem dodatnih saznanja i razumjevanjem Kur’ana. Šta može uraditi pojedinac? Ja bih vas ohrabrio da kupite  primjerak Kur’ana i da ga uručite kao poklon svojoj crkvi. Ako ne možemo povećati toleranciju u SAD-u i našem svijetu, bojim se da idemo putem vrlo nasilne budućnosti. Suočen s mogućnošću da neko zapali primjerak Svetog Kur’ana ja, kao kršćanski pastor, odlučio sam posijati sjeme ljubavi i tolerancije dajući primjerke Kur’ana lokalnim crkvama, gdje oni ne bi služili samo kao simboličan gest mira i tolerancije, već se također mogu čitati u cilju boljeg razumjevanja.”

Tekst je završio konstatacijom:

„…islam je kompleksna i dinamična vjera s korijenima u milosti, pravdi i miru.”1

U svom drugom autorskom tekstu, Vejn Lavandar o muslimanima je napisao sljedeće:

„Imao sam priliku prisustvovati bogoslužju (ibadetu) u džamiji, slušao sam prelijep poziv na molitvu (ezan) koji je odjekivao cijelim gradom i posmatrao sam kada muslimani obavljaju svoje dnevne molitve. Nemam nikakve sumnje da su ovi ljudi spoznali Boga, da su posvećeni vjerskom životu i traženju mira.”2
Vejn Lavandar - 100 svjetskih velikana o islamu 100 svjetskih velikana o islamu Samir Bikić Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Samir Bikić iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Wayne Lavender, Common Ground News Service (CGNews), 14. septembar, 2010.
  2. Wayne Lavender, Common Ground News Service (CGNews), 21. februar, 2012.

Vaš komentar