Kakav ti je odnos prema životinjama

Pogledaj primjer temeljitosti kojeg nam Allahov Poslanik, s.a.v.s., navodi:

“Zato kada ubijate, radite to na najljepši način, kada koljete, radite to na najmilostiviji način. Onaj ko od vas bude klao, neka naoštri nož kako bi olakšao svojoj žrtvi.”(Muslim, 5028.)

Allahu! O, Božiji Poslaniče, milostiv si i prema životinjama! Zašto je ovdje ubijanje navedeno kao primjer? Zato što ubijanje predstavlja prekidanje života i zaključivanje posla… Kada ubijaš ili kolješ životinju, moraš to učiniti na lijep način, a kakav tek trebaš biti prema onome ko po zemlji hoda? Zar mu ne trebaš posvetiti dodatnu pažnju? Neka je hvaljen Allah! On nas podučava temeljitosti čak i kada vršimo klanje i ubijanje. Zar nije došlo vrijeme da promijenimo mnoge svoje osobine i postanemo dobročinitelji prema sebi, a potom i prema drugima?!

Robuj Allahu kao da Ga vidiš

Koji sve savršeno stvara, Koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače. (Es-Sedžde, 7.)

…i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio… (El-Kasas, 77.)

Kada je Džibril došao poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., da mu postavlja pitanja kako bi nas naučio vjeri, rekao je:

“Šta je ihsan (dobročinstvo, temeljitost)?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovara: “Dobročinstvo je da robuješ Allahu kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi.”(Buhari, 50 i Muslim, 97.) 

Najmanji vid temeljitosti je da osjećaš da te Allah u svakom trenutku posmatra.

Nauči voditi dijalog

Temeljitost je potrebna i kada razmjenjujemo argumente i kada se raspravljamo. Naučimo od našeg odgajatelja kako treba komunicirati: Jednom je došlo do razmirice između Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i Utbe ibn Rebia, Velidovog oca. On je pretjerivao i drsko se obraćao Poslaniku, s.a.v.s. Poslanik ga upita:

“Jesi li završio, Ebu Velide?” “Jesam”, odgovori, “završio sam.” “Hoćeš li me sada saslušati?”(Sujuti, Ed-Durrul-mensur, 5/358.)

Pogledaj ovu mudrost… Pogledaj našu vjeru koja reguliše čak i način ophođenja s ljudima… O, ti, koji želiš ovladati komunikacijom s ljudima… Nauči od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i budi temeljit i u razgovoru.

Kakav ti je odnos prema životinjama Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmijeni Amr Halid islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Amr Halid iz knjige “Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmijenit.”

Vaš komentar